Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

105 treffers met Kalker, D.E. (jr.)

 [Binnenland] : Vergadering van Opperrabbijnen.  1901
Verslag van de vergadering van opperrabbijnen die plaatshad in de
vergaderzaal van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in Arnhem.
Collectie > Joodse pers > 20049035

 [Binnenlandse berichten] : Arnhem  1867
Verslag van een voordrachtsavond van het genootschap "Nut en Beschaving".
Collectie > Joodse pers > 20016004

 [Binnenland] : Arnhem  1880
Bericht over het wel en wee van de kerkenraad in Arnhem.
Collectie > Joodse pers > 20025395

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1903
Verslag van de jaarvergadering van "Briet Avraham"./ Verslag van de jaarvergadering
van vrouwenvereniging "Bigde Kodesj"./ De heer JM Wolff is gekozen tot lid van ...
Collectie > Joodse pers > 20052878

 [Binnenlandse berichten (4)] : Arnhem  1898
Opbrengst van giften voor de armen in Palestina./ De heer LS Cohen schonk een kandelaar
ter gelegenheid van zijn koperen bruiloft./ Verslag van de jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20045033

 [Binnenland] : Arnhem  1880
De afdeling Arnehm van het Alg. Isr. Verbond hield een bijeenkomst, waarop I. Waterman
sprak over Jonas Daniel Meijer ter gelegenheid van diens honderdste geboortedag ...
Collectie > Joodse pers > 20032373

 [Binnenland] : Arnhem  1886
H. Frankfort vierde zijn vijfentwintigjarige ambtsjubileum als godsdienstonderwijzer.
Collectie > Joodse pers > 20033656

 [Binnenland] : Arnhem : Eerw. Heer N. Cohen.  1906
Verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de heer Nathan Cohen.
De heer Cohen heeft ruim vierendertig jaar velerlei functies in de Isr. gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20000278

 [Binnenland] : Nijmegen  1881
Officieel bezwaar, door een deurwaarder aangezegd, tegen het bijeenroepen van een
ressortale vergadering in Arnhem. Arnhem heeft geen goedgekeurd reglement, daarom ...
Collectie > Joodse pers > 20026645

 Centrale Commissie. I.  1908
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding
van de jaarvergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20063596

 [Binnenland] : Arnhem  1886
Ph. van Perlstein is herkozen als lid van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20033835

 [Binnenland] : Arnhem  1882
Uitgebreide bespreking van de feestelijke jaarlijkse
loting bij vereniging "Hachnasat Kala".
Collectie > Joodse pers > 20030272

 [Binnenland] : Arnhem  1887
Damesvereniging "Bigde Kodesj" heeft in een feestelijke vergadering
een voorhang aan de gemeente aangeboden.
Collectie > Joodse pers > 20036308

 [Binnenlandse berichten (2)] : Arnhem  1878
Het kinderkoor gaf een voorstelling ten bate van het oudeliedenhuis. / Bericht
betreffende de oprichting van de vereniging "Hachnasat Kalah".
Collectie > Joodse pers > 20028347

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 [Binnenland] : Arnhem  1878
De voorbereidingen voor de viering van het vijfentwintigjarige
bestaan van de synagoge zijn in volle gang.
Collectie > Joodse pers > 20028605

 [Binnenland] : Arnhem  1883
Verslag van de viering van het vijfjarig bestaan van vereniging "Hachnasat Kala".
Collectie > Joodse pers > 20000258

 Scherts of Ernst.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van het verslag van de laatstgehouden
vergadering van het ressort Gelderland. Daarin ging het om het voorstel van het ...
Collectie > Joodse pers > 20055034

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" die in het Gebouw
van het Nut van het Algemeen in Arnhem werd gehouden.
Collectie > Joodse pers > 20053467

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1893
Beknopt verslag van de ressortale vergadering. / Willem van Leer sprak te Arnhem
over het Centr. Isr. Mannen- en Vrouwenhuis voor Ned. en de Koloniën. / "Briet ...
Collectie > Joodse pers > 20037388

 [Binnenland] : Arnhem  1896
De verslaggever geeft een overzicht van verschillende bijeenkomsten
van verenigingen gedurende de winterperiode in Arnhem.
Collectie > Joodse pers > 20040381

 [Binnenland] : 'Achawah" [Bond voor Isr. Godsd. onderwijzers in Nederland.]  1898
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Gelderland in Zutphen.
Collectie > Joodse pers > 20045150

 [Binnenland] : Arnhem  1904
Verslag van de jaarlijkse ressortale vergadering. Het voorstel van het dagelijkse
bestuur van het ressort Drenthe om het ressort Gelderland en het ressort Drenthe ...
Collectie > Joodse pers > 20055012

 [Binnenland] : Arnhem  1877
Verslag van de buitengewone openbare vergadering van de kerkenraad ter gelegenheid
van het vijfentwintigjarige bestaan van de "hulpkas voor minvermogende Israelieten ...
Collectie > Joodse pers > 20026964

 "Achawa".  
Verslag van de tiende algemene vergadering van "Achawa", de Bond
van Isr. godsdienstonderwijzers in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20053666

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl