Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

72 treffers met Haarlem

 Benoeming  1941-04-28
Brief van de regeringscommisaris van Haarlem, met de benoeming van Barend
J. Chapon tot lid van de Joodse Raad Haarlem, april 1941.
Collectie > Documenten > 00005505

 Brief  1939-10-18
Brief over het uitkomen van Apolonia Mevre (Ruth Bat Abraham), 1939.
Collectie > Documenten > 00005496

 Briefkaart  1911-08-30
Briefkaart van aannemer C. Smink uit Haarlem aan de heren De Jong van Lier, 1911.
Collectie > Documenten > 00009503

 Brief  1938-04-01
Brief aan de leden van de kerkeraad der NIG-Haarlem, 1938.
Collectie > Documenten > 00005495

 Aanmeldingskaart  1945-08-27
Aanmeldingskaart voor gerepatrieerden ten name van Ezra Davids, 1945.
Collectie > Documenten > 00013074

 Brief  1754-10-25
Brief van Joh. Masthoorn aan Aron de Pinto ivm opdracht in
"Beschrijving der stad Haarlem" en titelprent, 1754.
Collectie > Documenten > 00004838

 Briefkaart  1842
Briefkaart aan jonkheer Salvador in Haarlem over het
adelsdiploma van Avernas le Gras, 1842.
Collectie > Documenten > 00008575

 Dossier  1930-1950
Dossier met diverse documenten mbt familie Chapon, circa 1930 - 1950.
Collectie > Documenten > 00005543

 Nieuwjaarswens  1905-09-05
Nieuwjaarswens voor het jaar 1906 van Maria Cornelia Franken uit Haarlem, 1906.
Collectie > Documenten > 00009469

 Brief  1848
Brief van de heer Salvador uit Haarlem aan Jhr.
M. Suasso da Costa in Amsterdam, 1848.
Collectie > Documenten > 00008569

 Boomcertificaat  1939-03-23
Boomcertificaat ten name van Joh. L. Wertheim te Amsterdam, 1939.
Collectie > Documenten > 00002119

 Onderzoek naar de gevolgen van Ghettovorming in Amsterdam  1941-07
Onderzoeksrapport, in opdracht samengesteld door J. Brandon en A. Veffer, naar
de mogelijkheden van een joods getto in Amsterdam, juli 1941.
Collectie > Documenten > 00004254

 Plakboek  1948-1962
Plakboek van de familie De Vries-Crost uit de Diamantstraat met boomcertificaten
voor (omgebrachte) familieleden, knipsels over Israel, nieuwjaarskaarten en brieven ...
Collectie > Documenten > 00004570

 Brief  1925-1926
Brieven (3) aan BJ Chapon, oambt het jubileum van DL Staal, 1925.
Collectie > Documenten > 00005489

 Brief  1943
Brieven (6) van haar moeder Jansje Mok-Benninga en briefkaarten (3) van familieleden
en bekenden aan Pien Mok in Amsterdam en Barneveld, 1943.
Collectie > Documenten > 00001775

 Huwelijkscontract  1916-06-29
Huwelijkscontract van Wolf Salomons en Eva Lissauer, circa 1918.
Collectie > Documenten > 00005015

 Besnijdersdiploma  1858
Besnijdersdiploma SJ de Vries, Haarlem ( JHM nr. ).
Collectie > Documenten > 00000064

 Invulformulier  1943-02-15
Opgave adreswijziging van geëvacueerden ten name van
mevr. E. Davids-Roos uit Haarlem, 1943.
Collectie > Documenten > 00013067

 Liedtekst  1890 (ca.)
Liederen (2) tgv het 25-jarig jubileum van SI de Vries als mohel, circa 1890.
Collectie > Documenten > 00002274

 Werkgeversverklaring  1940-1945
Werkgeversverklaring synagogaal ressort Noord-Holland.
Collectie > Documenten > 00001002

 Telegram  1942-10-13
Telegram van Emile Frank uit Westerbork aan Jan Pielage
met verzoek om levensmiddelen, 1943.
Collectie > Documenten > 00011659

 Brief  1904-05-03
Brief van Gerard Kluyskens uit New York aan Henri de Jong van Lier
onder andere over zijn nieuwe betrekking, 1904.
Collectie > Documenten > 00009499

 Toekenning  1924-11-23
Toekenning door het Dr. Wolff-Fonds te Haarlem aan L. Cortissos, leerling van
de godsdienstschool der Ned. Isr. Gemeente Haarlem, 1924.
Collectie > Documenten > 00013439

 Het voormalige Nederl.-Israel. Joles-Ziekenhuis te Haarlem  1950 (ca.)
Typoscript over het voormalige Joles-ziekenhuis in Haarlem, ca. 1950.
Collectie > Documenten > 00013989

 Brief  1942-06-08
Brief van de Ned. isr. Gemeente Haarlem aan Zadok Gokkes dat
hij is benoemd tot hulpbode van de gemeente, 1942.
Collectie > Documenten > 00013587

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl