Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

85 treffers met Hes, M. de

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenlandse berichten (2)] : Schoolfeest te Meppel  1906
Verslag van het schoolfeest dat ter gelegenheid van de installatie van opperrabbijn
M. Monasch op zondagavond zeven januari in Meppel werd gehouden./ De heer DL ...
Collectie > Joodse pers > 20003035

 [Binnenland] : Meppel  1902
De heer M. de Hes is herkozen als wethouder.
Collectie > Joodse pers > 20051712

 [Binnenland] : Verslag van de handelingen der Perm. Commissie, van Juni 1883 tot Juni...  1884
Jaarverslag van de Permanente Commissie over 1883-1884.
Collectie > Joodse pers > 20034546

 De heer M. de Hes neemt afscheid als gazzan  1942
titel, De heer M. de Hes neemt afscheid als gazzan. bron, Het Joodsche Weekblad,
vol. 2(1942), nr. 11, p. 4. materiaal, bericht. trefwoorden, ...
Collectie > Joodse pers > 20026135

 [Binnenland] : Meppel  1905
De heer M. de Hes is gekozen tot voorzitter van het college van commissarissen
voor de aanleg en exploitatie van de tramweg Meppel-Balkbrug.
Collectie > Joodse pers > 20056936

 [Binnenland] : Meppel  1904
Verslag van een vergadering van de ressortale commissie
inzake de vacature voor een opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20055374

 [Binnenlandse berichten (2)] : Meppel  1907
Verslag van een openbare kerkenraadsvergadering./ In het begin van 1908 zal de
vereniging "Gemiloet Chasadiem" vijfenzeventig jaar bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20062459

 [Binnenland] : Meppel  1896
Benoemingen tijdens de kerkenraadsvergadering in Meppel.
Collectie > Joodse pers > 20042205

 [Binnenland] : Meppel  1907
Kort bericht over een vergadering van het "Alg. Isr. Verbond" waarbij de agenda
voor de algemene vergadering die eind juli zal worden gehouden, werd besproken en ...
Collectie > Joodse pers > 20061620

 [Binnenland] : Meppel  1908
De heer M. de Hes is herkozen tot lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20064082

 [Binnenlandse berichten (4)] : Meppel  1905
De heer Iz. Mesritz is gekozen tot lid van het bestuur van de vereniging "Gemiloet
Chasadiem"./ Kort verslag van een kerkenraadsvergadering./ Programma voor de ...
Collectie > Joodse pers > 20058417

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 [Binnenlandse berichten (3)] : Amersfoort  1905
Verslag van een toneeluitvoering door de vereniging "Eendrachtig Samenzijn" ter
gelegenheid van Poeriem./ De heer M. de Hes is geslaagd voor het examen voor ...
Collectie > Joodse pers > 20057042

 [Binnenland] : Meppel  1905
Verslag van een vergadering van het Alg. Isr. Verbond afdeling Meppel.
Collectie > Joodse pers > 20057093

 [Binnenland] : Meppel  1908
De heer M. de Hes is herkozen tot wethouder van de gemeente Meppel.
Collectie > Joodse pers > 20063975

 [Binnenlandse berichten (2)]: Meppel  1900
Verslag van het bezoek van opperrabbijn A. van Loen./ De heer van Oss en de heer
Kater uit Groningen hielden een lezing aan de hand van een schilderij. Dezelfde ...
Collectie > Joodse pers > 20048212

 [Binnenland] : Meppel  1895
Beknopt verslag van de oprichtingsvergadering van een
nieuwe afdeling van het "Alg. Isr. Verbond".
Collectie > Joodse pers > 20041614

 Vergadering der Ned. Afdeelingen van de "Alliance Israëlite Universelle" te Meppel, op...  1905
Verslag van een vergadering van de Nederlandse afdelingen van het "Alg. Isr. Verbond".
De verslaggever bekritiseert aan het eind van het artikel het feit dat de ...
Collectie > Joodse pers > 20057609

 [Binnenlandse berichten (2)] : Meppel  1904
Verslag van het afscheidsbezoek van opperrabbijn A. van Loen./ Verslag van een
vergadering van de ressortale commissie om te beraadslagen over de benoeming van ...
Collectie > Joodse pers > 20054473

 [geen titel]  1910
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 46(1910), nr. 15, p. 6.
materiaal, bericht. trefwoorden, Meppel Hes, M. de Den Haag. ...
Collectie > Joodse pers > 20003041

 [Binnenland] : Meppel  1906
De heer M. de Hes heeft ontslag genomen als voorzitter van de schoolcommissie.
De heer J. Sanders [Ez.] is tot zijn opvolger gekozen.
Collectie > Joodse pers > 20060430

 Vergadering van de Centrale Commissie op Zondag 9 Nov.  1902
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van
het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Het centrale punt van de besprekingen was de ...
Collectie > Joodse pers > 20052114

 Meeting.  1909
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een brief van de heer B. Cohen inzake
het weren van de heer G. Hen als sollicitant voor de functie als oppervoorzanger ...
Collectie > Joodse pers > 20064991

 [Binnenlandse berichten (2)]: Meppel  1897
Kort bericht van de kerkenraadsvergadering./ Aankondiging van
het bezoek van opperrabbijn de heer A. van Loen.
Collectie > Joodse pers > 20044320

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl