Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

28 treffers met Klei, A. van der

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1904
Verslag van de jaarlijkse kleding-en schoeiselverstrekking door de vereniging "Weldoen
Zij Onze Leus"./ Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Ets Chajiem ...
Collectie > Joodse pers > 20054479

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1908
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van oppervoorzanger S. Sitters./
Mejuffrouw N. Dwinger is geslaagd voor het examen boekhouden./ Kort verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20064461

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de overhandiging van
een parochet door de "Dusnusvereniging"aan de gemeente./ Verslag van de jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20056853

 [Binnenland] : Meppel  1908
Verslag van een vergadering van de afdeling Friesland-Drenthe van "Achawah". Tijdens
deze vergadering is besloten dat de afdelingen van de drie noordelijke provincies ...
Collectie > Joodse pers > 20062651

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De briefschrijver beschrijft hoe de opperrabbijn een probleem inzake de benoeming
van een tijdelijke leraar Hebreeuws aan het gymnasium in Leeuwarden heeft opgelost ...
Collectie > Joodse pers > 20061181

 [Binnenland] : Leeuwarden  1907
Verslag van een bijeenkomst van de Ned. Zionistenbond. Er was in de pers wat verwarring
over of er niet-Joden welkom waren bij deze bijeenkomst. Rabbijn S.Ph. de ...
Collectie > Joodse pers > 20062419

 [Binnenland] : Leeuwarden  1905
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van de heer S. Sitters
als oppervoorzanger en als leraar van verschillende verenigingen.
Collectie > Joodse pers > 20002762

 [Binnenland] : Groningen  1899
Vermelding van het bestuur van "Gemiloet Chasadiem Kabraniem".
Collectie > Joodse pers > 20024002

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1907
Verslag van de jaarvergadering van de "Kabraniem Chevra"./ De vereniging "Weldoen
Zij Onze Leus" deelde kleding uit aan kinderen en bejaarden./ De jongevrouwenvereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20062477

 [geen titel]  1937
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 73(1937), nr. 5, p. 11. materiaal,
bericht. trefwoorden, Utrecht (stad) Gazan, CL Klei, A. van der Centr. Isr ...
Collectie > Joodse pers > 20003915

 [Binnenlandse berichten (2)]: Groningen  1900
A. van der Klei heeft een diploma in stenografie behaald. / M.
Frank is benoemd tot onderwijzer aan de Isr. school.
Collectie > Joodse pers > 20046108

 [Binnenland] : Appingedam  1906
De heer LS Cohen is gekozen tot lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20059952

 [Binnenland] : Leeuwarden  1903
Er is een comité gevormd dat de viering van het honderdjarige bestaan van de
synagoge dat in 1905 herdacht zal worden, gaat voorbereiden.
Collectie > Joodse pers > 20052835

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1903
De heer JH Rozenberg is gekozen tot bestuurslid van de vereniging "Ets Chajiem"./
Verslag van de jaarvergadering van de "Isr. Hulpkas"./ De heer JJ Sanders is gekozen ...
Collectie > Joodse pers > 20052877

 Afschrift der gevoerde correspondentie.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de correspondentie die is gevoerd tussen
het ressort Friesland en het ressort Drenthe inzake de combinatie van beide ...
Collectie > Joodse pers > 20055387

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1873
Nogmaals: Morits Meijer houdt zich niet aan de religieuze voorschriften.
Collectie > Joodse pers > 20021701

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1905
Verslag van een feestelijke bijeenkomst waarbij de verenigingen "Chesed we-emet"
en "Agoedat Olam" de gemeente geschenken aanboden./ Kort verslag van de jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20056757

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1905
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van mevrouw Esther Turksma./ Mevrouw
Frijda en de heer J. Cohen schonken de toneelvereniging "Oefening baart Kunst ...
Collectie > Joodse pers > 20056939

 [Binnenland] : Amsterdam  
Vermelding van benoemingen met betrekking tot de Ned. Isr. schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20031385

 [Binnenland] : Leeuwarden  1904
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van jongerenvereniging "Ets Chajiem" en
vrouwenvereniging "To'elet Nasjiem". Opperrabbijn L. Wagenaar uit Arnhem sprak over ...
Collectie > Joodse pers > 20054565

 [Binnenlandse berichten (2)]: Leeuwarden  1903
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer M. Zendijk./ Verslag
van de jaarvergadering van de jeugdvereniging "Ets Chajiem".
Collectie > Joodse pers > 20052461

 Het Eeuw-feest van Leeuwardens Synagoge.  
Verslag van de feestelijkheden naar aanleiding van het
honderdjarig bestaan van de synagoge in Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20002760

 [Binnenland] : Leeuwarden  1903
Verslag van de jaarvergadering van het beth hamidrasj
met aansluitend de viering van een sijoem.
Collectie > Joodse pers > 20054118

 [Binnenland] : Groningen  1900
Verslag van de jaarvergadering van vereniging "Halbosjat
Aroemiem", waarbij A. van Loen een rede hield.
Collectie > Joodse pers > 20045628

 [Binnenland] : Leeuwarden  1900
A. van der Kley is benoemd tot leraar aan de Isr. godsdienstschool te Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20046190

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl