Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

610 treffers met Haarlem

 [Binnenland] : Rotterdam  1903
Rabbjin S.Ph. de Vries uit Haarlem zal voor de "Joodse Literaire Club" een
lezing houden met als onderwerp : "Napoleon en de Joden".
Collectie > Joodse pers > 20053040

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Benoemingen vanwege de Hoofdcommissie tot zaken der Isralaelieten.
Collectie > Joodse pers > 20015518

 [Binnenlandse berichten] : Haarlem  1871
Ph. S. Frank is herbenoemd als lid van de commissie
van toezicht op het Centraal Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20019462

 [Binnenland] : Haarlem  1883
In Haarlem is een commissie gevormd die zich zal inspannen
voor een huldeblijk voor Moses Montefiore.
Collectie > Joodse pers > 20033231

 [geen titel]  1937
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 53(1937), nr.
1, p. 7. materiaal, bericht. trefwoorden, Haarlem Staal, David ...
Collectie > Joodse pers > 20002019

 Algemeene Vergadering van "Achawah", Bond van Isr. Godsd. Onderwijzers in Nederl....  
Verslag van de tweede dag van de jaarvergadering van "Achawah". Dit verslag werd
de redactie toegestuurd door het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20051660

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
De heer Louis Jacobson is gekozen tot lid van de kerkenraad
van de Ned. Isr. Gemeente te Haarlem.
Collectie > Joodse pers > 20062105

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
In Haarlem is op 7 Januari een zeer gewaardeerd man overleden. Hij heeft
in zijn wilsbeschikking verzocht onvermeld te blijven.
Collectie > Joodse pers > 20025971

 [geen titel]  1918
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 34(1918), nr. 13,
p. 5. materiaal, bericht. trefwoorden, Haarlem preekstoel Prins, Max. ...
Collectie > Joodse pers > 20001988

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de schoolreisjes die leerlingen van de Talmud Tora school hebben gemaakt.
Collectie > Joodse pers > 20055666

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Circulaire van de "Ver. van Isr. Godsdienst-onderwijzers in Nederland"
waarin godsdienstleraren worden opgeroepen lid te worden.
Collectie > Joodse pers > 20013350

 [Binnenland] : Zevenaar  1907
De heer M. Petzon gaat Zevenaar verlaten want hij is in Haarlem als voorlezer benoemd.
Collectie > Joodse pers > 20061465

 [Binnenland] : Haarlem  1898
De aftredende kerkenraadsleden werden alle vier herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20046075

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
De regering heeft oa "de Vadermoorder" van David Bles gekocht
voor het Rijskmuseum van moderne kunst.
Collectie > Joodse pers > 20017382

 Kunstnieuws. : [Het gouden feest der Liedertafel "Oefening baart Kunst"]  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan
van zangvereniging "Oefening baart Kunst".
Collectie > Joodse pers > 20056254

 Inwijding der vergroote Synagoge te Haarlem.  
Uitgebreid verslag, geschreven door verschillende correspondenten,
van de inwijding van de vernieuwde synagoge in Haarlem.
Collectie > Joodse pers > 20041564

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Samenstelling van het bestuur van vereniging "Abie Jethomiem" te Haarlem.
Collectie > Joodse pers > 20002032

 [Binnenlandse berichten (3)] : Haarlem  1904
De schoolkinderen voerden voor de tweede keer de operette "Assepoester"op./ Bericht
over de oprichting van een vereniging onder de naam "Sjevet Achiem"./ Aankondiging ...
Collectie > Joodse pers > 20054624

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Bericht over binnengekomen giften voor enkele arme gezinnen.
Collectie > Joodse pers > 20045411

 [geen titel]  1924
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 39(1924), nr. 48,
p. 6. annotatie, Zie ook : CB 1 februari 1924, p. 6. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20001995

 [Binnenlandse berichten (2)] : Haarlem  1905
De heer N. Cohen is met grote meerderheid gekozen tot lid van de kerkenraad. Hiermee
volgt hij zijn schoonvader, Lion Cohen, op. / Vermelding van degenen die nooit ...
Collectie > Joodse pers > 20057656

 Een Reclame.  1909
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel in het
"Centraal Blad voor Israelieten" waarin reclame werd gemaakt voor de Nederlandse ...
Collectie > Joodse pers > 20065460

 [Binnenland] : Vergadering van het Synagogaal District van Noord-Holland, gehouden op...  1908
Verslag van een vergadering van het ressort Noord-Holland van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge met het doel te voorzien in de ontstane vacaturen door periodieke ...
Collectie > Joodse pers > 20063030

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de Algemene Zaken [...]
NIK, waarin werd besloten dat het ressort Noord-Holland zich gaat aansluiten bij ...
Collectie > Joodse pers > 20049294

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Aankondiging van een lezing van rabbijn S.Ph. de Vries uit
Haarlem voor de jeugdvereniging "Ets Chajiem".
Collectie > Joodse pers > 20052302

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl