Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

43 treffers met Hilversum

 Orde van dienst  1969-06-15
Orde van de plechtige inwijding van de nieuwgebouwde synagoge der joodse
gemeente aan de Laanstraat 30 in HIlversum, 1969.
Collectie > Documenten > 00009949

 Dagboek  1898-1940
Uiterst summier dagboekje van Anna Kerdijk (vanaf 1924 Anna
Schlesinger-Kerdijk) (1882-1944) over de jaren 1898-1940.
Collectie > Documenten > 00008498

 Naamlijst  1941 (ca.)
Lijsten van personen en instellingen die in aanmerking komen
voor ondersteuning, met begrote bedragen, 1941.
Collectie > Documenten > 00004267

 Persoonsbewijs  1941
Persoonsbewijs en andere documenten en foto met betrekking tot Fietje Lierens, 1941.
Collectie > Documenten > 00014316

 Brief  1940-12
Brieven (7) van het Comite voor Steun aan DKG de Jong mbt hulp aan
in Nederland verblijvende buitenlandse joden, 1940.
Collectie > Documenten > 00005953

 Brief  1946
Brief van Elsa Benjamins-van de Poll aan mr. J. Oppenoorth inzake de vermogensopgave
en het testament van haar man en drie brieven van haar neef Herman Benjamins ...
Collectie > Documenten > 00014088

 Bewijs van Aanmelding  1943-03-12
Bewijs van aanmelding (3) van Marcelle Juliette Wertheim Aijmes-Citroen, Lodewijk
Willem Gerard Wertheim Aijmes en Guy Marcel Clement Wertheim Aijmes, 1943.
Collectie > Documenten > 00008302

 Krantenartikel  1945-04-30
Kranteartikel bestemd voor laatst verschijnende "Gooise Koerier" 1945.
Collectie > Documenten > 00001474

 Krantenbericht  1941-03-01
Krantenknipsel waarin werd medegeldeed dat de gemeente Amsterdam 15 miljoen
gulden boete kreeg, als 'straf' voor de februaristaking, 1941.
Collectie > Documenten > 00000796

 Getuigschrift  1942-09-04
Getuigschriften (3) van de Hachajarah en Alija en het tehuis voor Joodse
oorlogspleegkinderen Prozdor in Hilversum ten name van Fanni Gronner, 1948-1949.
Collectie > Documenten > 00013352

 Brief  1945
Brieven (5) van makelaars en advocaten inzake het vermogen
en de nalatenschap van Jacob Benjamins, 1945.
Collectie > Documenten > 00014087

 Rekening  1927-04-11
Rekening van NV van Son's Inkt- en Verffabrieken, Hilversum, 1927.
Collectie > Documenten > 00008883

 Brief  1941-09-17
Brieven (2) van het Departement van Binnenlandse Zaken inzake de
aanmeldingsplicht van Elsa Benjamins-van de Poll, 1941.
Collectie > Documenten > 00014072

 Briefkaart  1943-1944
Briefkaarten (2) van de Association des Juifs en Belgique aan Elsa Benjamins-van
de Poll, met een ontvangstbewijs en een briefje met het adres van de organisatie ...
Collectie > Documenten > 00014084

 Bouwtekening  1968-06-06
Bouwtekening gevels synagoge NIG Hilversum, 1968.
Collectie > Documenten > 00000143

 Briefkaart  1943-07
Briefkaarten (2) van en naar Westerbork en ontvangstbewijzen (2) voor
aangetekende pakketten voor Jacob Benjamins, 1943.
Collectie > Documenten > 00014079

 Doopbewijs  1942-1943
Doop- en lidmaatschapsbewijzen (8) betreffende kerk en synagoge
van Jacob Benjamins, zijn vrouw en zoon, 1942-1943.
Collectie > Documenten > 00014076

 Notariële akte  1948
Notariële akte met betrekking tot rechtsherstel ten behoeve van Abraham Joseph van
Someren betreffende het perceel Roeltjesweg 18 te Hilversum, 1948.
Collectie > Documenten > 00013289

 Briefkaart  1943-07-09
Oproep van de Gemeente Hilversum aan J. Sprong voor deelname aan verplichte
luchtbeschermingscursus in Hilversum, dd ca juni-juli 1943.
Collectie > Documenten > 00005334

 Brief  1942-02-13
Brief van kapitein Jacques Schol van Kamp Westerbork aan
Zentralstelle, Westerbork, februari 1942.
Collectie > Documenten > 00000810

 Brief  1942-01-26
Brief van de Zentralstelle van Amsterdam aan Kapitein Jacques Schol van het kamp
Westerbork, met het verzoek hem een lijst met namen van in Hilversum woonachtige ...
Collectie > Documenten > 00000808

 Briefkaart  1943-02-23
Briefkaart uit Westerbork, van Alida van Kreveld, aan haar zus Betsie
Sprong-van Kreveld in Hilversum, 23 februari 1943.
Collectie > Documenten > 00005330

 Orde van dienst  1969-06-15
Orde van dienst bij de inwijding vd synagoge te Hilversum,1969.
Collectie > Documenten > 00006272

 Brief  1943
Brieven (7) van dr. Alex Lifschütz en advocatenkantoor Bunker, Hendrix en de Pont
aan Elsa Benjamins-van de Poll inzake opheffing van een echtscheidingsvonnis,
Collectie > Documenten > 00014082

 Brief  1947
Brieven (3) aan Elsa Benjamins-van de Poll inzake opsporing nalatenschappen van
de Stichting Bewindvoering en van mr. G. van Dorssen, 1947.
Collectie > Documenten > 00014089

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl