Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

7 treffers met Gelderen, J.P. van

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1872
Bericht over het zestienjarige bestaan van religieuze vereniging "Lekach Tov".
Collectie > Joodse pers > 20020819

 Benoemingen.  1877
Benoemingen door de permanente commissie in de diverse Ned. Isr. schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20026823

 Benoemingen [van leden van de schoolcommissies.]  1874
Vermelding van degenen die zijn benoemd tot van lid van een schoolcommissie.
Collectie > Joodse pers > 20022098

 Advertentiën : [Familieberichten]  1878
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20029203

 [Binnenland] : Alphen  1878
JP van Gelderen en AB de Beer zijn herbenoemd als kerkenraadslid.
Collectie > Joodse pers > 20028956

 [Binnenland] : Benoemingen  
Benoemingen door de Permanente Commissie in diverse schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20031865

 [Binnenland] : Alfen  1881
Verslag van de festiviteiten ter gelegenheid van het vijfentwintig
jarig bestaan van vereniging "Lekach Tob".
Collectie > Joodse pers > 20000096

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl