Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

320 treffers met Ets Haim

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
De regenten van het Port. Isr. Seminarium hebben besloten dat jongens van dertien
tot zestien jaar voortgezet en uitgebreid godsdienstonderwijs moeten krijgen.
Collectie > Joodse pers > 20050098

 Synagogale muziek uit 18de eeuws Amsterdam  1964
titel, Synagogale muziek uit 18de eeuws Amsterdam. auteur, Perath, MJ. maker, Perath,
MJ. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 96(1964), nr. 1, p. 13. ...
Collectie > Joodse pers > 20010857

 Viering van het 50-jarig bestaan der vereniging "Ets Chajiem" te Gorinchem  1914
titel, Viering van het 50-jarig bestaan der vereniging "Ets Chajiem" te Gorinchem.
bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 49(1914), nr. 42, p. 10. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20001141

 [geen titel]  1913
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 48(1913), nr. 33, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Zwolle jubileum vereniging Ets Haim (vereniging). ...
Collectie > Joodse pers > 20004528

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
De heren I. Teixeira d'Andrade en DAS Cattela zijn herbenoemd tot
regenten van het Port. Isr. Seminarium "Ets Haim".
Collectie > Joodse pers > 20051212

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Voor het eerst zal aan een weduwe van een slachter een pensioen worden toegekend ...
Collectie > Joodse pers > 20062934

 Verslag van het verhandelde in den vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20043970

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1886
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20035953

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1886
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20034742

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1885
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20033043

 Feestelijke ledenvergadering Ets Hajiem. Inwijding van het gerestaureerde Beth HaMidrasj  1939
titel, Feestelijke ledenvergadering Ets Hajiem. Inwijding van het gerestaureerde
Beth HaMidrasj. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 55(1939), nr. 33, p. 5 ...
Collectie > Joodse pers > 20001948

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
Isaak van Juda Palache is door het rabbinaal collegie van examinatoren voor
Port. Isr. godsgeleerden bevorderd tot predikant en magid.
Collectie > Joodse pers > 20030017

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Benoemingen door de hoofdcommissie voor de zaken van het Port. Israel. kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20027475

 [Ets Haim.]  1904
Verslag van de lezing die de heer M. de Hond heeft gehouden voor de vereniging
"Ets Haim" met als onderwerp : "Het Hooglied van Salomo".
Collectie > Joodse pers > 20056487

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1874
De kerkenraad heeft besloten het salaris van de voorzanger te verhogen zodat deze
iin Groningen zal blijven werken. / Er is een begin gemaakt met het schrijven ...
Collectie > Joodse pers > 20022446

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1904
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20055054

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1900
Vrouwenvereniging "Menora Tehora" heeft een nieuw bestuur gekregen. Mevr.
Gerzon-Schaap werd hartelijk bedankt voor haar inspanningen. / Het bestuur van ...
Collectie > Joodse pers > 20043320

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Port. Israel....  1873
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20021584

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch Israel....  1907
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20061250

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portugeesch...  1908
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20063426

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Twee (voormalige) studenten van de Isr. seminaria hebben hun gymnasiumdiploma behaald.
Collectie > Joodse pers > 20046650

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Verslag van de begrafenis van BD Israel Ricardo.
Collectie > Joodse pers > 20012925

 [Binnenland] : Groningen  1880
Verslag van de gewone jaarlijkse vergadering van "Bikkur Golim".
Collectie > Joodse pers > 20031852

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad per Portug. Israel....  1877
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente, waarin onder meer
de benoeming van een directeur voor de bewaarschool aan de orde komt.
Collectie > Joodse pers > 20026942

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1883
Vermelding van een aantal wijzigingen in het kerkbestuur. / CP Norden is benoemd
tot lid van de Isr. schoolcommissie. / Verslag van de jaarlijse bijeenkomst van ...
Collectie > Joodse pers > 20031297

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl