Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

111 treffers met Groenlo|Lichtenvoorde

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Bericht over binnengekomen giften in de maanden oktober en november
bij het Centraal Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20048368

 [Binnenlandse berichten (2)] : Winterswijk  1884
In Winterswijk zijn bestuurders voor diverse verenigingen gekozen. / Vereniging
"Vriendschap en Genoegen" organiseerde een chanoeka-feest waarbij ook veel gasten ...
Collectie > Joodse pers > 20033324

 [Binnenland] : Gorinchem  1906
Aankondiging van de proefdienst die de heer D. Fortuin
uit Groenlo als voorlezer zal afleggen.
Collectie > Joodse pers > 20058932

 [Binnenland] : Groenloo  1906
Bericht over nieuwe bestuurderessen voor vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20058648

 [Binnenland] : Doetinchem  1898
Kort verslag van de jaarvergadering van het "Alg.
Isr. Verbond" afdeling Geldersch Oosten.
Collectie > Joodse pers > 20046225

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Bericht over binnengekomen giften voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20050609

 [Binnenland] : Meersen  1898
De heer Van Blijdenstein is benoemd tot voorzanger, leraar en slachter in Groenlo.
Collectie > Joodse pers > 20045713

 [Binnenland] : Winterswijk  1908
Vermelding van degenen die het getuigschrift van de HBS hebben
ontvangen of werden bevorderd naar de volgende klas.
Collectie > Joodse pers > 20063676

 [Binnenland] : Groenlo  1909
Opperrabbijn L. Wagenaar was enige tijd op familiebezoek in Groenlo en heeft een
redevoering in de synagoge gehouden op de dag waarop werd stilgestaan bij de inwijding ...
Collectie > Joodse pers > 20065996

 Benoemingen [van leden van de schoolcommissies.]  
Vermelding van degenen die zijn benoemd tot van lid van een schoolcommissie.
Collectie > Joodse pers > 20020970

 Zitting der Centrale Commissie tot de algemeene zaken van het Nederl. Israel....  1877
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20027386

 [geen titel]  1918
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 54(1918), nr. 25, p. 2. materiaal,
bericht. trefwoorden, Groenlo Heimans, DI begrafenis kerkenraad. ...
Collectie > Joodse pers > 20001643

 [Binnenlandse berichten (2)] : Gorinchem  1906
Vermelding van de kandidaten voor de functie van voorlezer./
Aankondiging van de afscheidspreek van de heer S. Poons.
Collectie > Joodse pers > 20059097

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
De schoolopzieners te Groenlo zijn eervol ontslagen
en er is een subschoolcommissie opgericht.
Collectie > Joodse pers > 20014722

 [Binnenland] : Groenlo  1902
Kort bericht over de eerste uitvoering van het kerkelijk
koor "Toda we-Zimra" tijdens Sjavoeot.
Collectie > Joodse pers > 20051357

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Verslag van de redenen die de gemeente te Groenlo naar voren bracht op de ressortale
vergadering van Gelderland om de financiele verhoudingen tussen de gemeenten ...
Collectie > Joodse pers > 20035561

 [Binnenland] : Amersfoort  1908
Vermelding van de gemeenten die lid willen worden van de "Vereniging tot
Behartiging van de Belangen van Isr. Militairen in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20063416

 100-jarig bestaan synagoge te Groenlo  1922
titel, 100-jarig bestaan synagoge te Groenlo. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol.
58(1922), nr. 13, p. 3. materiaal, bericht. trefwoorden, Groenlo synagoge jubileum ...
Collectie > Joodse pers > 20004772

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Bericht over binnengekomen giften voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20052479

 [geen titel]  1898
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 34(1898), nr. 3, p. 5.
materiaal, bericht. trefwoorden, Groenlo Blijdenstein, .. van ...
Collectie > Joodse pers > 20001631

 [Binnenland] : Groenlo  1899
Het echtpaar Heimans vereerde de gemeente te Groenlo met geschenken.
Collectie > Joodse pers > 20023762

 [geen titel]  1916
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 52(1916), nr. 29, p. 6. materiaal,
bericht. trefwoorden, Groenlo ambtsjubileum Heimans, DI kerkenraad. ...
Collectie > Joodse pers > 20001642

 [Binnenland] : Groenlo  1906
De jeugdige rabbijn S. Heertjes heeft een feestrede uitgesproken tijdens de jaarlijkse
bijeenkomst van de afdeling Gelders Oosten van het "Alg. Isr. Verbond", die ...
Collectie > Joodse pers > 20059279

 Benoemingen. [van leden van de schoolcommissies.]  
Vermelding van degenen die zijn benoemd tot van lid van een schoolcommissie.
Collectie > Joodse pers > 20023100

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
Benoemingen in diverse schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20029618

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl