Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

2490 treffers met Groningen (Stad)

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Koekfabrikant E. Faber uit Groningen heeft voor mensen met maagproblemen een ongekruide
koek in de handel gebracht, die door artsen en andere deskundigen zeer wordt ...
Collectie > Joodse pers > 20063339

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Tisjbie]  1908
Verslag van een bijeenkomst, georganiseerd door het hoofdbestuur van de bond "Tisjbie",
met als doel de oprichting van een afdeling in Amsterdam. Volgens artikel ...
Collectie > Joodse pers > 20063998

 [Binnenland] : Groningen  1894
B. Weinberg heeft het theoretisch apothekers-examen gehaald.
Collectie > Joodse pers > 20040485

 [Binnenland] : Groningen  1909
De heer Louis Wijnberg is benoemd tot lid van de schoolcommissie
en de heer S. Frankfort [Mzn.] is herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20064809

 [Binnenland] : Groningen  1893
In Groningen werd het vijfentwintigjarig ambtsjubileum
van LH Kisch als opperkoster gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20037192

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1879
Briefschrijver plaatst vraagtekens bij het nut van de oprichting
van een collectantenvereniging in Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20031760

 [Binnenland] : Groningen  1898
Samenvatting van de redevoering die opperrabbijn A. van Loen heeft gehouden tijdens
een bijeenkomst van de vereniging "Halbosjat Aroemiem".
Collectie > Joodse pers > 20044941

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De senaat van het Groninger Studentenkorps verleende aan de Ned. Vaandelfabriek
LH Kisch & Zoon de onderscheiding haar korpswapen te mogen dragen.
Collectie > Joodse pers > 20055906

 Plechtig afscheid van den Weleerw. Heer E. Hamburg Mz.  1904
Verslag van de plechtigheden rond het afscheid van rabbijn E. Hamburg [Mz.].
Collectie > Joodse pers > 20055091

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Bij uitgever B. Jakobs te Groningen verschijnt de zesde editie van een schaakkalender.
Collectie > Joodse pers > 20032984

 [Binnenlandse berichten (2)]: Assen  1902
Een niet-joodse Assenaar schonk de gemeente een wit damastzijden parochet./ Verslag
van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige ...
Collectie > Joodse pers > 20052049

 [Binnenland] : Groningen  1908
De arts, de heer SB Nathans, brengt verslag uit van de terugkeer van de kinderen
van de Joodse vakantiekolonie. Hij betreurt het dat niet alle aanvragen om mee ...
Collectie > Joodse pers > 20063798

 [geen titel]  1900
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 36(1900), nr. 25, p. 6. materiaal,
bericht. trefwoorden, Appingedam godsdienstleraar Stern, MB Groningen (stad ...
Collectie > Joodse pers > 20000214

 [Binnenland] : Groningen  1908
De heer BM Stern is door de opperrabbijn gemachtigd als schrijver van gewijde teksten,.
Collectie > Joodse pers > 20064305

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1908
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van oppervoorzanger S. Sitters./
Mejuffrouw N. Dwinger is geslaagd voor het examen boekhouden./ Kort verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20064461

 [Ingezonden Stukken.] : Zionisten-Reclame !  1909
De heer MA Knif is geen zionist en ook geen anti-zionist, maar wil toch graag zijn
mening geven over de protestbijeenkomst, die afgelopen maandagavond heeft ...
Collectie > Joodse pers > 20065066

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1878
Briefschrijver wijst erop dat Hebreeuws ook tot het curriculum
van het doofstommeninstituut te Rotterdam behoort.
Collectie > Joodse pers > 20028677

 [Binnenlandse berichten (2)] : Assen  1909
Verslag van een introductie-bijeenkomst van de "Joodse Territorialistische
Organisatie"[Ito]. Er waren nog niet genoeg leden om een afdeling in Assen te kunnen ...
Collectie > Joodse pers > 20065095

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1883
J. Oppenheim heeft zijn kandidaatstelling als Tweede Kamerlid, door de "Vereenigiing
ter bevordering van politiek leven te Warfum", niet aanvaard. / "Gemiloet Chasadiem ...
Collectie > Joodse pers > 20032004

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1909
Opperrabbijn Hamburg uit Groningen citeert de brief die hij aan de heer G. Hen heeft
gestuurd waarin hij hem vraagt of hij zionist is en zo ja, of hij bereid is ...
Collectie > Joodse pers > 20064937

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Aankondiging van een vergadering van het Rabbinaal College van Examinatoren en de
Algemene Commissie van Examinatoren en vermelding van de samenstelling van deze ...
Collectie > Joodse pers > 20041213

 [Binnenland] : Groningen  1902
Bericht over de herbenoeming van vier leden voor de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20051962

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de overhandiging van
een parochet door de "Dusnusvereniging"aan de gemeente./ Verslag van de jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20056853

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl