Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

28 treffers met Goes

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's Gravenhage  1872
L. Posthumus is benoemd tot leraar aan de HBS. / Graveur S. de Vries heeft een
intekenlijst opengesteld voor een penning ter ere van een jubileum van de "Maatschappij ...
Collectie > Joodse pers > 20020648

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
In Goes stond een Israelietische jongeling terecht voor het
belagen van jongens die hem "smous" noemden.
Collectie > Joodse pers > 20025569

 [Binnenland] : Ierseke  1906
De enige Joodse inwoonster van Ierseke heeft samen met dames van verschillende
gezindten een comité opgericht om geld bijeen te brengen voor de Russische Joden.
Collectie > Joodse pers > 20058881

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van juni 1871- juni 1872,...  1872
Samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20020597

 [Binnenland] : Goes  1879
De tot nu toe bijeengebrachte gelden voor de bouw
van een synagoge zijn nog ontoereikend.
Collectie > Joodse pers > 20029368

 Verslag van de handelingen der Permanente commissie, van Juni 1880 tot Juni 1881.  
Jaarverslag van de permanente commissie. Onder meer: nieuw gestichte gemeenten,
overwegingen met betrekking tot subsidiën, benoeming schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20026679

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
J. Cohen is benoemd tot officier bij de arrondissementsrechtbank te Goes.
Collectie > Joodse pers > 20015804

 [Binnenland] : Amsterdam  
Namen van hen die geslaagd zijn voor de examens in boekhouden,
handelscorrespondentie (Frans, Duits en Engels] en stenografie.
Collectie > Joodse pers > 20047550

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
Eerdaags zal in Goes een collecte worden gehouden voor de bouw van een nieuwe synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20030125

 Verslag van de handelingen der permanente commissie van Juni 1877 tot Juni 1878.  1878
In dit deel van het verslag van de handelingen van de Permanente Commissie komen
aan de orde: nieuwe gemeenten, bouw of herstel van kerken en het godsdienstonderwijs ...
Collectie > Joodse pers > 20028671

 [Binnenlandse berichten] : Goes  1873
Wolf Blok is benoemd tot kerkmeester te Goes.
Collectie > Joodse pers > 20021455

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1874 tot Juni 1875,...  1875
Vervolg van de samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie waarin
de verstrekking van schoolboeken, benoeming van schoolbesturen en benoemingen ...
Collectie > Joodse pers > 20024324

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van Juni 1878 tot Juni 1879.  1879
Jaarverslag van de Permanente Commissie. Dit deel behandelt nieuwe gemeenten, bouw
en herstel van synagogen, godsdienst-onderwijs en mohel-examens.
Collectie > Joodse pers > 20029922

 [Binnenland] : Goes  1878
De synagoge bevindt zich in erbarmelijke staat.
Collectie > Joodse pers > 20029212

 [Binnenland] : Goes  1878
Er kan begonnen worden met de renovatie van de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20029234

 [Binnenlandse berichten] : Goes  1871
Er is een kerkmeester en ouderling verkozen te Goes.
Collectie > Joodse pers > 20019700

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1879 tot Juni 1880.  1880
Verslag van de handelingen van de permanente commissie; ondermeer over stichting
nieuwe gemeenten, (her)bouw van synagogen en onderwijszaken.
Collectie > Joodse pers > 20024545

 Voor het centraal Isr. weeshuis is in Maart [en April] 1879 ingekomen.  1879
Overzicht van de schenkingen aan het "Centraal Isr. Weeshuis"
in de maanden maart en april 1879.
Collectie > Joodse pers > 20029813

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
Vermelding van benoemingen door de permanente commissie.
Collectie > Joodse pers > 20022610

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van juni 1871- juni 1872,...  1872
Samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20020582

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
De heer A. Neter is benoemd tot leraar in de Franse taal aan de RHBS te Heerenveen.
Collectie > Joodse pers > 20065764

 [Binnenlandse berichten] : Goes  1867
De aftredende kerkmeesters te Goes zijn herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20015673

 [Binnenland] : Middelburg  1896
Opperrabbijn T. Tal hield in Middelburg een lezing met als thema
"Verzorging van onvermogende Isr. wezen in Zeeland".
Collectie > Joodse pers > 20042059

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
De firma AJ Polak heeft op de Tentoonstelling van Reclamemiddelen in Goes de
hoogste onderscheiding gekregen voor haar wijze van verpakken.
Collectie > Joodse pers > 20061970

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
Verslag van de vierde winterbijeenkomst van "Handwerkers Vriendenkring".
Collectie > Joodse pers > 20029399

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl