Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

30 treffers met Gulpen

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Naar aanleiding van de rechtszaak inzake de Isr. gemeente te Gulpen, heeft de
permanente commissie besloten alle Ned. Isr. gemeenten in een verordening op te ...
Collectie > Joodse pers > 20026931

 [Binnenland] : Gulpen  1903
Er is een comité samengesteld dat de viering van het tachtigjarige bestaan van de
synagoge gaat voorbereiden. Er zal een tombola worden gehouden. Van de opbrengst ...
Collectie > Joodse pers > 20053102

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
Het kerkbestuur van Zierikzee vraagt de geloofsgenoten om financiële ondersteuning
nu zij de heer JA van Zuiden heeft benoemd tot godsdienstonderwijzer, slachter ...
Collectie > Joodse pers > 20051771

 [Binnenland] : Gulpen  1903
De vereniging "Chevrat Nasjiem" schonk de gemeente twee toramantels. Bij de komende
viering van het tachtigjarige bestaan van de synagoge zullen meer geschenken ...
Collectie > Joodse pers > 20053050

 Verslag van de handelingen der Permanente commissie, van Juni 1880 tot Juni 1881.  
Jaarverslag van de permanente commissie. Onder meer: nieuw gestichte gemeenten,
overwegingen met betrekking tot subsidiën, benoeming schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20026679

 Zitting der Centrale Commissie tot de algemeene zaken van het Neder. Israel....  1877
Tweede deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20027403

 [Binnenland] : Gulpen  1909
Kort verslag van het bezoek van opperrabbijn S. Heertjes.
Collectie > Joodse pers > 20065658

 [Binnenland] : Gulpen  1898
Bericht over de oprichting van een vrouwenvereniging
op initiatief van de heer Victor Mozes.
Collectie > Joodse pers > 20045321

 [Binnenland] : Haaksbergen  1902
De heer JA van Zuiden is benoemd in Gulpen tot voorzanger, onderwijzer en slachter.
Collectie > Joodse pers > 20050817

 [geen titel]  1898
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 33(1898), nr. 45, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Gulpen vereniging vrouwenvereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20001951

 [Binnenland] : Gulpen  1908
De heer Levie, chef van de firma Tietz te Aken, heeft
de gemeente een nieuw parochet gegeven.
Collectie > Joodse pers > 20063891

 [Binnenland] : Gulpen  1905
Kort bericht over de installatie van de heer Klein als godsdienstleraar.
Collectie > Joodse pers > 20057307

 [Binnenland] : Gulpen  1902
De heer JA van Zuiden is benoemd tot voorzanger, onderwijzer en slachter in Zierikzee.
Collectie > Joodse pers > 20051681

 [Binnenland] : Gulpen  1899
De vrouwenvereniging in Gulpen vierde feest ter ere van Chanoeka.
Collectie > Joodse pers > 20043030

 Hongersnood in het Heilige Land.  1870
Vermelding van de bij de Pekidiem en Amarkeliem binnengekomen giften.
Collectie > Joodse pers > 20018671

 [geen titel]  1916
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 52(1916), nr. 1, p. 5.
materiaal, bericht. trefwoorden, Apeldoorn koster Klein, TA ...
Collectie > Joodse pers > 20000171

 [Binnenland] : Gulpen  1906
De vrouwenvereniging heeft er tijdens het Wekenfeest voor gezorgd dat
er 's nachts leeroefeningen konden worden gehouden.
Collectie > Joodse pers > 20059460

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Verslag van de handelingen der permanente commissie,
van Juni 1876 tot Juni 1877. Slot.
Collectie > Joodse pers > 20027532

 [Binnenland] : Gulpen  1901
Drie dames werden herkozen in het bestuur van de Isr. Vrouwenvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20049188

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
De heer OJ Weinhausen is gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde op het
proefschrift : "Morphologisch Bloedonderzoek aan het ziekbed".
Collectie > Joodse pers > 20062029

 [Binnenland] : Gulpen  1905
Kort bericht over het bezoek van de commissaris van de koningin in Limburg aan Gulpen.
De commissaris bezocht ook de synagoge waar de heer FA Klein hem toesprak ...
Collectie > Joodse pers > 20058288

 [Binnenland] : Gulpen  1899
Verslag van de eerste feestelijke vergadering van de vereniging "Chevrat Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20046951

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Tweede deel en slot van het jaarverslag van de Permanente Commissie
over de periode juni 1907 tot juni 1908.
Collectie > Joodse pers > 20063726

 [Binnenland] : Haaksbergen  1902
De heer JA van Zuiden gaat Haaksbergen over een paar dagen verlaten.
Zijn nieuwe standplaats als leraar is Gulpen.
Collectie > Joodse pers > 20001956

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Het feit dat een rechtbank heeft bepaald dat de Isr. gemeente te Gulpen wettig gezien
niet bestaat, heeft mogelijk gevolgen voor andere Isr. gemeenten in het land ...
Collectie > Joodse pers > 20026814

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl