Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

36 treffers met Instituut voor Doofstommen (Groningen)

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1871
H. Schaap is gepromoveerd in de rechten. / W. Boutelje heeft het examen tot besnijder
met goed gevolg afgelegd. / Drie leerlingen van het doofstommeninstituut zijn ...
Collectie > Joodse pers > 20019559

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1899 tot Juni 1900. [Slot...  1900
Tweede en laatste deel van het jaarverslag van
de Permanente Commissie over 1899-1900.
Collectie > Joodse pers > 20047889

 [Binnenland] : Rotterdam  1892
Bericht van het overlijden van A. Symons, secretaris
van het Instituut voor Doofstommenonderwijs.
Collectie > Joodse pers > 20036709

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Gegevens over joodse werknemers en verpleegden in het
"instituut voor doofstommen" te Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20025245

 [Binnenlandse berichten (2)] : [Groningen]  1880
WS Boutelje onderricht met succes Hebreeuws aan doofstomme leerlingen. / Het gemis
van een rabbijn zorgt voor achteruitgang op religieus gebied.
Collectie > Joodse pers > 20032567

 [Binnenlandse berichten (2)] : Steenwijk  1903
Verslag van een toneelvoorstelling door de dillettantenclub./ Verslag van de viering
van het zilveren huwelijksfeest van de leraar van de Isr. gemeente. /De heer ...
Collectie > Joodse pers > 20054094

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
Samenvatting van het verslag van het Groningse instituut voor doofstommen.
Collectie > Joodse pers > 20030158

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1902
Mededeling van de kerkvoogden dat er door de bezoekers van de synagoge niet moet
worden meegezongen met de voorzanger./ Drie jongens van het doofstommeninstituut ...
Collectie > Joodse pers > 20051513

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1900 tot Juni 1901. [Slot...  1901
Derde en laatste deel van een samenvatting van het jaarverslag van de
Permanente Commissie van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049651

 Instituut voor doofstommen te Groningen.  1893
Het insituut voor doofstommen heeft nu vierentwinitig
leerlingen en gaat weer uitbereiden.
Collectie > Joodse pers > 20037600

 Inwijding Nieuwe Synagoge te Groningen.  
Verslag van de feestelijkheden die plaatshadden rond de inwijding van de nieuwe
synagoge in Groningen. Er waren twee verenigingen opgericht om deze feestelijkheden ...
Collectie > Joodse pers > 20001742

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1897
Verslag van het examen van aankomende onderwijzers op het Instituut voor Doofstommen./
De opperrabbijn heeft aan de heer S. van Hasselt ter gelegenheid van zijn ...
Collectie > Joodse pers > 20043489

 [Binnenland] : Groningen  1883
Drie leerlingen van het doofstommeninstituut legden de geloofsbelijdenis af.
Collectie > Joodse pers > 20032239

 [Binnenland] : Amsterdam  
Enkele gegevens uit het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20043576

 [Binnenlandse berichten (2)]: Groningen  1903
De vereniging "Halbosjat Aroemiem" heeft aan ongeveer tachtig leerlingen van de
Isr. gemeenteschool winterkleding uitgedeeld./ Verslag van het schoolfeest ter ...
Collectie > Joodse pers > 20052473

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port.-Isr. Gemeente...  1893
Verslag ven een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20038335

 [Binnenland] : Groningen  1878
De leerlingen aan het instituut voor doofstommen legden hun geloofsbelijdenis af.
Voor het eerst maakte hebreeuws lezen deel uit van de opleiding.
Collectie > Joodse pers > 20028629

 [Binnenland] : Groningen  1901
Verslag van het schoolfeest ter gelegenheid van Chanoeka.
Collectie > Joodse pers > 20050311

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het N.I....  1909
Tweede deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie waarin het gaat over
de schoolsubsidies en de zorg voor Joodse psychiatrische patiënten in het ...
Collectie > Joodse pers > 20065836

 [Binnenland] : Groningen  1894
Het "Instituut voor Doofstommen" heeft een nieuw tehuis gebouwd,
vooral voor het toenemende aantal joodse leerlingen.
Collectie > Joodse pers > 20039134

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemeene Zaken van het...  
Derde deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie tot de Alg.
Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap over 1905-1906.
Collectie > Joodse pers > 20059665

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
De dove Salomon Swaab is zaterdag in de synagoge van vereniging
"Holegei Derech Tomim" bar mitswa geworden.
Collectie > Joodse pers > 20023783

 [Binnenland] : Groningen  
Verslag van het schoolfeest dat de vereniging "Halbosath Aroemiem" had georganiseerd.
Op zondagavond werden negenentachtig kinderen van gebreid ondergoed voorzien ...
Collectie > Joodse pers > 20048379

 [Ingezonden stukken] : Het Instituut voor Doofstommen te Groningen  1894
Bericht over de uitbereiding van het Groninger "Instituut voor doofstommen", dat
speciaal om de joodse leerlingen goed te kunnen opvangen een nieuw gebouw heeft ...
Collectie > Joodse pers > 20001722

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Eerste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie over de periode juni
1907 tot juni 1908. Met vermelding van de namen van degenen die zijn toegelaten ...
Collectie > Joodse pers > 20063686

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl