Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

23 treffers met Enkhuizen

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Wijlen mej. Snouck van Loosen schonk een tweetal legaten
aan de gemeenten in Leiden en Enkhuizen.
Collectie > Joodse pers > 20033451

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Vermelding van enkele giften die zijn binnengekomen voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20065990

 [Binnenland] : [Briet Kodesj]  1902
Bericht over giften, die zijn ontvangen voor het fonds dat als doel heeft tegemoet
te komen in de kosten voor besnijdenissen buiten Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20050603

 [Binnenland] : Kampen  1909
De heren E. Meier en S. van Genderingen zijn herkozen als leden van de kerkenraad./
De heer H. Anholt is benoemd als leraar Frans op de HBS te Enkhuizen.
Collectie > Joodse pers > 20066052

 [geen titel]  1925
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 41(1925), nr. 42,
p. 12. materiaal, bericht. trefwoorden, Enkhuizen begrafenis ...
Collectie > Joodse pers > 20001025

 [Binnenland] : Enkhuizen  1899
Damesvereniging "Bikdei Koudesj" heeft de gemeente een toramantel geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20023999

 [Binnenland] : Enkhuizen  1908
De heer J. Snijders [Lz.] is in Haarlem geslaagd voor de onderwijzersakte.
Collectie > Joodse pers > 20063263

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
JD Hes uit Enkhuizen is toegelaten als besnijder.
Collectie > Joodse pers > 20020854

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
De toramantels die in Enkhuizen werden geschonken zijn vervaardigd
door de fabriek van LH Kisch en Zoon te Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20024020

 [geen titel]  1920
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 36(1920), nr. 34,
p. 2=3. materiaal, bericht. trefwoorden, Enkhuizen Snijders ...
Collectie > Joodse pers > 20004591

 [Binnenlandse berichten] : Enkhuizen  1867
Op 16 Juni werden in de synagoge te Enkhuizen twee huwelijken ingezegend.
Collectie > Joodse pers > 20015368

 Verslag van de handelingen der Permanente commissie, van Juni 1880 tot Juni 1881.  
Jaarverslag van de permanente commissie. Onder meer: nieuw gestichte gemeenten,
overwegingen met betrekking tot subsidiën, benoeming schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20026679

 [Binnenland] : Amsterdam  
Enkele gegevens uit het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20043576

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Het echtpaar Snijders is benoemd tot weesvader en -moeder
van het "Centr. Isr. Doorgangshuis" in Leiden.
Collectie > Joodse pers > 20041993

 [Binnenland] : Enkhuizen  1906
Vermelding van de opbrengst van de collecte voor de Russische Joden.
Collectie > Joodse pers > 20058840

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vergadering van de afgevaardigden van het district Noord-Holland
tijdens welke er twee leden voor de Centrale Commissie werden gekozen, te weten ...
Collectie > Joodse pers > 20042995

 [Binnenland] : Enkhuizen  1908
De heer J. Snijders [Lz.] heeft met goed gevolg examen afgelegd
voor de vrije- en ordeoefeningen van de gymnastiek.
Collectie > Joodse pers > 20063309

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Bericht over ontvangen giften ten behoeve van het
Centr.Isr. Wees- en Doorgangshuis in Leiden.
Collectie > Joodse pers > 20045852

 [Binnenland] : Enkhuizen  1906
Vermelding van de samenstelling van het hulpcomité dat geld bijeenbrengt
voor de noodlijdende geloofsgenoten in Rusland.
Collectie > Joodse pers > 20058793

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Bericht over binnengekomen giften voor het gezin met acht kinderen.
Collectie > Joodse pers > 20045858

 [geen titel]  1925
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 61(1925), nr. 32, p. 14.
materiaal, bericht. trefwoorden, Enkhuizen begrafenis Gelder ...
Collectie > Joodse pers > 20001026

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Voorbeschouwing op de komende kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20050561

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge en
van de districtsvergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20045183

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl