Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

62 treffers met Haan, A.I. de

 [Binnenland] : Aubade H.M. de Koningin.  1900
Bericht over de samenstelling van het bestuur dat
een aubade voor de koningin voorbereidt.
Collectie > Joodse pers > 20048273

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20065077

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Donderdag 3...  1908
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20063926

 [Binnenland] : Paaschbroodbereiding.  1906
Kort verslag van de bezichtiging van broodfabriek AI de Haan. Daarbij werd een nieuwe
machine voor de bereiding van matzes getoond, die de heer Isidore de Haan ...
Collectie > Joodse pers > 20059059

 Kerkelijk Belang.  
Verslag van een vergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang" waarbij
de kandidaten voor de komende kerkenraadsverkiezing werden besproken. Er werden ...
Collectie > Joodse pers > 20062070

 [Binnenland] : De Nieuwe Israël. Begrafenisvereeniging.  1904
Verslag van de dertiende jaarvergadering van de "Nieuwe Isr. Begrafenisvereniging".
Collectie > Joodse pers > 20054697

 [Binnenland] : Bikdei Koudesj.  1901
Verslag van een algemene vergadering van de vereniging "Bigde Kodesj".
Collectie > Joodse pers > 20048941

 Advertentiën : [Familieberichten]  1895
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20039584

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Het bestuur van de gebroederschap "Sjaäre Tsion" heeft ter gelegenheid van het
tweeenveertigjarig bestaan een vereniging "Simchat Tora" opgericht.
Collectie > Joodse pers > 20061808

 Hulde aan President Kruger. [Wegens plaatsgebrek eerst heden opgenomen.]  1900
De heer AI de Haan overhandigde, namens tweeenzestig Amsterdamse zang-en
vakverenigingen, een grote bloemenkrans aan de hier op bezoek zijnde president Kruger. ...
Collectie > Joodse pers > 20048366

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van de installatie van de heer Victor Schlesinger als
directeur van het koor van de Grote Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20063306

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Maandag 10 Mei 1909, des...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20065462

 Kunstnieuws. : [Liedertafel "Onderlinge Oefening"]  1897
Verslag van het concert van zangvereniging "Onderlinge Oefening"
ter gelegenheid van het vijftienjarige bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20043799

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
De heer AI de Haan is tot voorzitter gekozen van de gecombineerde
zangverenigingen die zullen optreden bij de aubade.
Collectie > Joodse pers > 20048544

 [Binnenland] : Tsaärei Tsion.  1907
Verslag van een feest dat de gebroederschap "Sjaäre Tsion" heeft gevierd op
vrijdagavond en op zaterdag ter gelegenheid van het tweeenveertigjarig bestaan en ...
Collectie > Joodse pers > 20061777

 Zangwedstrijd - "Onderlinge Oefening".  
Verslag van de nationale zangwedstrijd die door de zangvereniging "Onderlinge Oefening"
was georganiseerd naar aanleiding van haar twintigjarig bestaan. De wedstrijd ...
Collectie > Joodse pers > 20051165

 Huldebetoon aan den Weleerw. Heer Hamburg.  1904
Verslag van het eerbetoon aan rabbijn E. Hamburg, die naar Groningen vertrekt
en daar de functie van opperrabbijn zal vervullen.
Collectie > Joodse pers > 20055058

 Kunstnieuws.  1901
Verslag van een buitengewone specialiteitenavond van de vereniging "Bigde Kodesj".
Collectie > Joodse pers > 20050086

 Kunstnieuws. : [Weldadigheids-Voorstelling]  1901
Verslag van een toneelvoorstelling ten bate van de
Alg. Ned. Doofstommen Vereniging "Guyot".
Collectie > Joodse pers > 20049276

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
De heer AI de Haan, voorzitter van de aubade-commissie, deelt mee dat er tijdens
de aubade op de beurs voor koffie, thee en broodjes zal worden gezorgd. De heer ...
Collectie > Joodse pers > 20048767

 [Binnenland] : [Amsterdam]  1900
Verslag van een vergadering van genootschap "Liefdadigheid".
Collectie > Joodse pers > 20046538

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Woensdag 19 Februari...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge./ In een
aansluitende vergadering met gesloten deuren waarbij het ging over de verbetering ...
Collectie > Joodse pers > 20062858

 Vergadering van Israel. Bakkers. [Ingezonden]  1908
Verslag van een vergadering van veertig Joodse bakkers uit het gehele land waarbij
het wetsontwerp Bakkerswet werd afgekeurd. Er werd besloten om de minister te ...
Collectie > Joodse pers > 20064129

 [Binnenland] : Kerkelijk Belang.  1909
Verslag van een vergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang" met
het doel het stellen van zestien kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkenraad ...
Collectie > Joodse pers > 20066316

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Verslag van een bijeenkomst van verschillende godsdienstige verenigingen waaronder
"Bigde Kodesj" die alle tot doel hebben de vereniging "Sjaäre Tsion" te steunen ...
Collectie > Joodse pers > 20059332

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl