Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

128 treffers met Hebreeuws|Hebreeuws schrift|Hebreeuwse literatuur

 Vertaling  onbekend
Schoolschrift met vertalingen van hebreeuwse gebeden
van Florie en Willy Tal, circa 1931.
Collectie > Documenten > 00003010

 Huwelijkscontract  1928-04-01
Huwelijkscontract van David Vuisje en Jeanette Bos op 28 maart 1928.
Collectie > Documenten > 00011685

 Brief  1939-10-18
Brief over het uitkomen van Apolonia Mevre (Ruth Bat Abraham), 1939.
Collectie > Documenten > 00005496

 Conceptbrief  1876-09-10
Conceptbrieven (2) van Benjamin van der Velde aan de curatoren van het Ned.
Isr. Seminarium met dankzegging voor zijn benoeming, 1876.
Collectie > Documenten > 00009587

 Brief  1954-1955
Brief van rabbijn Justus Tal alsmede brieven (2) en briefkaarten (2) van mevrouw
J. Tal-Abrahams en een brief van Sophie Tal aan Ro Mogendorff (1907-1969), 1954 ...
Collectie > Documenten > 00010131

 Brief  1928
Brief in het Hebreeuws en Duits van rabbijn Abraham Wachsmann
uit Scheveningen over een publicatie, 1928.
Collectie > Documenten > 00008688

 Manuscript  1819-1836
Manuscript in het Hebreeuws met gegevens over geboorte van
diverse kinderen uit de familie Löwy, 1819-1836.
Collectie > Documenten > 00010387

 Ex-libris  1948
Ex-librissen (2) van Ted Andriesse met afbeelding van Israël en de naam van
de eigenaar in romeinse en Hebreeuwse letters, circa 1950.
Collectie > Documenten > 00010744

 Prentbriefkaart  1905 (ca.)
Prentbriefkaart met een afbeelding van de handgeschreven tekst van een
Estherrol en aan de keerzijde van het hooglied, circa 1905.
Collectie > Documenten > 00010447

 Envelop  1953 (ca.)
Envelop van de Ned. Isr. Gemeente Nijmegen gericht aan opperrabbijn J. Tal
met handgeschreven Hebreeuwse tekst aan achterzijde, 1953.
Collectie > Documenten > 00008693

 Uitboezeming eens hebreërs, na den tiendaagschen veldtogt, tegen den vijand van vorst...  1831
Pamflet met uitboezeming van een 'Hebreër' na de tiendaagse
veldtocht in het Hebreeuws en het Nederlands, 1831.
Collectie > Documenten > 00009808

 Brief  1876-09-08
Brief van de curatoren van het Ned. Isr. Seminarium aan Benjamin van der Velde
met bericht dat hij is benoemd tot docent hebreeuws, 1876.
Collectie > Documenten > 00009586

 Brief  1978-1980
Brieven (13) aan dhr. Siebesma betreffende uitspraak vh Hebreeuws, 1978-1980.
Collectie > Documenten > 00006732

 Tefila Nachona  1810 (ca.)
Gebed "Tefila Nachona" gedrukt bij Proops te Amsterdam, circa 1810.
Collectie > Documenten > 00008566

 Herdenkingsgebed  1962-12
Herdenkingsgebed uitgesproken in de herdenkingsdiensten gehouden in de synagogen
der LJG nav het overlijden van prinses Wilhelmina, 1962.
Collectie > Documenten > 00009923

 Gebed  1960 (ca.)
Hebreeuws gebed ten behoeve van het inwijdingsfeest aangeboden door
de afdeling onderwijs van de NIHS en PIG, circa 1960.
Collectie > Documenten > 00010290

 Kalligrafie  1901-09
Kalligrafie mbt de namen der deelnemers aan het huldeblijk aan Benjamin van der
Velde ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum, 1901.
Collectie > Documenten > 00009623

 Huwelijksakte  1809-08-07
Huwelijksakte tnv LJ Pinas en Rebekka Abrahams, 1809.
Collectie > Documenten > 00004461

 Zichron Ma'aseh Raw [...]  1710-12-02
Hebreeuws vertaling van "Memória para os siglos futuros" door Uri Aaron Halevi over
zijn grootvader Uri Halevi en de komst van de Portugese joden naar Amsterdam ...
Collectie > Documenten > 00009794

 Manuscript  1905
Manuscript met grafschrift van Hessel Mozes Duparc, 1905.
Collectie > Documenten > 00009405

 Brief  1854
Brief in het Hebreeuws met betrekking tot Asser Benjamin Hirsch uit Tiel, 1854.
Collectie > Documenten > 00007009

 Nieuwjaarskaart  1929 (ca.)
Nieuwjaarskaartje van Mr. en Mrs. JM Art met enveloppe gericht
aan mevrouw S. Hammelberg, circa 1929.
Collectie > Documenten > 00009059

 Poëziealbum  1944-1946
Poëziealbum van Loekie Blazer (1936) met een tweetal versjes in het Hebreeuws
van twee Canadese soldaten van de Jewish Brigade, 1944-1946.
Collectie > Documenten > 00013960

 Brief  1956-09-03
Brief van Boris Kowadlo (1911-1959) aan Ro Mogendorff
(1907-1969) met hebreeuwse nieuwjaarswens, 1956.
Collectie > Documenten > 00010060

 Gezangen en gebeden bij de inwijding van het nieuwe kerkgebouw te Enschede op vrijdag...  1865
Orde van dienst bij de inwijding van de nieuwe synagoge
in Enschede op 1 september 1865.
Collectie > Documenten > 00009829

1 2 3 4 5 6
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl