Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

28 treffers met Heerlen

 [Binnenland] : Heerlen  1906
Sinds de maand maart is er geen kerkbestuur in Heerlen. Omdat er ook geen reglement
bestaat, kon er ook geen bestuur gekozen worden. Om aan deze onhoudbare toestand ...
Collectie > Joodse pers > 20059899

 [Binnenland] : Heerlen  1907
Verslag van het bezoek van waarnemend opperrabbijn de heer SJS Hirsch. Hij werd
op de hoogte gesteld van de verdeeldheid die er sinds geruime tijd binnen de Isr ...
Collectie > Joodse pers > 20061491

 [Binnenland] : Sittard  1905
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van mevrouw Bloemgarten-Horn.
Collectie > Joodse pers > 20058175

 [Binnenland] : Heerlen  1906
Vermelding van de benoeming van een voorlopig bestuur van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20059989

 [geen titel]  1898
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 33(1898), nr. 30, p. 3.
materiaal, bericht. trefwoorden, Heerlen kerkbestuur voorzanger ...
Collectie > Joodse pers > 20002227

 [Binnenland] : Heerlen  1901
Tijdens Sjabbat Chanoeka konden de twee toramantels bewonderd worden die door het
echtpaar Mozes Caen en A. Valkenburg aan de gemeente waren overhandigd.
Collectie > Joodse pers > 20048462

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
De joden van Heerlen schonken een jubilerende predikant een schenk.
Collectie > Joodse pers > 20021145

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

 [Binnenland] : Heerlen  1898
Bericht van de oprichting van een vrouwenvereniging met het doel om hulp te verlenen
in geval van overlijden en om kerksieraden aan te schaffen.
Collectie > Joodse pers > 20045350

 [Binnenlandse berichten (2)] : Heerlen  1906
De heer Henri Bloemgarten heeft met goed gevolg het toelatingsexamen afgelegd
voor de HBS vijfjarige cursus./ De vrouwenvereniging groeit.
Collectie > Joodse pers > 20059833

 [Binnenland] : Heerlen  1898
De joodse gemeente in Heerlen heeft een kerkbestuur gekozen. Tevens werd de heer
Marcus Heijmans gekozen als voorzanger, onderwijzer en slachter.
Collectie > Joodse pers > 20044481

 [Binnenland] : Heerlen  1900
Uitslag van verkiezingen voor drie leden van het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20048027

 Hongersnood in het Heilige Land.  1870
Vermelding van de bij de Pekidiem en Amarkeliem binnengekomen giften.
Collectie > Joodse pers > 20018671

 Inwijding van nieuwe synagoge te Heerlen  1936
titel, Inwijding van nieuwe synagoge te Heerlen. bron, Centr. Blad voor
Israelieten, vol. 52(1936), nr. 23, p. 9=10. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20002228

 [Binnenland] : Heerlen  1900
In Heerlen is men begonnen met het inzamelen van geld
voor nieuwbouw van de gemeentegebouwen.
Collectie > Joodse pers > 20044757

 [Binnenland] : Heerlen  1905
Enkele kiezers in Heerlen roepen in een van de provinciale kranten de lezers op
de heer Marcus Heijmans tot lid van de gemeenteraad te kiezen wegens zijn grote ...
Collectie > Joodse pers > 20056633

 [Ingezonden Stukken.] : Combinatie Limburg-N.Brabant.  1906
De briefschrijver geeft zijn mening over wie de combinatie
Limburg-Noord-Brabant tegenhoudt.
Collectie > Joodse pers > 20059958

 [Binnenland] : Valkenburg [L.]  1906
Op voorstel van de heer Isidore Markens is er een Isr. gemeente opgericht in Valkenburg.
De eerste godsdienstoefeningen hebben plaatsgehad in een bovenhuis.
Collectie > Joodse pers > 20004014

 [Binnenland] : Heerlen  1905
In een openbare vergadering waaraan bijna alle leden van de Isr. gemeente hebben
deelgenomen, werd besloten de synagoge en onderwijzerswoning te verkopen en stappen ...
Collectie > Joodse pers > 20056504

 [Binnenland] : Maastricht  1897
Verslag van de vergadering van de afdeling Limburg van het Alg. Isr. Verbond.
Collectie > Joodse pers > 20042418

 [Binnenland] : Heerlen (L.)  1899
Bericht van het overlijden van mevr. Koster-Hertogs.
Collectie > Joodse pers > 20023769

 [Binnenland] : Heerlen [L.]  1903
Uitslag van de verkiezing voor vijf leden van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20054217

 [Binnenland] : Heerlen  1903
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van Chanoeka,
georganiseerd door de vrouwenvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20052492

 [Binnenland] : Heerlen  1904
Verslag van de jaarvergadering van de vrouwenvereniging in Hotel Prins van Oranje.
Collectie > Joodse pers > 20054502

 [Binnenland] : Tilburg  1908
De heer M. Heijmans is benoemd tot eerste klerk van de
griffie van het kantongerecht in Tilburg.
Collectie > Joodse pers > 20062882

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl