Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

122 treffers met Jong, R. de

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
Vermelding van een aantal in de kerkenraadsvergadering
der NIHS te Amsterdam behandelde punten.
Collectie > Joodse pers > 20012374

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge...  1872
Verslag van de kerkenraadsvergadering waarin de begroting voor 1872 wordt besproken.
Collectie > Joodse pers > 20013123

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge...  1872
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge op 12 februari.
Collectie > Joodse pers > 20013146

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
Eind volgende maand zullen er in verband met periodieke aftreding verkiezingen
plaatsvinden voor vijftien leden van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge ...
Collectie > Joodse pers > 20030129

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Een uitvoerig bericht over de installatie van de opperrabbijn van Friesland volgt.
Er waren in ieder geval veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig.
Collectie > Joodse pers > 20035969

 Vergadering der Centrale Commissie [...] gehouden op Donderdag 24 Juni [1886].  1886
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20034416

 Verslag van den toestand der N.I. Hoofdsynagoge te Amsterdam, van 1 Oct. 1877 tot 1 Oct...  1879
Dit deel van het verslag behandelt schenkingen, de eredienst en verkiezingen. In
het aanhangsel volgt een overzicht van de samenstelling van diverse gemeentelijke ...
Collectie > Joodse pers > 20029429

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge...  1871
Verslag van de vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge te Amsterdam op 15 februari 1871.
Collectie > Joodse pers > 20012932

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge...  1869
Verslag van de kerkenraadsvergdaering van de NIHS te Amsterdam op 31 Maart.
Collectie > Joodse pers > 20012422

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den kerkeraad der Ned. Israel....  1873
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. hoofdsynagoge. De
ontwerp-begroting voor 1874 wordt uitgebreid behandeld en er wordt overlegd over ...
Collectie > Joodse pers > 20021929

 Centrale commissie tot de Algmeene Zaken van het Nederlandsch Israel. Kerkgenootschap  1893
Verslag van de vergadering van de Centrale Commissie van 25 Juni 1893.
Collectie > Joodse pers > 20037685

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. hoofdsynagoge te Amsterdam op 10 april.
Collectie > Joodse pers > 20013187

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de NIHS op 9 Februari.
Collectie > Joodse pers > 20013365

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge...  1873
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de NIHS te Amsterdam op 24 en 26 December.
Collectie > Joodse pers > 20013369

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1875
Ten huize van dhr. Brouwer is een begin gemaakt met het
schrijven van een torarol die hij zal schenken.
Collectie > Joodse pers > 20022978

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge...  1870
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hofdsynagoge op 23 mei 1870.
Collectie > Joodse pers > 20012724

 Verslag van den toestand der Nederlandsch-Israelietische Hoofdsynagoge te Amsterdam,...  
Jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In dit deel onder andere een aanhangsel
met daarin de personele samenstelling van diverse raden, besturen en commissies ...
Collectie > Joodse pers > 20032486

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge...  1870
Verslag van de vergadering van de Amsterdamse kerkenraad op 23 november 1870.
Collectie > Joodse pers > 20012850

 [Ingezonden stukken] : Verkiezingen.  1867
Aanbevelingen met betrekking tot de aanstaande kerkeraadsverkiezingen.
Collectie > Joodse pers > 20012041

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Beknopt verslag van de benoeming van diverse functionarissen in de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20013108

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge...  1870
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge te Amsterdam op 6 october 1870.
Collectie > Joodse pers > 20012829

 Zitting van den kerkeraad der Ned. Israel. hoofdsynagoge te Amsterdam, op Zondag 5...  1880
Verslag van de kerkenraadsvergadering van 5 December 1880.
Onder meer behandeling van de begroting.
Collectie > Joodse pers > 20025345

 [Binnenland] : Amsterdam  
Uitslag van de verkiezingen van zestien kerkenraadsleden
voor de Ned. Israel. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20024629

 Verslag van het verhandelde ter zitting van den kerkeraad der Nederl. israël....  1866
Verslag van de kerkeraadsvergadering van de Amsterdamse hoofdsynagoge op 13 Dec.
Collectie > Joodse pers > 20014887

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
De vijftien periodiek aftredende leden van de kerkenraad van
de Ned. Isr. Hoofdsynagoge zijn allen herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20030170

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl