Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

45 treffers met Grave

 [Binnenlandse berichten] : Grave  1871
Verslag van de inwijding van de synagoge met schoollokaal en mikwe te Grave.
Collectie > Joodse pers > 20001237

 [Binnenland] : Grave  1903
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Jacob Gotlieb.
Collectie > Joodse pers > 20052931

 [Binnenland] : Grave  1905
De heer I. van Leeuwen is herkozen als voorzitter van de gemeente. In plaats van
de heer A. Leviticus is als tweede bestuurslid de heer Abraham Gotlieb gekozen.
Collectie > Joodse pers > 20057871

 [Binnenland] : Grave  1879
De gemeente zal de aftredende LM Nathan, president van de gemeente, node missen.
Collectie > Joodse pers > 20030021

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Verslag van de activiteiten van de "Vereeniging tot
bevordering der belangen van het jodendom" .
Collectie > Joodse pers > 20023980

 [Binnenland] : Grave  1905
De heer A. Gotlieb [Azn.] schonk enkele kleedjes aan de
gemeente die door zijn vrouw waren gemaakt.
Collectie > Joodse pers > 20058055

 [Binnenland] : Grave  1903
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van mejuffrouw van Leeuwen.
Collectie > Joodse pers > 20052604

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

 [Binnenland] : Maastricht  1904
Verslag van de begrafenis op donderdag zeven juli van de heer Louis Landsberg,
opperrabbijn van Limburg en waarnemend opperrabbijn van Noord-Brabant.
Collectie > Joodse pers > 20011064

 [Binnenland] : Grave  1905
De heer B. Kuiper schonk de gemeente gordijnen voor de synagoge,
dit ter herinnering aan de jaartijd van zijn moeder.
Collectie > Joodse pers > 20057970

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1906
Verslag van de viering van het tienjarig bestaan van de vereniging "Mekor Chajiem"./
De heer JM Wolff is gekozen tot voorzitter van de Isr. gemeenten en van het ...
Collectie > Joodse pers > 20000277

 [Binnenland] : Heerenveen  1907
De heer S. Rubens is benoemd tot voorzanger, rabbijn en slachter.
Collectie > Joodse pers > 20002223

 [Binnenland] : Grave  1906
De heer Andries Gotlieb heeft als hulpvoorzanger gefungeerd op de Jamiem Nora'iem
en de heer Abraham Gotlieb heeft op Jom Kipoer het middaggebed verricht.
Collectie > Joodse pers > 20060106

 [Binnenland] : Grave  1892
Beknopt verslag van een bezoek van opperrabbijn landsberg aan de gemeente te Grave.
Collectie > Joodse pers > 20036799

 [Binnenlandse berichten (2)] : Grave  1906
De heer A. Leviticus verlaat Grave en gaat naar Gorinchem./ De heer I. van
Leeuwen gedenkt zijn vijftigjarig jubileum als sjofarblazer.
Collectie > Joodse pers > 20060012

 [Binnenland] : Grave  1905
Bericht over de oprichting van een comité dat geld
verzamelen wil voor de Russische Joden.
Collectie > Joodse pers > 20058374

 Zitting der Centr. Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch Israel....  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot
de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049414

 [Binnenland] : Grave  1907
Het echtpaar N. Gotlieb heeft de gemeente een nieuw voorhangsel van blauw fluweel,
gemonteerd met zilver met in het midden een schild in de vorm van een davidster ...
Collectie > Joodse pers > 20060731

 [Binnenland] : Grave  1902
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer E. Vis.
Collectie > Joodse pers > 20052381

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
De heer Rubens uit Amsterdam is benoemd tot godsdienston
derwijzer bij de Ned. Isr. Gemeente in Grave.
Collectie > Joodse pers > 20061677

 [Binnenland] : Grave  1902
Op de hoge feestdagen heeft de bijna achtenzeventigjarige heer
Andr. Gotlieb de gebeden onberispelijk voorgedragen.
Collectie > Joodse pers > 20052043

 [Binnenland] : Grave  1905
Vermelding van de opbrengst van de collecte die voor de Russische Joden is gehouden.
Collectie > Joodse pers > 20058502

 [Binnenland] : Grave  1893
SI Klein was gastvoorzanger en prediker in Grave tijdens de hoge
feestdagen; vermelding van de bruidegoms der wet.
Collectie > Joodse pers > 20038033

 [Binnenland] : Harderwijk  1906
De heer L. Cats is benoemd tot voorlezer, godsdienstleraar en slachter.
Collectie > Joodse pers > 20002158

 [Binnenland] : Grave  1905
Verslag van het bezoek van waarnemend opperrabbijn L. Wagenaar.
Collectie > Joodse pers > 20057126

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl