Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

35 treffers met Henriques de Castro, D. (Mz.)

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
D. Henriques de Castro Mz. is gekozen tot lid van de
"Maatschappij der Nederlandse Letterkunde".
Collectie > Joodse pers > 20035871

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
Vermelding van diverse benoemingen door de Port. Isr. kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20031248

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Beschrijving van een tentoonstelling, bestaande uit etsen, gravures, oorkonden,
platen en dergelijke, die de heer A.Th. Hartkamp heeft verzameld rond het thema ...
Collectie > Joodse pers > 20064346

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Vermelding van herbenoemde regenten van het Port. Isr. jongensweeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20031600

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
De groothertog en groothertogin van Mecklenburg-Schwerin
brachten een bezoek aan de Port. Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20029152

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente. Er
werd veel gesproken over de verlichting in de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047259

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1883
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20032185

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1887
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente. Beraadslagingen
over mogelijke bezuinigingen en de begroting voor 1887.
Collectie > Joodse pers > 20036166

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20046854

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1887
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20036147

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1887
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20036509

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1883
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente te Amsterdam.
Onder meer overleg over de zorg voor gehuwde bejaarden.
Collectie > Joodse pers > 20031990

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1887
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente. Het
huishoudelijk reglement wordt op diverse punten herzien.
Collectie > Joodse pers > 20036485

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1887
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20036373

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Op 22 juni is de "Dr. Samuel Israel Mulder stichting" opgericht. De stichting
ondersteunt modern godsdienstig en algemeen beschavend onderwijs.
Collectie > Joodse pers > 20032210

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Uitslag van de verkiezingen van kerkenraadsleden voor de Port. Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20032022

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1884
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20033992

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1883
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20032965

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portugeesche...  1880
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20032466

 [Binnenland] : Amsterdam  1887
Vermelding van diverse benoemingen vanwege het Port. Isr. kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20036361

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1887
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente.
Bespreking van de begroting voor 1887.
Collectie > Joodse pers > 20036170

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1885
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20035481

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1883
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20031813

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1887
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente. Onder andere
bespreking van de verantwoording der uitgaven over 1885-1886.
Collectie > Joodse pers > 20036546

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Bericht over benoemingen door de kerkenraad van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20046672

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl