Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

39 treffers met Hasselt, H.J. van (sr.)

 [Binnenlandse berichten (2)]: Groningen  1898
Verslag van een plechtige bijeenkomst ter gelegenheid van de aanbieding van een
parochet door de vereniging "Briet Avraham"./ Verslag van de jaarvergadering van ...
Collectie > Joodse pers > 20045860

 [Binnenland] : Groningen  1899
Verslag van de opening van het joodse bejaardenhuis aan de Schoolholm te Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20043061

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1894
Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering te Groningen. / Wegens periodieke
aftreding van Julius Oppenheim moet een nieuw lid van de Centrale Commissie gekozen ...
Collectie > Joodse pers > 20038562

 [Binnenlandse berichten] : Groningen  1874
Verslag van de feestelijkheden tgv het 10-jarig jubileum
van ver. "G'nozer Dallim" te Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20013491

 [Binnenland] : Groningen  1906
Verslag van een buitengewone kerkenraadsvergadering waarbij de
voorzitter, de heer HJ van Hasselt [sr.], werd geëerd.
Collectie > Joodse pers > 20001745

 [Binnenland] : Groningen  1904
Bericht over [her]benoemingen in het bestuur van de vereniging "Gemiloet
Chasadiem Kabraniem" en in de commissie van financiën.
Collectie > Joodse pers > 20056028

 [Binnenland] : Groningen  1909
Verslag van de installatie van de heer Levie Rosenblatt als
oppervoorzanger van de Ned. Isr. Gemeente te Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20001762

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1896
Verslag van de kerkenraadsvergadering./ Uitslag van verkiezingen van de vereniging
Ets Haim./ Uitslag van verkiezingen van het bestuur van de godsd. burgerschool ...
Collectie > Joodse pers > 20042300

 Inwijding Nieuwe Synagoge te Groningen.  
Verslag van de feestelijkheden die plaatshadden rond de inwijding van de nieuwe
synagoge in Groningen. Er waren twee verenigingen opgericht om deze feestelijkheden ...
Collectie > Joodse pers > 20001742

 [Binnenland] : Groningen  1897
Kort verslag van de laatste kerkenraadsvergadering.
Collectie > Joodse pers > 20044312

 Achawah.  
Verslag van de jaarvergadering van "Achawah". In het elfjarige bestaan van "Achawah"
is het voor het eerst dat deze vergadering in Groningen werd gehouden.
Collectie > Joodse pers > 20057732

 [Binnenland] : Groningen  1898
Verslag van de tweejaarlijkse vergadering van de vereniging "Bigde Kodesj".
Collectie > Joodse pers > 20044555

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1893
Namen voorkomend in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20038416

 [Binnenland] : Groningen  1902
Verslag van de tweejaarlijkse ledenvergadering van vrouwenvereniging "Bigde Kodesj".
Collectie > Joodse pers > 20050473

 [Binnenland] : Groningen  1899
I. Hildesheim en LD Outs zijn benoemd tot leden van het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20024131

 [Binnenland] : Groningen  1896
Verslag van de festiviteiten rond het vijfentwintigjarige huwelijksjubileum van
de heer en mevrouw W. Boutelje. Hij is secretaris van de joodse gemeente en hoofd ...
Collectie > Joodse pers > 20041288

 125-Jarig bestaan der Vereeniging Gemiloeth Chasadim Kabranim te Groningen.  1905
Verslag van de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het honderdvijfentwin
tigjarig bestaan van de vereniging "Gemiloet Chasadiem Kabraniem" in Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20001664

 Advertentiën : [Familieberichten]  1895
Namen voorkomend in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20042410

 [Binnenland] : Een Zilveren ambtsjubileum  
Verslag van de feestelijkheden rond het zilveren ambtsjubileum van de heer JI
Vleeschhouwer als oppervoorzanger van de Ned. Isr. Gemeente in Groningen./ De oppassers ...
Collectie > Joodse pers > 20051002

 [Binnenland] : Groningen  1904
Verslag van een feestelijke vergadering die werd gehouden naar aanleiding van
het veertigjarige bestaan van de vereniging "Ozer Daliem".
Collectie > Joodse pers > 20001663

 [Binnenland] : Groningen  1905
Verslag van de eerste steenlegging van de nieuwe synagoge in Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20001740

 [Binnenland] : Groningen  1897
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Tot Oprichting
en Instandhouding van de Hulpkas voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20044163

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1871
Namen voorkomend in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20019704

 [Binnenland] : De Inwijding van het Nieuwe Bedehuis te Groningen op 26 Adar 5666.  1906
In dit artikel wordt kort teruggeblikt op de aanleiding om een nieuwe synagoge te
bouwen in Groningen. Op een april 1904 had de laatste dienst in de oude synagoge ...
Collectie > Joodse pers > 20001743

 [Binnenlandse berichten (5)] : Groningen  1887
Verslag van de jaarvergadering van "Chemilath Chasadim Kabranim". / AH Kisch is
benoemd tot bode bij de begrafenisverenigingen. / De "Hulpkas voor Israelieten" ...
Collectie > Joodse pers > 20036165

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl