Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

9 treffers met Gelder, Herman van

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1885
Vermelding van benoemingen met betrekkiung tot het bestuur van de Leeuwarder synagoge. /
Er is eindelijk een vereniging opgericht om het Centraal Isr. weeshuis ...
Collectie > Joodse pers > 20035480

 [Binnenland] : Leeuwarden  1883
Bericht van het onverwachte overlijden van J. Koster, hoofdonderwijzer en leraar
van bijna alle religieuze genootschappen in Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20002737

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1882
Beknopt verslag van een kerkenraadsvergadering te Leeuwarden. / Het armbestuur zal
komend jaar uit drie in plaats van vijf personen bestaan. / A. Duparc is gekozen ...
Collectie > Joodse pers > 20031278

 [Binnenland] : Amsterdam  
Vermelding van benoemingen met betrekking tot de Ned. Isr. schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20031385

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1883
Necrologie van A. Frijda. / Vermelding van de legaten van wijlen dhr. Frijda.
Collectie > Joodse pers > 20002739

 [Binnenland] : Leeuwarden  1887
Verslag van de jaarvergadering van "Het Israel. Weezenfonds". / Verslag
van de jaarvergadering van de "Hulpkas voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20036286

 [Binnenlandse berichten (3)] : : Leeuwarden  1880
Er is een grafsteen geplaatst op het graf van wijlen voorzanger Kosman. / Herman
van Gelder neemt de plaats van JJ Drielsma in de kerkenraad in. / De nieuwe vooorzanger ...
Collectie > Joodse pers > 20024868

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1886
Vereniging "Hulpkas voor Israelieten" hield haar jaarlijkse algemene vergadering. /
Men is met de gemeenteraad in onderhandeling over de prijs van een stuk grond ...
Collectie > Joodse pers > 20033784

 De inwijding van het nieuwe schoolgebouw te Leeuwarden.  1886
Uitgebreid verslag van de opening van de nieuwe
godsdienstschool te Leeuwarden, de Dusnus-school.
Collectie > Joodse pers > 20002743

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl