Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

36 treffers met Hoogeveen

 Menu  1920-1950 ca.
Menu met tekeningen op voorkant en gedicht binnenin, 1920-1950.
Collectie > Documenten > 00012705

 Hoogeveensche Courant  1900-10-17
Los nummer van de "Hoogeveensche Courant" met uitslag van de loting voor de
Nationale Militie met namen van Nathan en Lion Wijnberg, 1900.
Collectie > Documenten > 00008132

 Paspoort  1961-04-21
Paspoort van Hendrika van der Horst geb. 17-10-1897,
echtgenote van D. Wolff, paspoortdatum 1961.
Collectie > Documenten > 00012718

 Inschrijvingsbewijs  1881-01-05
Inschrijvingsbewijs voor de Nationale Militie ten name van Nathan Wijnberg, 1881.
Collectie > Documenten > 00008129

 Menu  1932-05-24
Menu met foto, ter ere van het huwelijk van Arn. Wolff en mej. B. Kats, 24-05-1932.
Collectie > Documenten > 00012706

 Uittreksel  1949-05-04
Uittreksels van de Burgerlijke Stand (6) mbt overlijden van Hulda Mie Wolff en Simon
Daan Wolff, hun ouders Martha Aptroot en Jacob Wolff, Bernard Jacob Wolff en ...
Collectie > Documenten > 00012723

 Reglement der Nederlandsche Israelitische Ring-Synagoge te Hoogeveen  1862
Reglement van de Ned. Isr. Ringsynagoge te Hoogeveen
met handgeschreven wijzigingen, 1862.
Collectie > Documenten > 00007796

 Brief  1950-11-16
Algemeen rondschrijven van de Stichting "500 en 1000", op 16 november 1950.
Collectie > Documenten > 00012722

 Brief  1975-12-21
Brief van Melly en Jacob Wolff te Den Haag aan D. Wolff in
Epe over familieaangelegenheden, december 1975.
Collectie > Documenten > 00012726

 Brief  1944-03-27
Brieven (6) van, aan en over leden van de familie Wolff uit Meppel, 1944.
Collectie > Documenten > 00012727

 Akte gemeente  1925-08-24
Verklaring (christelijk) van het huwelijk van Jacob Wolff en Martha Aptroot in
Groningen in 1925 met vermelding van uit dit huwelijk geboren kinderen.
Collectie > Documenten > 00012728

 Notulenboek  1920-1942
Notulenboek van het kerkbestuur der Ned. Isr. Gemeente Hoogeveen 1920-1942.
Collectie > Documenten > 00005438

 Certificaat  1976-01-13
certificaat voor de ontvangst van wijn, aan D. Wolff, 13-01-1976; reclameblad wijn.
Collectie > Documenten > 00012730

 Uittreksel Gemeente Meppel  1955-08-17
Uittreksel bevolkingsregister gemeente Meppel 1955-08-17 van David Wolff,
geb. 27-05-1887 en Hendrika van der Horst, geb. 27-10-1897.
Collectie > Documenten > 00012708

 Envelop  1950-1960
Enveloppen (3) en losse briefjes (2) uit bezit van David Wolff,
mbt zijn omgekomen familileden, 1950-1960.
Collectie > Documenten > 00012729

 Verklaring  1919-10-22
Verklaring van joods religieus huwelijk David Wolff en Hendrika van der Horst, 1919.
Collectie > Documenten > 00012703

 Akte van Algemeene toelating tot schoolonderonderwijzer  1842-10-12
Akte toelating schoolonderwijzer van Aron Jacob Levy. Akte te Zwolle, 20-07-1842.
Collectie > Documenten > 00012709

 Paspoort  1918-05-15
Paspoort van Meijer Wolff (geboren 28-01-1850, Meppel).
Collectie > Documenten > 00012701

 Persoonsbewijs  1941-10-27
Persoonsbewijs op naam van SM Pruikemaker, geb. 13-04-1887, Amsterdam
(blijkens de foto is dit van David Wolff), oktober 1941.
Collectie > Documenten > 00012710

 Certificaat  1958-05-22
Certificaat van erfrecht door notaris Krans te Meppel voor Martijn Simon Wolff vanwege
de nalatenschap van zijn ouders Martha Aptroot en Jacob Wolff, zijn broer ...
Collectie > Documenten > 00012721

 Besnijdenisregister  1896-1937
Besnijdenisregister van R. van Zuiden, Zwolle (?), 1896-1937.
Collectie > Documenten > 00003623

 Geboortenregister  1926 (ca.)
Geboortenregister der Ned. Isr. Gemeente te Hoogeveen, 1833-1941.
Collectie > Documenten > 00005437

 Menu  1940
Menu diner ter ere van het nieuwe jaar 1940, met foto's van David
Wolff en (vermoedelijk) Hendrika van der Horst.
Collectie > Documenten > 00012704

 Nota's  1952-03-15
nota's (2) van de belastingdienst via notaris Krans te Meppel, dd maart 1952 op
de nalatenschappen van Martha Aptroot en Jacob Wolff Meijerzoon, beiden overleden ...
Collectie > Documenten > 00012720

 Dossier  1940-1945
Dossier met documentatie aangaande Rudy Blatt, een uit Duitsland afkomstige jood
die tijdens de oorlog uit Nederland vluchtte en vervolgens als militair de bevrijding ...
Collectie > Documenten > 00002567

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl