Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

1990 treffers met Groningen (Stad)

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1876
De heren Drilsma, van Hasselt Jr., Hildesheim en Israels zijn herkozen als leden
van de kerkenraad. / De heer Sitters uit Tilburg zal een proefdienst houden als ...
Collectie > Joodse pers > 20026224

 Zionisme.  1903
De redactie neemt enkele passages over uit artikelen die in het tijdschrift "De
Tijd" van vijftien en eenentwintig augustus waren opgenomen, waarin het zionisme ...
Collectie > Joodse pers > 20053767

 Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]  1938
titel, Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]. bron, Ha-ischa, vol.
10(1938), nr. 3, p. 62-64. materiaal, bericht. trefwoorden, Joodse ...
Collectie > Joodse pers > 20010566

 [Binnenland] : Liefdegiften.  1907
Bericht over giften die zijn binnengekomen voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20062374

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Groningen  1897
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van de
vereniging "Gemiloet Chasadiem Kabraniem".
Collectie > Joodse pers > 20043754

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1907
Kort verslag van de officiële oprichting van de vereniging "Le-chavod oele-Tif'eret"./
Het koor zal op de aanstaande sjabbat voor het eerst optreden in de Grote ...
Collectie > Joodse pers > 20060999

 [Binnenland] : Liefdegiften.  1907
Bericht over giften die zijn binnengekomen voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20062295

 De positie der vrouw bij de Israëlieten in de oudheid.  1898
Verslag van een bijeenkomst van de "Sociëteit van Handwerkslieden" waarbij opperrabbijn
A. van Loen een lezing hield met als thema: "De positie van de vrouw bij ...
Collectie > Joodse pers > 20044552

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1908
Verslag van een vergadering van "Kerkelijk Belang" waarbij werd besloten deze
kiesvereniging, die op sterven na dood was, niet te ontbinden./ De heer AV Wijnberg ...
Collectie > Joodse pers > 20062563

 [Binnenland] : Groningen  1907
De damesafdeling van de Joodse gymnastiekvereniging "Attila" heeft bij een
turnwedstrijd in Leeuwarden de eerste prijs gewonnen. De herenafdeling behaalde ...
Collectie > Joodse pers > 20061537

 [Binnenland] : Groningen  1907
Aankondiging van leeroefeningen die opperrabbijn E. Hamburg
[Mz.] zal houden vanwege de vereniging "Hogei Dat".
Collectie > Joodse pers > 20062543

 [Binnenland] : Groningen  1905
Verslag van de honderdachtenveertigste jaarvergadering van vrouwenvereniging "Menora
Tehora". Het werd dit keer niet zo feestelijk gevierd in verband de jobstijdingen ...
Collectie > Joodse pers > 20058529

 [Binnenlandse berichten (4)] : Groningen  1884
De aftredende leden van de kerkenraad zijn herkozen. / De honderdste verjaardaf
van M. Montefiore werd gevierd. / H. Schaap is benoemd tot lid van het bestuur van ...
Collectie > Joodse pers > 20034992

 [Binnenlandse berichten] : Groningen  1871
De statuten van vereniging "'Hozer Daliem" ("Ondersteuning der Armen") zijn goedgekeurd.
Collectie > Joodse pers > 20019396

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vergadering in Amersfoort van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20043739

 [Binnenland] : Groningen  1907
Verslag van de begrafenis van mevrouw Wilhelmina Cohen-van Hessen.
Collectie > Joodse pers > 20060911

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Circulaire van de "Ver. van Isr. Godsdienst-onderwijzers in Nederland"
waarin godsdienstleraren worden opgeroepen lid te worden.
Collectie > Joodse pers > 20013350

 Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]  1937
titel, Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]. bron, Ha-ischa, vol.
9(1937), nr. 10, p. 198-200. materiaal, bericht. trefwoorden, ...
Collectie > Joodse pers > 20010514

 [Binnenland] : Groningen  1884
Beknopt verslag van de jaarvergadering van de vereniging "G'nozer Dallim".
Collectie > Joodse pers > 20033976

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Correctie op het artikel met als titel "Pedant ?" : voor vijftig [leden van de afdeling
Groningen van de Ned. Zionistenbond] moet tachtig worden gelezen.
Collectie > Joodse pers > 20062393

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Aankondiging van de twaalfde jaarvergadering van "Achawah" die op veertien
en vijftien augustus in Groningen zal worden gehouden.
Collectie > Joodse pers > 20057705

 [Binnenlandse berichten (2)]: Groningen  1898
Verslag van een plechtige bijeenkomst ter gelegenheid van de aanbieding van een
parochet door de vereniging "Briet Avraham"./ Verslag van de jaarvergadering van ...
Collectie > Joodse pers > 20045860

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1870
J. Oppenheim is benoemd tot leraar aan het gymnasium. / Verslag van de
verwelkoming van de nieuwe oppervoorzanger E. Schönberg.
Collectie > Joodse pers > 20018789

 [geen titel]  1900
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 36(1900), nr. 25, p. 6. materiaal,
bericht. trefwoorden, Appingedam godsdienstleraar Stern, MB Groningen (stad ...
Collectie > Joodse pers > 20000214

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl