Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

25 treffers met Gelder, H. van

 Inwijding der vergroote Synagoge te Haarlem.  
Uitgebreid verslag, geschreven door verschillende correspondenten,
van de inwijding van de vernieuwde synagoge in Haarlem.
Collectie > Joodse pers > 20041564

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
H. van Gelder is benoemd tot apotheker bij het leger.
Collectie > Joodse pers > 20021952

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Mejuffrouw H. van Gelder heeft het kostuum dat de pop draagt die verloot zal worden
ten bate van de wezen van het Centr. Isr. Weeshuis in Utrecht, geborduurd.
Collectie > Joodse pers > 20053010

 [Binnenland] : Amersfoort  1897
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarige ambtsjubileum als koster,
assistent-voorzanger en bode van de heer HL Klein.
Collectie > Joodse pers > 20043632

 [Binnenland] : Sneek  1907
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Chesed we-emet".
Collectie > Joodse pers > 20060696

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1887
In Leeuwarden werd de dienst ter gelegenheid van de verjaardag van Willem III in
de namiddag gehouden omdat 's ochtends de jaartijd van wijlen opperrabbijn Dusnus ...
Collectie > Joodse pers > 20036264

 Burgerlijke Stand [ .. ]  
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeente te Amsterdam van donderdag 26 november tot 2 december 1897.
Collectie > Joodse pers > 20044295

 [Binnenland] : Schoonhoven  1893
Arend Berklij heeft uiteindelijk zijn benoeming tot kerkenraadslid geaccepteerd.
Collectie > Joodse pers > 20037165

 [Binnenland] : Leeuwarden  1883
Verslag van de jaarvergadering van de Leeuwarder "Hulpkas voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20031513

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1907
Verslag van de tweede bijeenkomst van de "Vereniging voor Joodse Letterkunde en
Geschiedenis" waarbij opperrabbijn Hirsch uit Zwolle een lezing hield met als onderwerp ...
Collectie > Joodse pers > 20060762

 [geen titel]  1919
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 55(1919), nr. 22, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Winschoten Onderlinge Vriendschap ...
Collectie > Joodse pers > 20004253

 [Binnenlandse berichten (3)] : Den Haag  1908
Aankondiging van de lezing die de heer J. Tal zal houden voor de "Damesvereniging
ter Beoefening van Joodse Letterkunde en Geschiedenis" met als onderwerp : "Iets ...
Collectie > Joodse pers > 20062965

 [Binnenlandse berichten (3)] : : 's-Gravenhage  1875
De "Vriendenkring" van de Haagse collectantenvereniging vierde haar tweede feest. /
J. de Pinto ontving de titel "morenoe". / B. van Raalte en Th. Hanau werden ...
Collectie > Joodse pers > 20024710

 [Binnenland] : Leiden  1899
H. van Gelder is geïnstalleeerd als kerkenraadslid. / T. Lewenstein is
geïnstalleerd als vicevoorzitter van het Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20023616

 [Binnenland] : Amersfoort  1904
Verslag van de feestelijkheden rond het zestigjarige ambtsjubileum van de heer H.
Hurwitz als rabbijn van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in Amersfoort.
Collectie > Joodse pers > 20000122

 [Binnenland] : Leerdam  1909
De heren H. van Gelder en L. van Straten zijn herbenoemd
tot leden van het schoolbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20065699

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Bericht over binnengekomen giften in de maanden april tot en met juni voor
het Centraal Isr. Kinder-Wees-en Doorgangsweeshuis in Leiden.
Collectie > Joodse pers > 20051448

 [Binnenland] : Amersfoort  1893
Dhr. Hurwitz vierde zijn vijftigjarig jubileum als
leraar bij verschillende verenigingen.
Collectie > Joodse pers > 20038299

 [Binnenlandse berichten (2)] : Den Haag  1907
Verslag van de viering van een sijoem op tractaat Kiddoesjien./ Aankondiging van
een bijeenkomst van de "Vereniging voor Joodse Letterkunde en Geschiedenis" waarbij ...
Collectie > Joodse pers > 20060735

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1908
Aankondiging van de vierde bijeenkomst van de "Vereniging voor Joodse Letterkunde
en Geschiedenis" waarbij de heer JW Belinfante zal spreken over : "Moses Mendelssohn ...
Collectie > Joodse pers > 20062929

 [Binnenland] : Ingekomen Gelden ten behoeve van het Centraal Is. Kinder- [..]huis te...  1894
Vermelding van schenkingen aan het Centr. Isr. wees-
en doorgangshuis te Leiden in 1894.
Collectie > Joodse pers > 20040882

 [geen titel]  1910
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 45(1910), nr. 43, p. 2.
materiaal, bericht. trefwoorden, Leiden Gelder, H. van Amsterdam. ...
Collectie > Joodse pers > 20002854

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
Aanbeveling van een advertentie van de dames van Gelder
voor een handwerkcursus voor meisjes.
Collectie > Joodse pers > 20012820

 [Binnenland] : Amersfoort  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer H. van Gelder.
Collectie > Joodse pers > 20061061

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1869
H. van Gelder heeft een acte voor hulp-apotheker behaald. /
De oudste inwoner van Friesland is ernstig ziek.
Collectie > Joodse pers > 20017847

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl