Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

80 treffers met Franzie Berenstein, Samuel

 [Binnenlandse berichten (3)] : Den Haag  1908
Aankondiging van een lezing die de heer S. Franzie Berenstein zal houden voor de
"Damesver. ter Beoefening van Joodse Letterkunde en Geschiedenis" met als onderwerp ...
Collectie > Joodse pers > 20062652

 [Ingezonden Stukken.] : Haagsche Kerkeraadsverkiezing.  1907
Iemand uit Den Haag schrijft een brief naar aanleiding van een artikel dat door
HA Ganus was geschreven en in het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen" van twee augustus ...
Collectie > Joodse pers > 20061802

 [Ingezonden Stukken.] : Uit Den Haag. Met de nachtschuit. [I.]  1908
Iemand bespreekt de kerkenraadsverkiezing van de Ned. Isr. Gemeente te Den Haag
en zegt dat hij "iets over de acteurs wil zeggen die het Haagse blijspel of wel ...
Collectie > Joodse pers > 20064416

 Een rumoerige Vergadering der Zionisten.  1907
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering
van de Nederlandse Zionistenbond. In dit deel bespreekt de schrijver de toestand ...
Collectie > Joodse pers > 20060655

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1909
De briefschrijver uit Den Haag begint met een citaat van De Genestet waarna hij
protesteert tegen een artikel van de heer Franzie Berenstein in het "Weekblad voor ...
Collectie > Joodse pers > 20064873

 [Binnenlandse berichten (2)] : Den Haag  1907
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van de "Damesvereniging ter Beoefening van
Joodse Letterkunde en Geschiedenis" ter gelegenheid van Chanoeka. Verder verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20062515

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1908
Enige informatie naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20062990

 [Binnenland] : "Mikweh Israël" [Vertrouwen Israël] te 's-Gravenhage.  1909
Verslag van een algemene vergadering van de vereniging "Mikwe Jisrael" te Den Haag.
De heer van Rijs doet in zijn openingsrede verslag van een lezing die hij had ...
Collectie > Joodse pers > 20064956

 Allerlei uit het Zionisten-blaadje van 19 Maart.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een uitgave van "De Joodsche Wachter"
[niet van 19 maart maar van 29 maart] waarin het gaat over Roemenië. Het "Alg. ...
Collectie > Joodse pers > 20061138

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1908
Verslag van een vergadering van kiesvereniging "Het Joodsche Gemeentebelang". Met
aankondiging van een ledenvergadering die in een van de zalen van de "Maatschappij ...
Collectie > Joodse pers > 20063492

 [Thisbi] : Ideaal van Israels toekomst.  1908
Verslag van een ledenvergadering van de Bond [tegen het zionisme] die in Utrecht
is opgericht waarbij de statuten werden vastgesteld en het voorlopige comité als ...
Collectie > Joodse pers > 20062994

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1909
Kort verslag van een preek die opperrabbijn Pereira van de Port. Isr. Gemeente heeft
gehouden tijdens Sjavoeot waarin hij onder andere kritiek leverde op de "Bond ...
Collectie > Joodse pers > 20065618

 [Binnenland] : Meppel  1908
Enige aanvullende informatie inzake het voorstel van de heer J. Sanders
[Ez.] betreffende de bevoegdheid van kerkbestuur/kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20062576

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1907
Verslag van de behandeling van de begroting door
de kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20062514

 [Binnenland] : Den Haag  1909
Verslag van de lezing die de heer S. Franzie Berenstein heeft gehouden voor de
"Damesvereniging ter Beoefening van Joodse Letterkunde en Geschiedenis"met als ...
Collectie > Joodse pers > 20065157

 [Binnenland] : Den Haag  1907
Verslag van een bijeenkomst van de Ned. Zionistenbond waarbij de heren JE van der
Wielen en S. Franzie Berenstein toespraken hebben gehouden. Een groot deel van ...
Collectie > Joodse pers > 20062418

 [Binnenland] : [Ritueel slachten]  1906
Artikel uit het "Handelsblad" waarin verslag wordt gedaan van een proces voor de
rechtbank in Den Haag van een slachter van de Isr. gemeente en een poelier en zijn ...
Collectie > Joodse pers > 20060567

 Rede, uitgesproken door arts L. Hertzberger op de Algemene Vergadering van Tischbie...  1909
Eerste deel van het verslag van de lezing die de heer L. Hertzberger op de
jaarvergadering van de bond "Tisjbie" heeft gehouden. De titel van de lezing was : " ...
Collectie > Joodse pers > 20002352

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1909
De heer vR uit Den Haag roept de gemeenteleden op om naar de herstemming
te komen en te stemmen op de heer JE van der Wielen.
Collectie > Joodse pers > 20066040

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1909
Kort bericht over een ledenvergadering van kiesvereniging "Joods Gemeentebelang"./
Verslag van de vijfentwintigste jaarvergadering van het "Onderling Ziekenfonds ...
Collectie > Joodse pers > 20064914

 Een rumoerige Vergadering der Zionisten.  1907
Vierde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de zevende
jaarvergadering van de Nederlandse Zionistenbond. In dit deel gaat het om het ...
Collectie > Joodse pers > 20060733

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1909
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van de vereniging "Mikweh Israel"
waarbij ongeveer vierhonderd personen aanwezig waren.
Collectie > Joodse pers > 20065580

 Centrale Commissie. [Vervolg van het Derde Blad.]  
Tweede deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065735

 [Ingezonden Stukken.] : [Aan de 23000 Joodsche gezinnen in Nederland.]  1906
De briefschrijver levert commentaar op het propagandanummer van "De Joodsche Wachter",
in het bijzonder op de artikelen van de heren S. Franzie Berenstein, D. Cohen ...
Collectie > Joodse pers > 20059552

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl