Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

18 treffers met Herwijnen

 Kennisgeving. [van de Permanente Commissie]  1873
Vermelding van kandidaten die zijn toegelaten als godsdienstleraren in diverse rangen.
Collectie > Joodse pers > 20021643

 [Binnenlandse berichten] : Herwijnen  1869
In Herwijnen is een vereniging opgericht om giften in
te zamelen voor het centraal Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20017178

 [In Memoriam] : Mozes Abraham Koekoek  1896
Bericht van het overlijden en de begrafenis van leraar de heer Mozes Abraham Koekoek.
Collectie > Joodse pers > 20041151

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Vermelding van degenen die zijn toegelaten als
onderwijzers van de middelste en laagste rang.
Collectie > Joodse pers > 20021573

 [Binnenland] : Herwijnen  1902
Ofschoon de Joodse gemeente in Herwijnen is opgeheven, houdt de heer L. Wijzenbeek
de kleine synagoge in zijn huis in ere. Voorzanger Herman van Straten uit Gorinchem ...
Collectie > Joodse pers > 20051964

 [Binnenland] : Uden  1893
Philipson van Herwijnen is benoemd tot leraar, voorzanger en sjochet in Uden.
Collectie > Joodse pers > 20038334

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Vermelding van degenen die deel willen uitmaken van het erecomité voor de nationale
en internationale zangwedstrijd voor mannen- en gemengde koren, georganiseerd ...
Collectie > Joodse pers > 20052245

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
De kolonel van de schutterij, de heer JW Boellaard tot Herwijnen, sprak aan het
graf van de heer A. Mendes da Costa woorden van achting en waardering. Drieendertig ...
Collectie > Joodse pers > 20047802

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1879 tot Juni 1880.  1880
Verslag van de handelingen van de permanente commissie; ondermeer over stichting
nieuwe gemeenten, (her)bouw van synagogen en onderwijszaken.
Collectie > Joodse pers > 20024545

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
De joden te Herwijnen, Aalst en Haaften zijn verenigd als
bijkerk te Herwijnen, onder ressort Nijmegen.
Collectie > Joodse pers > 20018188

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Kort verslag van de viering van het vijfentwintigjarige jubileum van de heer E.
Kwitzer als onderwijzer aan de openbare lagere school eerste klas, nummer elf.
Collectie > Joodse pers > 20052451

 Ingekomen giften voor het Centraal Israelietisch Weeshuis te Utrecht.  1874
Vermelding van de giften aan het Centraal Isr. weeshuis in Februari 1874.
Collectie > Joodse pers > 20022170

 [Binnenland] : Amsterdam  
Inhoud van de circulaire die het AC Wertheim-Comité rondstuurt.
Collectie > Joodse pers > 20044954

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
Reclame voor de kledingwinkel van JB van Herwijnen aan de Nieuwendijk.
Collectie > Joodse pers > 20038027

 Verslag van de ressortale vergadering van Gelderland, gehouden te Arnhem, op Zondag 12...  1881
Verslag van een vergadering van het ressort Gelderland,
gehouden in de nieuwe zittingsplaats: Arnhem.
Collectie > Joodse pers > 20026631

 [Binnenlandse berichten] : Herwijne  1868
In Herwijne is op 5 Juni een nieuwe torarol ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20002637

 [Binnenland] : Herwijnen  1895
Bekendmaking van het overlijden van de 86-jarige Andries Levie Wijzenbeek.
Collectie > Joodse pers > 20038633

 Buitengewone Zitting der Centrale Commissie op Donderdag 7 Maart 1881.  1881
Verslag van een buitengewone vergadering van de Centrale Commissie over de vraag
van de gemeente te Arnhem de zetel van de ressortale opperrabbijn in Arnhem in ...
Collectie > Joodse pers > 20026393

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl