Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

37 treffers met Gelder, D.T. van

 [Tisjbie]  1908
Verslag van een bijeenkomst, georganiseerd door het hoofdbestuur van de bond "Tisjbie",
met als doel de oprichting van een afdeling in Amsterdam. Volgens artikel ...
Collectie > Joodse pers > 20063998

 [Ingezonden Stukken.] : A propos van de Jongelieden-Bonden.  1907
De heer Blok uit Den Haag begrijpt niet waarom er zoveel verzet is tegen de oprichting
van de "Bond van Joodse Jongelieden". De redactie ziet die Bond als een " ...
Collectie > Joodse pers > 20062000

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De briefschrijvers zijn het niet eens met de oprichting van weer een nieuwe
godsdienstige vereniging zoals het de heer DT van Gelder voor ogen staat.
Collectie > Joodse pers > 20061909

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1909
Verslag van een propaganadabijeenkomst van de bond "Tisjbie" afdeling 's-Hertogenbosch
waarbij de heer DT van Gelder een lezing heeft gehouden met als onderwerp ...
Collectie > Joodse pers > 20065026

 Bond Tischbie.  
Verslag van de jaarvergadering van de bond "Tisjbie", die werd gehouden in Casino
Papenhulst te 's-Hertogenbosch. De toespraak van de heer L. Hertzberger zal later ...
Collectie > Joodse pers > 20066008

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1880
Ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarige bestaan ontving men diverse geschenken
voor de synagoge. / De heer Vrachtdoender hield een proefdienst als voorzanger ...
Collectie > Joodse pers > 20031979

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1908
Verslag van een vergadering van de vereniging "Mekor Chajiem" waarbij het voorstel
van de heer van Gelder werd besproken om samen te gaan met de vereniging "Tisjbie ...
Collectie > Joodse pers > 20063121

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1908
Verslag van een vergadering van kiesvereniging "Het Joodsche Gemeentebelang". Met
aankondiging van een ledenvergadering die in een van de zalen van de "Maatschappij ...
Collectie > Joodse pers > 20063492

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1906
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van de vereniging "Mekor Chajiem"./ Verslag
van een vergadering van de ressortale kerkenraad tot vaststelling van de jaarrekening ...
Collectie > Joodse pers > 20060581

 [Binnenland] : Tisjbie  1908
Verslag van een bijeenkomst ter gelegenheid van de oprichting van een afdeling
van de anti-zionistische bond "Tisjbie" in Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20063701

 [Binnenlandse berichten (4)] : Leeuwarden  1869
G. Gohrauer is gekozen tot voorzitter van het armbestuur. / Simon I. de Vries is
gekozen tot lid van de kerkenraad. / Er wordt opnieuw een ressortale vergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20015451

 [Binnenlandse berichten (2)] : Breda  1908
Verslag van een vergadering van de bond "Tisjbie" met het doel een afdeling op te
richten in Breda./ De heer SI Deen is benoemd tot godsdienstleraar./ De heer L ...
Collectie > Joodse pers > 20000500

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1865
In Leeuwarden hebben kerkeraadsverkiezingen plaatsgevonden. / Benoeming van de
schoolcommissie te Leeuwarden. / Een commissie die zich zal bezighouden met hulp ...
Collectie > Joodse pers > 20013563

 [Binnenland] : Nijmegen  1908
Verslag van een bijeenkomst waarbij de afdeling Nijmegen van de bond "Tisjbie" werd
opgericht. De heer DT van Gelder hield een toespraak die hij eindigde met een ...
Collectie > Joodse pers > 20063452

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1908
Iemand uit Den Haag kondigt de voortzetting aan van de vergadering van de vereniging
"Agoedat Re'iem" waarbij twee voorstellen zullen worden besproken. In beide ...
Collectie > Joodse pers > 20063402

 Een tweede Waarschuwing.  1908
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de waarschuwingen die de zionistische
beweging geeft geen te lid worden van de Bond, die in Utrecht is opgericht door ...
Collectie > Joodse pers > 20062985

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Aankondiging van de eerste bijeenkomst in Utrecht van hen die een organisatie willen
oprichten als tegenhanger van de zogenaamde "Bond van Joodse Jongelieden". ...
Collectie > Joodse pers > 20062392

 [Ingezonden Stukken.] : Veroordeeld.  1908
De heer van Gelder gaat in op een ingezonden stuk van de heer D. Cohen uit Leiden
dat in het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen" was opgenomen.
Collectie > Joodse pers > 20062583

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1869
Verslag van een openbaar examen aan de Isr. godsdienstarmenschool. Sinds de scheiding
van maatschappelijk en godsdienstonderwijs over twee scholen gaat het slechter ...
Collectie > Joodse pers > 20017989

 [Ingezonden Stukken.] : Open Brief.  1903
Tekst van de open brief die zeven gewone leden van de vereniging "Mekor Chajiem"
hebben geschreven uit protest tegen de handelwijze van enkele bestuursleden. Zij ...
Collectie > Joodse pers > 20052671

 [Binnenland] : Den Haag  1908
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Mekor Chajiem". Het voorstel van
de heer DT van Gelder om als vereniging aansluiting te zoeken bij "Tisjbie" werd ...
Collectie > Joodse pers > 20063161

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1874
Het nieuwe kerkelijk reglement is in werking getreden. Hiermee is onder meer de
boete op het bedanken voor het kerkeraadslidmaatschap opgeheven.
Collectie > Joodse pers > 20022670

 [geen titel]  1928
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 44(1928), nr.
17, p. 10. annotatie, Ingezonden brief. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20003661

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1908
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Agoedat Re'iem".
Collectie > Joodse pers > 20064307

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Ontslagen en benoemingen betreffende de Ned. Isr. schoolcommissie te Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20019790

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl