Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

436 treffers met Gouda

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Benoemingen vanwege de Hoofdcommissie tot zaken der Isralaelieten.
Collectie > Joodse pers > 20015518

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Op een mei is het dertig jaar geleden dat de heer DL Cats als
waagmeester op de weekmarkt van Gouda in functie trad.
Collectie > Joodse pers > 20055123

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Op 29 januari vindt de verloting van een plaats in het
"Isr. Oude mannen- en vrouwenhuis" plaats.
Collectie > Joodse pers > 20043312

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Uitslag van de diverse godsdienstige examens.
Collectie > Joodse pers > 20013022

 Feestelijkheden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der synagoge te Gouda  1927
titel, Feestelijkheden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der synagoge te
Gouda. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 63(1927), nr. 11=, p. 12. materiaal, bericht ...
Collectie > Joodse pers > 20001219

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1882
Aanvulling op de necrologie van N. van Buuren.
Collectie > Joodse pers > 20030419

 [Binnenland] : Gouda  1895
In de borstelfabriek van SS Polak werd het veertigjarig
dienstverband van AA Sanders herdacht.
Collectie > Joodse pers > 20041995

 [In memoriam A. Ketellapper, leraar te Gouda]  1917
titel, [In memoriam A. Ketellapper, leraar te Gouda]. bron, Centr. Blad voor
Israelieten, vol. 33(1917), nr. 30, p. 2. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20011289

 [geen titel]  1932
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 47(1932), nr.
50, p. 3. materiaal, bericht. trefwoorden, Gouda Isr. Oude ...
Collectie > Joodse pers > 20001231

 [Binnenlandse berichten (2)] : Gouda  1867
Twee joden zijn veroordeeld tot betaling van hoofdlijke belasting voor de joodse
gemeent over het jaar waarin zij hun lidmaatschap hebben opgezegd. / SS Polak is ...
Collectie > Joodse pers > 20015707

 [Ingezonden stukken] : Iets uit Gouda.  1873
De benoeming van de heer SSP tot hulpvoorzanger op
Jom Kippoer is onjuist en onverstandig.
Collectie > Joodse pers > 20004627

 [Binnenland] : Gouda  1885
N. Mogendorf is benoemd tot lid van het armbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20035320

 [Binnenland] : Gouda  1896
Verslag van een bijzondere dienst in de synagoge van Gouda naar aanleiding
van de zeventigste verjaardag van de heer EM Monasch.
Collectie > Joodse pers > 20041505

 [Binnenland] : Gouda  1886
Dr. Ritter hield de jaarlijkse schoolinspectie.
Collectie > Joodse pers > 20035032

 [Binnenland] : Gouda  1895
Benoemingen in de kerkenraad van de joodse gemeente te Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20039510

 [Binnenlandse berichten] : Gouda  1869
Bij zijn huwelijk op 29 April werd aan SS Mossel de 'chaweer'-titel toegekend.
Collectie > Joodse pers > 20017326

 [geen titel]  1889
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 4(1889), nr. 40,
p. 2. materiaal, bericht. trefwoorden, Gouda Isr. Oude Mannen ...
Collectie > Joodse pers > 20001188

 [Binnenlandse berichten] : Gouda  1873
Beknopt verslag van een schoolinspectie te Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20021437

 Installatie van den Eerw. Hr. E. van der Hoeden als voorzanger en leraar bij de N.I....  1939
titel, Installatie van den Eerw. Hr. E. van der Hoeden als voorzanger en leraar
bij de NI Gemeente te Gouda. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 74(1939), nr. ...
Collectie > Joodse pers > 20004661

 [Binnenlandse berichten] : Gouda  1870
Hulpvoorzanger AJ Cats is geschorst.
Collectie > Joodse pers > 20018357

 Plechtige wijding der nieuwe begraafplaats van de Israel. Gemeente te Gouda  1930
titel, Plechtige wijding der nieuwe begraafplaats van de Israel. Gemeente te Gouda.
bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 66(1930), nr. 28, p. 13. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20001226

 [Verslag van een vergadering van de vereniging "Centraal Israel. Oude Mannen- en...  1899
titel, [Verslag van een vergadering van de vereniging "Centraal Israel. Oude Mannen-
en Vrouwenhuis voor Nederland en de Koloniën".]. bron, Nieuw Isr. ...
Collectie > Joodse pers > 20024056

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1872
A. Ketellapper heeft ter ere van BS Bleekrode een zeer goede rede uitgesproken.
Collectie > Joodse pers > 20020175

 [Binnenland] : Rhenen  1907
Verslag van de viering van het gouden huwelijksfeest van de heer
Isaac Mozes Lewijt en Rachel Lewijt-Swelheim.
Collectie > Joodse pers > 20062149

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1866
Reactie op een bericht waarin de deugd van mej. van Leer-Visser werd geprezen.
Collectie > Joodse pers > 20014912

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl