Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

325 treffers met Hasselt

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1876
De heren Drilsma, van Hasselt Jr., Hildesheim en Israels zijn herkozen als leden
van de kerkenraad. / De heer Sitters uit Tilburg zal een proefdienst houden als ...
Collectie > Joodse pers > 20026224

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1907
Kort verslag van de officiële oprichting van de vereniging "Le-chavod oele-Tif'eret"./
Het koor zal op de aanstaande sjabbat voor het eerst optreden in de Grote ...
Collectie > Joodse pers > 20060999

 [geen titel]  1903
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 18(1903), nr. 49,
p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Hasselt parochet. signatuur, micro-fiche.
Collectie > Joodse pers > 20002204

 [Binnenland] : Kampen  1907
Verslag van het uitstapje dat de leerlingen van de Ned. Isr. Godsdienstschool onder
leiding van hun onderwijzer Jac. van Dam hebben gemaakt naar de Trijselenberg ...
Collectie > Joodse pers > 20061782

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1895
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Tot Oprichting en Instandhouding
der Hulpkas voor Israelieten" in Groningen./De heer M. Outs is bevorderd tot ...
Collectie > Joodse pers > 20039349

 Plechtig afscheid van den Weleerw. Heer E. Hamburg Mz.  1904
Verslag van de plechtigheden rond het afscheid van rabbijn E. Hamburg [Mz.].
Collectie > Joodse pers > 20055091

 Advertentiën : [Familieberichten]  
Namen voorkomend in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20045903

 [Binnenlandse berichten (2)]: Groningen  1898
Verslag van een plechtige bijeenkomst ter gelegenheid van de aanbieding van een
parochet door de vereniging "Briet Avraham"./ Verslag van de jaarvergadering van ...
Collectie > Joodse pers > 20045860

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Aankondiging van de jaarvergadering van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten
in Nederland" met vermelding van vier agendapunten.
Collectie > Joodse pers > 20061778

 [Binnenland] : Groningen  1899
Verslag van de opening van het joodse bejaardenhuis aan de Schoolholm te Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20043061

 [Binnenlandse berichten] : Groningen  1866
JHvan Hasselt is benoemd tot chaweer vanwege zijn
grote inzet tijdens de cholera-epidemie.
Collectie > Joodse pers > 20014476

 [Binnenland] : Hasselt  1900
Verslag van een feestelijke avond georganiseerd door de vereniging "Resjiet Tov".
Collectie > Joodse pers > 20048380

 Advertentiën : [Familieberichten]  1896
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20041159

 [Verslag van een vergadering van de vereniging "Centraal Israel. Oude Mannen- en...  1899
titel, [Verslag van een vergadering van de vereniging "Centraal Israel. Oude Mannen-
en Vrouwenhuis voor Nederland en de Koloniën".]. bron, Nieuw Isr. ...
Collectie > Joodse pers > 20024056

 [Binnenland] : Hasselt  1908
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20063649

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1870
Verslag van de jaarvergadering van vereniging "Ozer Daliem". / Er is een
reciteergezelschap opgericht dat reeds een eerste openbare bijeenkomst heeft gehouden. ...
Collectie > Joodse pers > 20018037

 [Binnenland] : Hasselt (O.)  1893
De gemeente te Hasselt heeft een toramantel gekregen
van vrouwenvereniging "Bikdei Koudesj".
Collectie > Joodse pers > 20037921

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's-Gravenhage  1902
Bericht over de goedkeuring van een voorstel van regenten van het Isr. Weeshuis
inzake een afschrijving./ Enkele punten die werden besproken tijden een vergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20051910

 [Binnenland] : Hasselt  1902
De heren DM Keijzer en MS Keijzer zijn herkozen als resp. voorzitter en penningmeester
van het kerkbestuur. De heer DM Keijzer bekleedt deze functie reeds vierendertig ...
Collectie > Joodse pers > 20050470

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1900
Vrouwenvereniging "Menora Tehora" heeft een nieuw bestuur gekregen. Mevr.
Gerzon-Schaap werd hartelijk bedankt voor haar inspanningen. / Het bestuur van ...
Collectie > Joodse pers > 20043320

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1883
Vermelding van een aantal wijzigingen in het kerkbestuur. / CP Norden is benoemd
tot lid van de Isr. schoolcommissie. / Verslag van de jaarlijse bijeenkomst van ...
Collectie > Joodse pers > 20031297

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Vermelding van degenen die zijn geslaagd voor het examen
onderwijzeres en onderwijzer van de laagste rang.
Collectie > Joodse pers > 20062130

 [Binnenland] : Groningen  1903
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Halbosjat Aroemiem" die een
feestelijk karakter had naar aanleiding van het tienjarige bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20001660

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" gaat in dit
deel nader in op de komende benoeming van een opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20053146

 [Binnenland] : 15-Jarig Jubileum der Vereeniging "Halboschas Aroemim" te Groningen.  1908
Verslag van de viering van het vijftienjarig bestaan
van de vereniging "Halbosjat Aroemiem".
Collectie > Joodse pers > 20001666

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl