Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

174 treffers met Harlingen|Terschelling

 [Binnenland] : Harlingen  1907
De heer Elias Parfumeur [Hzn.] is gekozen tot lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20062115

 [geen titel]  1914
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 50(1914), nr. 15, p. 3.
materiaal, bericht. trefwoorden, Harlingen Blok, Abraham (1865 ...
Collectie > Joodse pers > 20002189

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Circulaire van de "Ver. van Isr. Godsdienst-onderwijzers in Nederland"
waarin godsdienstleraren worden opgeroepen lid te worden.
Collectie > Joodse pers > 20013350

 [Binnenlandse berichten (2)] : Harlingen  1905
Verslag van het bezoek van opperrabbijn SA Rudelsheim. In een preek ging hij in
op de treurige toestand in Rusland. De vereniging "Tiferet Kehilatenoe" hield haar ...
Collectie > Joodse pers > 20058310

 [Binnenland] : Harlingen  1908
Wegens het overlijden van mevrouw Jansje Hartog-de Hartogh werd de vergadering van
het "Alg. Isr. Verbond" afgelast. Onder zeer grote belangstelling werd zij begraven ...
Collectie > Joodse pers > 20002179

 [Binnenlandse berichten] : Harlingen  1870
Op 24 december vierde de collectantenvereniging een feest.
Collectie > Joodse pers > 20019158

 Benoemingen [door de Permanente Commissie]  1878
Benoemingen in diverse schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20028400

 [Binnenland] : Harlingen  1901
Verslag van de jaarvergadering van het Alg. Isr. Verbond waarbij de heer SA Rudelsheim
een lezing hield met als onderwerp : "Vrijheid en Naastenliefde".
Collectie > Joodse pers > 20048644

 [Binnenlandse berichten (2)] : Harlingen  1895
Vermelding van de drie afgevaardigden voor de resssortale vergadering in Zwolle. /
L. van Gelder is kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Collectie > Joodse pers > 20041967

 [Binnenlandse berichten] : Harlingen  1867
Rederijkerskamer "Apollo" gaf op 18 Nov. een toneelvoorstelling.
Collectie > Joodse pers > 20015944

 [Binnenland] : Harlingen  1877
Vereniging "Gemiluth Hassadim Wekabronim" vierde haar vijfentwintigjarige bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20002174

 [Binnenlandse berichten (2)] : Harlingen  1903
Verslag van een feest van de vereniging "Tiferet Kehilatenoe" dat in de Stadsschouwburg
werd gevierd./ De twee aftredende kerkenraadsleden zijn herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20054081

 [Binnenlandse berichten (2)]: Harlingen  1902
Verslag van de viering van het eenjarige bestaan van vereniging "Tiferet Kehilotenoe".
Ter gelegenheid daarvan schonk zij de gemeente een toramantel./ De heren ...
Collectie > Joodse pers > 20002177

 [geen titel]  1915
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 51(1915), nr. 31, p. 3.
materiaal, bericht. trefwoorden, Harlingen demografie Hartog ...
Collectie > Joodse pers > 20002191

 [Binnenland] : Harlingen  1898
Mejuffrouw LF Parfumeur is geslaagd voor het examen nuttige handwerken en gymnastiek.
Collectie > Joodse pers > 20045139

 Afscheid en installatie  1938
titel, Afscheid en installatie. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 73(1938), nr.
46, p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Harlingen Waaker ...
Collectie > Joodse pers > 20002165

 [Binnenland] : Harlingen  1906
Vermelding van het bedrag dat is bijeengebracht voor de Russische Joden.
Ook in Franeker zal een hulpcomité worden opgericht.
Collectie > Joodse pers > 20058603

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De heer Drilsma uit Harlingen stelt met vreugde vast dat zijn voorstel om in meer
plaatsen in Friesland afdelingen van het "Alg. Isr. Verbond" op te richten, door ...
Collectie > Joodse pers > 20057080

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Bericht over binnengekomen giften in de maanden oktober tot en met december ten
behoeve van het Centraal Isr. Wees-en Doorgangshuis in Leiden.
Collectie > Joodse pers > 20044477

 Algemeen Israël. Verbond.  1902
Verslag van de jaarvergadering van het hoofdbestuur van het "Alg. Isr. Verbond"
in 's-Hertogenbosch. De heer Pinkhof hield een lezing over het ontstaan van het ...
Collectie > Joodse pers > 20051422

 [Binnenland] : Meppel  1904
Verslag van de jaarvergadering van "Achawa" afdeling Friesland-Drenthe.
Collectie > Joodse pers > 20055100

 [Binnenland] : Harlingen  1905
De heer AJ Blok mag het vlees leveren voor het diner dat de gemeenteraad de koningin
zal aanbieden bij haar bezoek aan Harlingen op woensdag zevenentwintig september ...
Collectie > Joodse pers > 20057890

 [Binnenland] : Leeuwarden  1905
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van de heer S. Sitters
als oppervoorzanger en als leraar van verschillende verenigingen.
Collectie > Joodse pers > 20002762

 Uit de historie der joden te Leeuwarden  1938
titel, Uit de historie der joden te Leeuwarden. bron, Centr. Blad voor
Israelieten, vol. 54(1938), nr. 2, p. 9-10. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20002840

 [Binnenland] : Harlingen  1909
De heer EH Hartog heeft de Isr. gemeente een geschenk overhandigd ter herinnering
aan zijn overleden echtgenote en uit dankbaarheid voor het opknappen van de ...
Collectie > Joodse pers > 20066137

1 2 3 4 5 6 7
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl