Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

17 treffers met Frank, Leonard David (1903-1943)

 Bevestiging  1942-04-14
Bevestiging van de Commissie geldelijk beheer van de Joodse Raad met de definitieve
aanslag voor de erven van Lodewijk Ernst Visser, april 1942.
Collectie > Documenten > 00003099

 Werkgeversverklaring  1942
Werkgeversverklaringen (3) van Jozeph Alfred Coini,
afgegeven door de Joodse Raad, 1942.
Collectie > Documenten > 00000536

 Naamlijst  
Opgave van de commissies van de Joodse Raad waarin leden van
de Joodse Raad zitting hadden, februari 1942.
Collectie > Documenten > 00000872

 Brief  1940
Brieven (6) van en aan Jakob Sanders betreffende kerkelijke belasting,
giften, opzegging abonnement en huurovereenkomst, 1940.
Collectie > Documenten > 00014093

 Document  1941-1942
Twee verklaringen (de zogenaamde Grijze Kaarten) van de Joodse Raad dat dhr. Grünberg
aan zijn financiële verplichtingen jegens de raad heeft voldaan, dd 23 april ...
Collectie > Documenten > 00008376

 Brief  1942-11-20
Brief van de Commissie voor Geldelijk Beheer van de Joodse
Raad aan dhr. Paul Mayer, november 1942.
Collectie > Documenten > 00000656

 Notitie  
Aantekeningen uit een rapport en berichten van drie duitse chaloetsim, 1944.
Collectie > Documenten > 00000646

 Verklaring  1942-09-22
Verklaring van de Joodse Raad, dat Louis Ph. Polak toestemming had om op de Expositur
de belangen van de gearresteerde personeelsleden van de Joodse Raad te bespreken ...
Collectie > Documenten > 00000750

 Circulaire  1941
Circulaire van de Joodse Raad met het verzoek het formulier in te vullen, waarna
dmv de inkomstenbelasting de hoogte van de bijdrage ter ondersteuning van de ' ...
Collectie > Documenten > 00000830

 Verklaring  1941-11-10
Verklaring van de Joodse Raad met betrekking tot de (voldane)
financiële verplichtingen Philip Wolf, november 1941.
Collectie > Documenten > 00003896

 Verklaring  1941-11-25
Verklaring van de Joodse Raad dat G. van Dam aan zijn
financiële verplichtingen heeft voldaan, 1941.
Collectie > Documenten > 00008466

 Briefwisseling  1941-1942
Afschrift van de briefwisseling tussen de Joodse
Coördinatie Commissie en de Joodse Raad, 1941.
Collectie > Documenten > 00011465

 Brief  1942-10-26
Brief van de Commissie voor Geldelijk Beheer van de Joodse Raad aan dhr. Paul Mayer
over een heffing op zijn geblokkeerd buitenlands vermogen, oktober 1942.
Collectie > Documenten > 00000662

 Brief  1941
Brieven (9) en een kwitantie op naam van Jakob Sanders met betrekking tot de bijzondere
heffing van het Comité voor Steun aan in Nederland verblijvende buitenlandse ...
Collectie > Documenten > 00014094

 Verklaring  1942-01-06
Verklaring van Joodse Raad, afdeling 'Ondersteuning en Maatschappelijk Werk', dat
Bernhard Stein aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, januari 1942.
Collectie > Documenten > 00001166

 Verklaring  1941-12-22
Verklaring van de Joodse Raad, getekend door LD Frank, dat Fritz Juhl aan zijn
financiële verplichtingen heeft voldaan, dd 22 december 1941.
Collectie > Documenten > 00007938

 Briefwisseling  1941-1942
Afschrift van de briefwisseling tussen Mr. LE Visser en prof. dr. D. Cohen
over de aan te nemen houding tov de bezetter, 1941-1942.
Collectie > Documenten > 00011466

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl