Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

185 treffers met Emmen

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Winschoten  1896
Bericht van overlijden en van de begrafenis van de heer Jacob Emmen Frankforter.
Collectie > Joodse pers > 20042112

 [geen titel]  1899
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 15(1899), nr.
15, p. 2=3. materiaal, bericht. trefwoorden, Emmen synagoge ...
Collectie > Joodse pers > 20001010

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De briefschrijver uit Emmen reageert op de kritiek die H.-J. uit Hoogeveen
heeft. De redactie geeft aan dat de discussie gesloten is.
Collectie > Joodse pers > 20054688

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Voor de bouw van een nieuwe synagoge in Emmen is nog niet genoeg geld bijeengebracht.
Collectie > Joodse pers > 20045804

 [Binnenland] : Emmen  1900
Het echtpaar A. Magnus schonk vloerkleedjes en lopers aan de synagoge
ter gelegenheid van hun vijftigjarige huwelijksfeest.
Collectie > Joodse pers > 20047786

 [geen titel]  1921
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 56(1921), nr. 52, p. 12. materiaal,
bericht. trefwoorden, Emmen Sjevet Achiem vereniging Nieuw Amsterdam jubileum ...
Collectie > Joodse pers > 20001009

 [Binnenland] : Meppel  1894
Beknopt verslag van de algemene vergadering van verenging "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20038560

 [Binnenland] : Emmen  1908
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn./ Verslag van een vergadering
van de vrouwenvereniging, die werd voorgezeten door mevrouw II Jakobs.
Collectie > Joodse pers > 20062686

 [Binnenland] : Emmen  1901
De heer L. ten Brink is herkozen tot voorzitter in Nieuw-Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20050354

 [Binnenland] : Een interview over West-Indië.  1899
Godsdienstonderwijzer de heer H. de Vries uit Emmen interviewde de predikant K.
Supheert over de joodse gemeenschap in West-Indië. Tijdens zijn verlof gaf de predikant ...
Collectie > Joodse pers > 20047032

 [Binnenland] : Emmen  1905
De heer II Jakobs is met algemene stemmen herkozen als voorzitter van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20058172

 Barmitswaviering bij herinwijding synagoge Emmen  1974
titel, Barmitswaviering bij herinwijding synagoge Emmen. bron, Nieuw Isr. Weekblad,
vol. 110(1974), nr. 6, p. 2. materiaal, bericht. trefwoorden, ...
Collectie > Joodse pers > 20010928

 [Binnenland] : Meersen  1903
Verslag van de feestelijkheden rond het vijftigjarige bestaan van de synagoge. De
redactie deelt mee dat het verslag is ingekorte wegens plaatsgebrek.
Collectie > Joodse pers > 20003001

 [geen titel]  1926
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 42(1926), nr. 11,
p. 7. annotatie, Zie ook : CB jrg. 42 (1926) 19 (16 juli), p. 7. materiaal, bericht ...
Collectie > Joodse pers > 20000995

 [Binnenland] : Meppel  1908
Verslag van een vergadering van de afdeling Friesland-Drenthe van "Achawah". Tijdens
deze vergadering is besloten dat de afdelingen van de drie noordelijke provincies ...
Collectie > Joodse pers > 20062651

 [Binnenland] : Hoogeveen  1908
Verslag van het bezoek van opperrabbijn M. Monasch.
Collectie > Joodse pers > 20062562

 [Binnenland] : Emmen  1904
Vrouwenvereniging "Bigde Kodesj" schonk de gemeente enkele lampen voor de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20056433

 [Binnenland] : Emmen  1901
De heer N. Overweg is gekozen tot penningmeester.
Collectie > Joodse pers > 20048908

 Plechtig afscheid van den eerw. heer E. Gokkes  1926
titel, Plechtig afscheid van den eerw. heer E. Gokkes. bron, Nieuw Isr. Weekblad,
vol. 62(1926), nr. 3, p. 12. materiaal, bericht. trefwoorden, ...
Collectie > Joodse pers > 20000996

 [Binnenlandse berichten (2)] : Meppel  1905
De heer AD Keizer is herkozen als lid van het bestuur van de vereniging "Gemiloet
Chasadiem".Er moet een herstemming plaatshebben tussen de heer I. van Esso en ...
Collectie > Joodse pers > 20058161

 [Binnenland] : Meppel  1899
De aftredende bestuursleden van vereniging "Gemiloet Chasadiem" zijn herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20023948

 [Binnenlandse berichten (4)] : Meppel  1905
De heer Iz. Mesritz is gekozen tot lid van het bestuur van de vereniging "Gemiloet
Chasadiem"./ Kort verslag van een kerkenraadsvergadering./ Programma voor de ...
Collectie > Joodse pers > 20058417

 [Binnenland] : Meppel  1901
In Meppel is een kiesvereniging opgericht voor het stellen van kandidaten voor
de kerkenraad en voor de vereniging "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20049155

 [geen titel]  1918
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 34(1918), nr. 24,
p. 3. materiaal, bericht. trefwoorden, Emmen godsdienstleraar ...
Collectie > Joodse pers > 20000992

1 2 3 4 5 6 7 8
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl