Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

38 treffers met Heusden

 Hongersnood in het Heilige Land.  1870
Vermelding van de giften, binnengekomen bij Pekidiem en Amarkeliem, voor Palestina.
Collectie > Joodse pers > 20018516

 [Binnenlandse berichten] : Heusden  1870
Rectificatie: de synagoge in Heusden is nog niet ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20018917

 [Binnenlandse berichten (2)]: Winschoten  1899
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Gemiloet Chasadiem Kabraniem"./
Bij een herstemming voor een lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken werd ...
Collectie > Joodse pers > 20047042

 [Binnenlandse berichten] : Heusden  1870
Op 21 october werd de nieuwe synagoge te Heusden ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20019013

 [geen titel]  1851
titel, [geen titel]. bron, Israelietisch Weekblad, vol. 2(1851), nr. 24, p. 4.
materiaal, bericht. trefwoorden, Heusden bar mitswa godsdienstoefening.
Collectie > Joodse pers > 20002409

 [Binnenlandse berichten] : Heusden  1869
In Heusden heeft men grond gekocht voor de bouw van een synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20015428

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Benoemingen door de Permanente Commissie in de schoollbesturen van diverse gemeenten.
Collectie > Joodse pers > 20024975

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

 [Ingezonden stukken] : De Vredebond! : Algemeene Zendings-Courant!  1871
Een nieuw tijdschrift met de naam van een al langer uitkomend
blad, "de Vredebond", is evangelisch van strekking.
Collectie > Joodse pers > 20019578

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1904
De Provinciale Noordbrabantse en 's-Hertogenbossche Courant meldt dat de firma M.
WeijlI de opdracht heeft gekregen de lunch te leveren op de "Krayenhof", de boot ...
Collectie > Joodse pers > 20055643

 [Binnenlandse berichten] : Heusden  1874
Philip de Jong is benoemd tot lid van de feestcommissie
voor het regeringsjubileum van Willem III.
Collectie > Joodse pers > 20022136

 [Binnenlandse berichten] : Heusden  1870
Timmerman A. van Eggelen heeft de opdracht voor de
bouw van een nieuwe synagoge gekregen.
Collectie > Joodse pers > 20018378

 [Binnenlandse berichten] : Heusden  1869
Waarschijnlijk wordt in de kleine gemeente te Kapelle binnenkort
een godsdienstleraar en voorzanger beroepen.
Collectie > Joodse pers > 20017927

 [Binnenland] : Zaltbommel  1901
Kort verslag van een bijeenkomst van de societeit "Verdraagzaamheid".
Collectie > Joodse pers > 20050029

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's Hertogenbosch  1870
Willem III is in Den Bosch aangekomen. / De periodiek aftredende kerkenraadsleden
zijn herkozen. / De inwijding van de synagige te Heusden zal worden verricht door ...
Collectie > Joodse pers > 20018899

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1909
De heer S. Spiero is benoemd tot directeur van het Heusdensche Harmonie Orkest te
Heusden./ Drie heren zijn herkozen tot leden van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20066114

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1883
Bericht over de "Avondschool voor Volwassenen", waarvan het cursusjaar zojuist weer
is gestart. Verzuimen van de lessen op sjabbat en feestdagen is geen belemmering ...
Collectie > Joodse pers > 20031547

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
Binnenkort wordt de nieuwe synagoge te Heusden ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20012760

 [Binnenlandse berichten] : Heusden  1869
Spoedig zal een nieuwe synagoge gebouwd worden in Heusden.
Collectie > Joodse pers > 20017727

 [Binnenlandse berichten (2)] : Heusden  1870
MP Schlesinger heeft de wetsrol van zijn grootvader, die tijdens zijn leven in Heusden
woonde, aan de gemeente geschonken. / Een anonieme gever schonk twee synagogale ...
Collectie > Joodse pers > 20019132

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Enkele aanvullingen op hetgeen is behandeld in de
ressortale vergadering van Noord-Brabant.
Collectie > Joodse pers > 20055589

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1874 tot Juni 1875,...  1875
Vervolg van de samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie waarin
de verstrekking van schoolboeken, benoeming van schoolbesturen en benoemingen ...
Collectie > Joodse pers > 20024324

 Benoemingen [van leden van de schoolcommissies.]  1874
Vermelding van degenen die zijn benoemd tot van lid van een schoolcommissie.
Collectie > Joodse pers > 20022098

 [Binnenlandse berichten (2)] : Oss  1874
Oss heeft een nieuwe voorzanger. / HL van Os is benoemd tot een feestcommissie
in verband met het regeringsjubileum van Willem III.
Collectie > Joodse pers > 20003313

 Ingezonden Stukken : [brief]  1895
De briefschrijver is verontwaardigd over het feit dat het vijfentwintigjarige bestaan
van de synagoge in Heusden niet gevierd is en dat de synagoge zelfs gesloten ...
Collectie > Joodse pers > 20039461

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl