Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

73 treffers met Heerenveen

 [Binnenland] : Heerenveen  1904
De heren Jozef L. Messcher en Em. van Gelderen zijn
herkozen als leden van het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20056105

 [Binnenland] : Gorredijk  1901
Verslag van de eerste feestelijke bijeenkomst van vriendenclub "Ons Genoegen".
Collectie > Joodse pers > 20049952

 [Binnenland] : Heerenveen  1906
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer B. Broekman.
Collectie > Joodse pers > 20058911

 [Binnenland] : Heerenveen  1908
De jongeheer B. Broekman heeft een biemakleed aan de Isr. gemeente overhandigd.
Collectie > Joodse pers > 20064216

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
De koningin heeft honderd gulden geschonken voor de
instandhouding van de synagoge in Heerenveen.
Collectie > Joodse pers > 20053166

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Bericht over binnengekomen giften voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20051996

 [Binnenland] : Heerenveen  1909
Verslag van het bezoek van opperrabbijn SA Rudelsheim.
Collectie > Joodse pers > 20064633

 [Binnenland] : Heerenveen  1903
Verslag van het bezoek van opperrabbijn SA Rudelsheim.
Collectie > Joodse pers > 20054301

 [Binnenland] : Bolsward  1902
Onderwijzer S. Schaap uit Heerenveen is geslaagd voor de hoofdakte.
Collectie > Joodse pers > 20051534

 [Binnenland] : Heerenveen  1894
Beknopt verslag van een bezoek van de opperrabbijn aan de gemeente te Heerenveen.
Collectie > Joodse pers > 20038672

 [Binnenland] : Leeuwarden  1907
Verslag van een bijeenkomst van de Ned. Zionistenbond. Er was in de pers wat verwarring
over of er niet-Joden welkom waren bij deze bijeenkomst. Rabbijn S.Ph. de ...
Collectie > Joodse pers > 20062419

 [Binnenland]  1904
De Joodse gymnastiekvereniging "Atilla" uit Groningen heeft twee
prijzen behaald bij een turnwedstrijd in Heerenveen.
Collectie > Joodse pers > 20055526

 [Binnenlandse berichten] : Lemmer  1869
B. Berenstein heeft het godsdienstonderwijs te Lemmer geinspecteerd.
Collectie > Joodse pers > 20017657

 Advertentiën.  1903
Vermelding van giften die zijn binnengekomen bij het kerkbestuur van de Isr. gemeente
in Heerenveen voor de instandhouding van synagoge en school.
Collectie > Joodse pers > 20053170

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
N. Polak is benoemd tot voorzanger en leraar bij de gemeente te Bolsward.
Collectie > Joodse pers > 20035621

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van Juni 1892 tot Juni 1893.  1893
Jaarverslag van de permanente commissie, oa met vermelding van
de in dat jaar toegelaten godsdienstonderwijzers.
Collectie > Joodse pers > 20037703

 [Binnenlandse berichten (2)]: Sneek  1901
Verslag van de overhandiging van een geschenk aan de opperrabbijn van het ressort
Friesland, de heer SA Rudelsheim, ter gelegenheid van zijn huwelijk./ Ook de ...
Collectie > Joodse pers > 20048772

 [Binnenland] : Heerenveen  1907
Kort verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20062323

 [Binnenland] : Heerenveen  1908
Tijdens het verlof van de godsdienstleraar heeft oud-leraar, de heer
J. de Wilde uit Paramaribo, als voorzanger gefungeerd.
Collectie > Joodse pers > 20063777

 Verslag van de handelingen der Permanente commissie, van Juni 1880 tot Juni 1881.  
Jaarverslag van de permanente commissie. Onder meer: nieuw gestichte gemeenten,
overwegingen met betrekking tot subsidiën, benoeming schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20026679

 [Binnenland] : Hoogeveen  1902
Verslag van een feestelijke jaarvergadering van de vereniging "Ons Genoegen".
Collectie > Joodse pers > 20052191

 [Binnenland] : Heerenveen  1899
In Heerenveen werd voor de kinderen een Chanoeka-feest georganiseerd.
Collectie > Joodse pers > 20043027

 [Binnenland] : Heerenveen  1909
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Gemiloet Chasadiem"./ Kort bericht
over de jaarvergadering van de vereniging "Bikoer Choliem".
Collectie > Joodse pers > 20064807

 [Binnenland] : Heerenveen  1907
De heer JL Messcher is herkozen als lid van het kerkbestuur. Er moet een herstemming
plaatshebben tussen de heren E. van Gelderen en IS Messcher.
Collectie > Joodse pers > 20060645

 [Binnenland] : Heerenveen  1906
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer LS Merschen.
Collectie > Joodse pers > 20059486

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl