Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

2010 treffers met Groningen (Stad)

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Groningen  1894
B. Weinberg heeft het theoretisch apothekers-examen gehaald.
Collectie > Joodse pers > 20040485

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Verslag van een concert in Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20021183

 [Binnenland] : Groningen  1909
De heer Louis Wijnberg is benoemd tot lid van de schoolcommissie
en de heer S. Frankfort [Mzn.] is herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20064809

 Brievenbus  1895
Een reactie op de handelwijze van de opperrabbijn van Groningen betreffende
een conflict over het kosjer verklaren van kaas.
Collectie > Joodse pers > 20039499

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1883
Beknopt verslag van de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van vereniging "Hulp in
Lijden". / Door een aantal jongeren is een vereniging onder de naam "Oefening ...
Collectie > Joodse pers > 20031346

 [Binnenland] : Groningen  1893
In Groningen werd het vijfentwintigjarig ambtsjubileum
van LH Kisch als opperkoster gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20037192

 [Binnenland] : Groningen  1886
Uitslag van de de verkiezing van drie leden voor de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20035913

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1879
Briefschrijver plaatst vraagtekens bij het nut van de oprichting
van een collectantenvereniging in Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20031760

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De senaat van het Groninger Studentenkorps verleende aan de Ned. Vaandelfabriek
LH Kisch & Zoon de onderscheiding haar korpswapen te mogen dragen.
Collectie > Joodse pers > 20055906

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1895
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Tot Oprichting en Instandhouding
der Hulpkas voor Israelieten" in Groningen./De heer M. Outs is bevorderd tot ...
Collectie > Joodse pers > 20039349

 [Binnenlandse berichten (2)]: Assen  1902
Een niet-joodse Assenaar schonk de gemeente een wit damastzijden parochet./ Verslag
van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige ...
Collectie > Joodse pers > 20052049

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1871
H. Schaap is gepromoveerd in de rechten. / W. Boutelje heeft het examen tot besnijder
met goed gevolg afgelegd. / Drie leerlingen van het doofstommeninstituut zijn ...
Collectie > Joodse pers > 20019559

 [geen titel]  1900
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 36(1900), nr. 25, p. 6. materiaal,
bericht. trefwoorden, Appingedam godsdienstleraar Stern, MB Groningen (stad ...
Collectie > Joodse pers > 20000214

 [Binnenland] : Gorinchem  1895
Bijeenkomst ter gelegenheid van 25-jarig ambtsjubileum
kerkeraadslid H. Hijmans, tevens zijn afscheid.
Collectie > Joodse pers > 20038625

 [Ingezonden Stukken.] : Zionisten-Reclame !  1909
De heer MA Knif is geen zionist en ook geen anti-zionist, maar wil toch graag zijn
mening geven over de protestbijeenkomst, die afgelopen maandagavond heeft ...
Collectie > Joodse pers > 20065066

 Ingezonden Stukken: [brief]  1895
De heer Kiek uit Leiden pleit voor financiële hulp aan armlastige gemeenteleden
die in ziekenhuizen belanden en daar graag kosjer willen eten.
Collectie > Joodse pers > 20039645

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1878
Briefschrijver wijst erop dat Hebreeuws ook tot het curriculum
van het doofstommeninstituut te Rotterdam behoort.
Collectie > Joodse pers > 20028677

 [Binnenlandse berichten (2)] : Assen  1909
Verslag van een introductie-bijeenkomst van de "Joodse Territorialistische
Organisatie"[Ito]. Er waren nog niet genoeg leden om een afdeling in Assen te kunnen ...
Collectie > Joodse pers > 20065095

 [Binnenland] : Groningen  1899
Verslag van de jaarvergadering van de "Hulpkas der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20024098

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1883
J. Oppenheim heeft zijn kandidaatstelling als Tweede Kamerlid, door de "Vereenigiing
ter bevordering van politiek leven te Warfum", niet aanvaard. / "Gemiloet Chasadiem ...
Collectie > Joodse pers > 20032004

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1909
Opperrabbijn Hamburg uit Groningen citeert de brief die hij aan de heer G. Hen heeft
gestuurd waarin hij hem vraagt of hij zionist is en zo ja, of hij bereid is ...
Collectie > Joodse pers > 20064937

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Aankondiging van een vergadering van het Rabbinaal College van Examinatoren en de
Algemene Commissie van Examinatoren en vermelding van de samenstelling van deze ...
Collectie > Joodse pers > 20041213

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de overhandiging van
een parochet door de "Dusnusvereniging"aan de gemeente./ Verslag van de jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20056853

 [Binnenland] : [Den Haag]  1909
Verslag van een buitengewone ledenvergadering van de bond "Tisjbie" in Den Haag.
Daarbij werd opperrabbijn Hamburg gehuldigd voor zijn kordate optreden naar aanleiding ...
Collectie > Joodse pers > 20065102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl