Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

238 treffers met Hoorn

 [Binnenland] : Hoorn  1903
Verslag van een bijeenkomst van vrouwenvereniging "Ateret Nasjiem" waarbij enkele
geschenken aan de gemeente werden overhandigd voor gebruik in de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20052883

 [Binnenland] : Hoorn  1882
A. Zeehandelaar en V. Polak zijn gekozen tot leden van de kerkenraad te Hoorn.
Collectie > Joodse pers > 20030959

 [Binnenlandse berichten] : Hoorn  1871
SS de Vries heeft de gemeente een voorhang geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20019760

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Benoeming en eervol ontslag bij de schutterij.
Collectie > Joodse pers > 20016640

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De voorzitter en secretaris van de Permanente Commissie vragen de mening van
kerkenraden en kerkbesturen inzake een voorstel aan de Centrale Commissie tot ...
Collectie > Joodse pers > 20055084

 [Binnenland] : Hoorn  1882
Mietje de Vries en Mozes Barnstein zijn overgegaan op de HBS te Hoorn.
Collectie > Joodse pers > 20030795

 [Binnenlandse berichten] : Gouda  1869
Bij zijn huwelijk op 29 April werd aan SS Mossel de 'chaweer'-titel toegekend.
Collectie > Joodse pers > 20017326

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de Algemene Zaken [...]
NIK, waarin werd besloten dat het ressort Noord-Holland zich gaat aansluiten bij ...
Collectie > Joodse pers > 20049294

 [Bericht over de "Algemeene Nederlandsche Vredebond".]  1871
Samenvatting van de inhoud van het eerste nummer van de "Mededeelingen
van het Algemeene Nederlandsche Vredebond".
Collectie > Joodse pers > 20019403

 [Binnenland] : Hoorn  1902
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van de heer MA Trompetter.
Collectie > Joodse pers > 20050985

 [Binnenland] : Hoorn  1906
De heer B. van Kleef is herkozen als lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20060246

 [Binnenland] : Groningen  1908
Verslag van een ledenvergadering van de "Maatschappij tot Nut van Israelieten" afdeling
Groningen. Men overweegt, ter gelegenheid van de viering van het veertigjarig ...
Collectie > Joodse pers > 20063559

 [Binnenlandse berichten] : Hoorn  1869
Vereniging "Nut en Vermaak" hield haar laatste
buitengewone vergadering van het seizoen.
Collectie > Joodse pers > 20017126

 [Binnenland] : Hoorn  1898
Tijdens de viering van het vijftienjarige jubileum van vrouwenvereniging "Ezrat
Nasjiem" werden verschillende gewijde geschenken aan de gemeente aangeboden.
Collectie > Joodse pers > 20046631

 [Binnenland] : Hoorn  1883
In Hoorn was dit jaar voor het eerst een gemeenschappelijke
soeka voor de gemeente beschikbaar.
Collectie > Joodse pers > 20033132

 Verslag van den toestand der Nederlandsch Israelietisch Hoofdsynagoge te Amsterdam, van...  1899
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047435

 [Binnenland] : Zalt-Bommel  1885
HJ Klein is benoemd tot godsdienstleraar en voorzanger.
Collectie > Joodse pers > 20035360

 [Binnenland] : Hoorn  1908
Bij de installatie van de heer Ch. van Witsen als godsdienstleraar
heeft ook de heer EB de Vries een toespraak gehouden.
Collectie > Joodse pers > 20063721

 [geen titel]  1930
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 46(1930), p. annotatie,
Bijvoegsel, november 1930. materiaal, bericht. trefwoorden, Hoorn synagoge ...
Collectie > Joodse pers > 20002635

 Jubile van den Heer en Mevr. S.A. van Witsen-Hes  1915
titel, Jubile van den Heer en Mevr. SA van Witsen-Hes. bron, Centr. Blad voor
Israelieten, vol. 31(1915), nr. 8, p. 2. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20002623

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Als dank voor het feestelijk onthaal door de buurt ten tijde van het jubileum
van de synagoge, heeft de joodse gemeente een feest gegeven.
Collectie > Joodse pers > 20024861

 De Heer I. van Hoorn gehuldigd  1928
titel, De Heer I. van Hoorn gehuldigd. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol.
44(1928), nr. 9, p. 10. annotatie, Uit : Provinciale Groningsche Courant. ...
Collectie > Joodse pers > 20001856

 [Binnenland] : Hoorn  1876
Vereniging "Ons Genoegen" gaf een liefdadigheidsvoorstelling
ten behoeve van de slachtoffers van de watersnood.
Collectie > Joodse pers > 20025466

 [Binnenland] : Hoorn  1879
E. Bing Jr. is door de minister van justitie benoemd tot leraar bij
de Isr. gevangenen in het "huis van correctie" te Hoorn.
Collectie > Joodse pers > 20030200

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Vermelding van de geslaagde godsdienstonderwijzers.
Collectie > Joodse pers > 20024594

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl