Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

27 treffers met Heer, Josef de

 [Binnenland] : Eindhoven  1906
Verslag van een vergadering van afgevaardigden van de ressorten Noord-Brabant en
Limburg waarbij werd besloten tot de combinatie van beide ressorten over te gaan ...
Collectie > Joodse pers > 20060301

 [Binnenlandse berichten] : Eindhoven  1867
Twee joodse leerlingen van een openbare school behaalden eerste
prijzen bij de jaarlijkse prijsuitreiking.
Collectie > Joodse pers > 20015648

 Binnenland] : Eindhoven  1896
Verslag van het feest ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige
bestaan van de vereniging "Talmud Tora".
Collectie > Joodse pers > 20042109

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

 [Binnenland] : Maastricht  1904
Verslag van de begrafenis op donderdag zeven juli van de heer Louis Landsberg,
opperrabbijn van Limburg en waarnemend opperrabbijn van Noord-Brabant.
Collectie > Joodse pers > 20011064

 [Binnenlandse berichten (2)] : Eindhoven  1906
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van de kerkenraad ter gelegenheid van de
verlening van de chaweer-titel door opperrabbijn Hirsch aan de heren Meyer van ...
Collectie > Joodse pers > 20000933

 [Binnenland] : Gouda  1900
Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur en de commissie van toezicht van
de vereniging "Centr. Isr. Oudemannen- en Vrouwenhuis" in Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20048156

 [Binnenland] : Den Bosch  1897
Verslag van een bijeenkomst om de belangen van het Centr. Isr.
Wees-en Doorgangshuis in Leiden meer bekendheid te geven.
Collectie > Joodse pers > 20043496

 [Binnenlandse berichten (2)]: Eindhoven  1903
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Talmud Tora"./ Verslag
van het schoolfeest ter gelegenheid van Chanoeka.
Collectie > Joodse pers > 20052428

 [Binnenland] : Eindhoven  1904
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de viering van
het vijfentwintigjarige huwelijk van het echtpaar M. Staal.
Collectie > Joodse pers > 20055706

 [Binnenlandse berichten (2)] : Eindhoven  1907
Bericht over de oprichting van een leenfonds onder de naam "Tsedaka beSeter"./
Aankondiging van de dag van de verkiezing van een opperrabbijn voor de ressorten ...
Collectie > Joodse pers > 20061573

 [Binnenlandse berichten (2)]: Eindhoven  1902
Verslag van een vergadering van het "Alg. Isr. Verbond"./ Verslag van de eenenzestigste
openbare vergadering van de vereniging "Tot Nut en Genoegen".
Collectie > Joodse pers > 20052260

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Enkele aanvullingen op hetgeen is behandeld in de
ressortale vergadering van Noord-Brabant.
Collectie > Joodse pers > 20055589

 [Binnenland] : Eindhoven  1901
Verslag van een feestavond voor de leden van "Bigde Kodesj" naar aanleiding van
de overhandiging van een nieuw parochet tijdens Rosj Hasjana. De vereniging bestaat ...
Collectie > Joodse pers > 20049976

 [Binnenland] : Eindhoven  1908
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Zuidelijke Provincie.
Collectie > Joodse pers > 20063414

 [Binnenland] : Eindhoven  1909
Verslag van een vergadering van het leenfonds "Tsedaka beSeter".
Collectie > Joodse pers > 20065373

 [Binnenland] : Gouda  1903
Verslag van een vergadering van het hoofdbestuur met de commissie van toezicht van
de vereniging "Centr. Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland en de koloniën ...
Collectie > Joodse pers > 20054253

 [Binnenlandse berichten (2)] : Eindhoven  1906
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig huwelijksfeest van het echtpaar
Philip de Heer./ Verslag van een feestelijke bijeenkomst voor leerlingen van de ...
Collectie > Joodse pers > 20060583

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1904
In de ressortale vergadering is de heer L. Wagenaar met algemene stemmen tot waarnemend
opperrabbijn van Noord-Brabant gekozen voor een periode van zes maanden. ...
Collectie > Joodse pers > 20055556

 [Binnenland] : Eindhoven  1903
Verslag van een algemene vergadering van het genootschap "Gemiloet Chasadiem" waarbij
een nieuw bestuurslid werd gekozen. De heer J. Kalker wilde zich niet meer ...
Collectie > Joodse pers > 20054083

 [Binnenland] : Eindhoven  1905
De heren Jos. de Heer en Meijer van Leeuwen zijn herkozen tot leden van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20057872

 [Binnenland] : Eindhoven  1905
Verslag van de overhandiging van een zilveren toraschild
door vrouwenvereniging "Bigde Kodesj".
Collectie > Joodse pers > 20058065

 [Binnenland] : Eindhoven  1905
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn./ De kerkenraad heeft
drie heren benoemd tot leden van het kerkelijk armbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20058223

 [Binnenlandse berichten (3)] : Eindhoven  1907
Verslag van het jaarfeest van de vereniging "Talmoed Tora"./ Kort verslag van het
schoolfeest ter gelegenheid van Chanoeka./ De heer Sal. Wertheim is gekozen tot ...
Collectie > Joodse pers > 20062458

 [Binnenland] : Eindhoven  1903
Tijdens de oprichtingsvergadering van een afdeling van het "Groene Kruis" is de
voorzitter van de Joodse gemeente, de heer Jos. de Heer, gekozen tot lid van het ...
Collectie > Joodse pers > 20053399

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl