Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

556 treffers met Hebreeuws|Hebreeuws schrift|Hebreeuwse literatuur

 Feuilleton. : Het chower-diploma.  1881
Vijfde aflevering van feuilleton "Het chower-diploma".
Collectie > Joodse pers > 20028931

 [Ingekomen Stukken.] : [brief]  1906
De briefschrijver uit 's-Hertogenbosch deelt mee dat hij het boek "De Joodsche Gemeente
te Groningen" heeft aangeschaft en dat hij daar geen spijt van heeft. Vooral ...
Collectie > Joodse pers > 20060574

 Over Nieuw-Hebreeuwsche Literatuur  1930
titel, Over Nieuw-Hebreeuwsche Literatuur. auteur, Ismann, A. maker, Ismann, A.
bron, Ha-ischa, vol. 2(1930), nr. 3, p. 53-57. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20009446

 [Binnenland] : 'Achawah". [Afdeling Noord-Holland.]  1898
Verslag van de lezing die de heer JM Hillesum, conservator van de Bibliotheca
Rosenthaliana, heeft gehouden over Menasseh Ben Israel.
Collectie > Joodse pers > 20044753

 Centr. Israel. Krankzinnigengesticht. [Vervolg]  1909
Tweede deel van het verslag van de opening en inwijding van het
"Centr. Isr. Krankzinnigengesticht" te Apeldoorn.
Collectie > Joodse pers > 20065533

 [Ingezonden stukken] : Brieven van een commis-voyageur. : III. : (vervolg en slot.)  1866
Vervolg van de bespreking van een boekje dat de schrijver in Dussen vond en bericht
over de onlangs overleden rabbijnen te Jerusalem. Er blijken vier ipv drie rabbijnen ...
Collectie > Joodse pers > 20013995

 [Binnenland] : Amsterdam  1892
Aanvulling: de vervaardiger van een vorige week afgedrukt gedicht is dhr.Sakolsky.
Collectie > Joodse pers > 20036897

 "Oneerlijke Wapenen".  1905
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de verdediging van de brochure "Maaneh
Le Zion" van rabbijn S.Ph. de Vries door verschillende personen.
Collectie > Joodse pers > 20057866

 Hebreeuwsch en Nederlandsch: het lidwoord  1924
titel, Hebreeuwsch en Nederlandsch: het lidwoord. auteur, Dasberg, S. maker, Dasberg,
S. bron, De Vrijdagavond, vol. 1(1924), nr. 49, p. dl.2, 357. materiaal, bericht ...
Collectie > Joodse pers > 20005082

 [P. Nasa.]  1904
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20055254

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1872
Opmerking over de vertaling van een passage uit de Talmoed.
Collectie > Joodse pers > 20020083

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1871
Reactie op een kritiek van L. Borstel op een recensie van X.+Y. [dhr. Prins uit
Arnhem] over het Hebreeuws-Aramees woordenboek van dhr. Waterman.
Collectie > Joodse pers > 20019505

 Haagsche Snufjes.  1907
Scherp redactioneel commentaar naar aanleiding van artikelen van Haganus onder de
titel "Haagsche Snufjes" die in het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen" zijn verschenen ...
Collectie > Joodse pers > 20061475

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Ook Port. Isr. kinderen kunnen nu godsdienstonderwijs krijgen bij de heer A. Melkman.
Collectie > Joodse pers > 20049134

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
De vereniging "Mekor Chajiem" heeft een zesde bundel gepresenteerd met daarin
de lezingen die in de periode 1898-1899 zijn gehouden.
Collectie > Joodse pers > 20049338

 [Binnenlandse berichten (2)]: Groningen  1898
Verslag van een plechtige bijeenkomst ter gelegenheid van de aanbieding van een
parochet door de vereniging "Briet Avraham"./ Verslag van de jaarvergadering van ...
Collectie > Joodse pers > 20045860

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Het negentiende deel van het "Beredeneerd Hebreeuwsch- en
Chaldeeuwsch-Nederlandsch Woordenboek" is verschenen.
Collectie > Joodse pers > 20019333

 [P. Para.] [Kie Tissa.]  1899
Religieuze bezinning naar aanleiding van Sjabbat Para, het weekgedeelte en de haftara.
Collectie > Joodse pers > 20047069

 [Ingezonden Stukken.] : Een gevaar voor het Jodendom ?  1908
Godsdienstleraar van Rijs uit Den Haag reageert op het artikel van de heer KdW in
het vorige nummer waarin het ging over een bezoek aan het zendelingshuis. Hij ...
Collectie > Joodse pers > 20064373

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1908
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van oppervoorzanger S. Sitters./
Mejuffrouw N. Dwinger is geslaagd voor het examen boekhouden./ Kort verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20064461

 Feuilleton. : Het chower-diploma.  1881
Zesde aflevering van feuilleton "Het chower-diploma".
Collectie > Joodse pers > 20029261

 [Binnenland] : Een afscheid en installatie  1900
Zeer uitgebreid verslag van het afscheid van SA Rudelsheim als leraar van de Talmoed
Tora School en van de intrede als zodanig van SJS Hirsch, met een schets van ...
Collectie > Joodse pers > 20046186

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1878
Briefschrijver wijst erop dat Hebreeuws ook tot het curriculum
van het doofstommeninstituut te Rotterdam behoort.
Collectie > Joodse pers > 20028677

 De oorspronkelijke vorm van de letters der torah  1925
titel, De oorspronkelijke vorm van de letters der torah. auteur, Solberg, JH. maker,
Solberg, JH. bron, De Vrijdagavond, vol. 2(1925), nr. 10, p. dl.1, 146=148. ...
Collectie > Joodse pers > 20005293

 [Binnenland] : Belangrijke Boekenveiling van een zeer zeldzame Verzameling Hebraica en...  1898
Bij boekhandel JL Joachimsthal is de catalogus, die meer dan vierduizend nummers
telt, verkrijgbaar van de boekverzamelingen van de heren M. Lehren, A. Lehren en ...
Collectie > Joodse pers > 20046571

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl