Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

30 treffers met Gennep

 [Binnenlandse berichten (2)] : Gennep  1867
Joseph Bock is herkozen als lid van het kerkbestuur te Gennep. / Het kerkbestuur
zal een vergunning aanvragen voor een loterij ten behoeve van de bouw van een synagoge ...
Collectie > Joodse pers > 20015710

 [Binnenlandse berichten] : Gennep  1867
In Gennep is een vrouwenvereniging opgericht onder bestuur van Regina Koopman-Cohen.
Collectie > Joodse pers > 20015986

 [Binnenland] : Gennep  1896
Bericht van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem" te Gennep.
Collectie > Joodse pers > 20039998

 [Binnenlandse berichten (2)] : Gennep  1868
Overlijdensbericht van dhr. Jospeh Bock, penningmeester en tijdelijk voorzanger
van de joodse gemeente te Gennep. / Het echtpaar Joachim Koopman heeft een prachtig ...
Collectie > Joodse pers > 20001103

 [Binnenland] : Gennep  1906
Ook in Gennep is een commissie opgericht die geld
bijeengebracht heeft voor de Russische Joden.
Collectie > Joodse pers > 20058721

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
In deze brief wordt verslag gedaan van het bezoek van opperrabbijn L. Landsberg
aan Gennep om daar onder andere de vernieuwde synagoge te bekijken.
Collectie > Joodse pers > 20004629

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

 [Binnenland] : Gennep  1894
M. de Vries is benoemd tot voorzitter van het kerkbestuur te Gennep.
Collectie > Joodse pers > 20039913

 [Binnenland] : Gennep  1907
Kort bericht over de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20062481

 [Binnenland] : Cuijk  1908
Kort verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20064385

 Zitting der Centr. Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch Israel....  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot
de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049414

 [Binnenland] : Gennep  1904
De vrouwenvereniging schonk de gemeente met Pesach een nieuw stel gordijnen.
Collectie > Joodse pers > 20055050

 [Binnenland] : Gennep  1906
Vermelding van de opbrengst van een collecte voor de Russische Joden.
Collectie > Joodse pers > 20058545

 [Binnenlandse berichten (2)] : Gennep  1867
Marcus Koopman heeft als eerste joodse leerling een prijs gewonnen aan het gymnasium
te Boxmeer. / Ter gelegenheid van de bar mitswa van zijn zoon heeft dhr. L. ...
Collectie > Joodse pers > 20015731

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1867
Correcties op diverse berichten over de Boxmeerse joodse
gemeente in het "Weekblad voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20015965

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van Juni 1878 tot Juni 1879.  1879
Jaarverslag van de Permanente Commissie. Dit deel behandelt nieuwe gemeenten, bouw
en herstel van synagogen, godsdienst-onderwijs en mohel-examens.
Collectie > Joodse pers > 20029922

 Jaarlijksche Vergadering der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederl....  
Verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie. Het verslag is samengesteld
door de redactie van het "Centraal Blad voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20051381

 [Ingezonden Stukken.] : Combinatie Limburg-N.Brabant.  1906
De briefschrijver geeft zijn mening over wie de combinatie
Limburg-Noord-Brabant tegenhoudt.
Collectie > Joodse pers > 20059958

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1879 tot Juni 1880.  1880
Verslag van de handelingen van de permanente commissie; ondermeer over stichting
nieuwe gemeenten, (her)bouw van synagogen en onderwijszaken.
Collectie > Joodse pers > 20024545

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Fragmenten uit de jaarverslagen van verschillende provincies,
die betrekking hebben op de joodse gemeenten.
Collectie > Joodse pers > 20021532

 [Binnenland] : Gennep  1897
De heer S. Frank uit Hoogeveen is benoemd tot voorzanger en leraar.
Collectie > Joodse pers > 20042672

 [Binnenland] : Gennep  1903
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van mejuffrouw Sara de Vries-Schwartz.
Collectie > Joodse pers > 20053051

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1867
Reactie op een ingezonden brief over berichten uit de joodse gemeente te Boxmeer.
Collectie > Joodse pers > 20015988

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Aanbeveling van de oproep tot liefdadigheid ten
bate van een ongelukkig gezin te Gennep.
Collectie > Joodse pers > 20016049

 [Binnenland] : Gennep  1907
Vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem" schonk de gemeente ter gelegenheid van
haar vijfentwintigjarig jubileum twee antieke kandelaars.
Collectie > Joodse pers > 20060783

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl