Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

111 treffers met Golconda (lokaal)

 [Binnenland] : Eene Weldadigheidsloterij.  1898
Verslag van de trekking van de loterij van de vereniging "Tot Bevordering
voor Kleding aan Minvermogende Kinderen van alle Religiën".
Collectie > Joodse pers > 20045794

 [Binnenland] : Het Diamantwerkers-Weezenfonds  1898
Verslag van de achtenveertigste algemene vergadering
van het "Diamantwerkers Wezenfonds".
Collectie > Joodse pers > 20044953

 [Binnenland] : "Door en Voor de Jeugd".  1902
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Door en Voor de Jeugd".
Collectie > Joodse pers > 20051218

 [Binnenland] : "Het Weldadigheidsfonds".  1904
Verslag van de achtentwintigste jaarvergadering van het "Weldadigheidsfonds".
Collectie > Joodse pers > 20055232

 [Binnenland] : De Weldadigheid  1903
Verslag van de jaarvergadering van vereniging "De Weldadigheid".
Collectie > Joodse pers > 20052626

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van een vergadering van "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20042581

 [Binnenland] : Amsterdam : Ohabé Thora.  1898
Verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van het genootschap "Ohave Tora".
Collectie > Joodse pers > 20046617

 [Binnenland] : "Achawah".  1902
Aankondiging van een vergadering van "Achawah" afdeling
Noord-Holland met enkele agendapunten.
Collectie > Joodse pers > 20050691

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Verslag van de algemene vergadering en loting van het
genootschap "Kleding der Minvermogenden".
Collectie > Joodse pers > 20046500

 [Binnenland] : [Amsterdam]  1904
Verslag van de jaarvergadering van het "Genootschap ter Ondersteuning
van Behoeftige Kraamvrouwen der Ned. Isr. Gemeente".
Collectie > Joodse pers > 20056413

 [Binnenland] : Genootschap tot Ondersteuning van behoeftige Ned. Isr. Kraamvrouwen.  1900
Verslag van de negenenzeventigste jaarvergadering van het "Genootschap
tot Ondersteuning van Behoeftige Ned. Isr. Kraamvrouwen".
Collectie > Joodse pers > 20048318

 Kerkelijk Belang.  1898
Verslag van de vergadering van kiesvereniging "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20044822

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van een vergadering van de vereniging "Hulp voor Minvermogende Wezen".
Collectie > Joodse pers > 20055061

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Aankondiging van een bijeenkomst in samenwerking met het plaatselijk comité van
de "Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid" waarbij mejuffrouw Elize A. Houghton ...
Collectie > Joodse pers > 20044475

 Tienjarig Verslag der Nieuwe Israëlietische Begrafenis-Vereeniging, over de jaren 1891...  
Verslag van tien jaar "Nieuwe Israëlietische Begrafenis Vereniging"
dat werd voorgelezen tijdens de algemene vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20048568

 [Binnenland] : Achawah.  1906
Verslag van twee vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20059767

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20047578

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Het bestuur van genootschap "De Liefdadigheid" heeft collectief ontslag genomen.
Collectie > Joodse pers > 20046466

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Aankondiging van de vijfentwintigste jaarvergadering van het Weldadigheidsfonds.
Collectie > Joodse pers > 20049178

 [Binnenland] : "Door en voor de Jeugd".  1902
Verslag van de kledingverstrekking aan tachtig kinderen van alle
gezindten door de vereniging "Door en voor de Jeugd".
Collectie > Joodse pers > 20052222

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Hulp voor Minvermogende Wezen".
Collectie > Joodse pers > 20063211

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Verslag van de eenentwintigste jaarvergadering van vereniging "Weldadigheid".
Collectie > Joodse pers > 20046940

 [Binnenland] : Damesvereeniging ter beoefening van Joodsche Wetenschappen.  1903
Verslag van de eerste drie bijeenkomsten die de damesvereniging ter
beoefening van Joodse Wetenschappen heeft gehouden.
Collectie > Joodse pers > 20054189

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de negenentwintigste jaarvergadering van de vereniging "Weldadigheid".
Collectie > Joodse pers > 20054702

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
In de grote zaal van Adamas gaf zangvereniging Tsions Zang een liefdadigheidsconcert.
Collectie > Joodse pers > 20039666

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl