Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

289 treffers met Eindhoven

 [Binnenland] : Veghel  1875
Er zijn nog eens veertien nieuwe leden toegetreden tot de afdeling van de "Alliance".
Collectie > Joodse pers > 20024747

 [Binnenland] : Eindhoven  1897
Verslag van de eenenvijftigste jaarvergadering van vereniging "Tot Nut en Genoegen".
Collectie > Joodse pers > 20042918

 [Binnenland] : Eindhoven  1903
Bericht van het overlijden van hoofdonderwijzeres mejuffrouw AC de Graaff op
tweeenveertigjarige leeftijd, dochter van een hervormde predikant te Oudshoorn, ...
Collectie > Joodse pers > 20053572

 [Binnenland] : Eindhoven  1906
Aankondiging van een lezing die de heer S. Heertjes zal
houden voor de vereniging "Talmud Tora".
Collectie > Joodse pers > 20059196

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De heer Hertog uit Maastricht vraagt zich af waarom er bij de vergadering tot de
benoeming van een opperrabbijn voor het ressort Noord-Brabant-Limburg geen enkele ...
Collectie > Joodse pers > 20061392

 [Binnenland] : Eindhoven  1903
Drie dames hebben hun benoeming tot directrices bij de
vereniging "Gemiloet Chasadiem" aangenomen.
Collectie > Joodse pers > 20052754

 [Binnenlandse berichten] : Eindhoven  1872
Wijlen mevr. Frank-van den Mijdenbergh heeft 300 gulden
aan de gemeente te Eindhoven nagelaten.
Collectie > Joodse pers > 20020109

 [Binnenland] : Eindhoven  1895
Uit het jaarverslag van vereniging "Hagnosas Ourgim" blijkt dat het aantal
joodse vluchtelingen uit Rusland aan het afnemen is.
Collectie > Joodse pers > 20041350

 [Binnenlandse berichten (2)] : Eindhoven  1893
Vermelding van het onlang gekozen bestuur van vereniging "Bikdei Koudesj". / Twee
leden van het kerkbestuur vierden hun vijfentwintigjarig jubileum.
Collectie > Joodse pers > 20037182

 [Binnenland] : Gelukkige Winners.  1908
Vermelding van de plaatsnamen waar mensen wonen die
verschillende prijzen hebben gewonnen in de loterij.
Collectie > Joodse pers > 20064158

 Plechtige inwijding van een Sefer Tora te Eindhoven  1925
titel, Plechtige inwijding van een Sefer Tora te Eindhoven. bron, Nieuw Isr.
Weekblad, vol. 60(1925), nr. 40, p. 12. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20000959

 [Binnenland] : Eindhoven  1903
Verslag van een vergadering van de vereniging "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20052716

 Zestig-jarig bestaan der synagoge te Eindhoven  1926
titel, Zestig-jarig bestaan der synagoge te Eindhoven. bron, Centr. Blad voor
Israelieten, vol. 42(1926), nr. 25, p. 9. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20000955

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Enkele gegevens uit het "Verslag van de toestand en de lotgevallen
van het Centr. Isr. Weeshuis te Utrecht over 1902".
Collectie > Joodse pers > 20053422

 [Binnenlandse berichten (2)] : Zalt-Bommel  1903
De heer Alex Marcus vierde zijn tachtigste verjaardag en tevens zijn dertigjarige
jubileum als kerkbestuurder./ Bericht van het overlijden en van de begrafenis ...
Collectie > Joodse pers > 20053106

 [geen titel]  1906
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 22(1906), nr. 23,
p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Eindhoven jubileum synagoge. ...
Collectie > Joodse pers > 20000935

 [geen titel]  1911
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 46(1911), nr. 49, p. 10. materiaal,
bericht. trefwoorden, Eindhoven begrafenis Keiser, Philip. ...
Collectie > Joodse pers > 20000939

 [Binnenlandse berichten (4)] : Eindhoven  1902
Verslag van een vergadering van vrouwenvereniging "Bigde Kodesj"./ Benoeming van
een hulponderwijzer aan de godsdienstschool./ Bericht over de benoeming van bruidegom ...
Collectie > Joodse pers > 20052046

 [Binnenland] : Eindhoven  1906
Verslag van een vergadering van afgevaardigden van de ressorten Noord-Brabant en
Limburg waarbij werd besloten tot de combinatie van beide ressorten over te gaan ...
Collectie > Joodse pers > 20060301

 [Binnenland] : Eindhoven  1898
De heer Matthias Elias is gekozen tot lid van de kerkenraad. Hij neemt hiermee
de plaats in van zijn overleden broer, de heer Eduard Elias.
Collectie > Joodse pers > 20044520

 [Binnenland] : Eindhoven  1906
Wegens gebrek aan deelnemers kon de vergadering van de afdeling zuidelijke provincie
van "Achawa" niet doorgaan. Er is een nieuwe datum vastgesteld.
Collectie > Joodse pers > 20059177

 [geen titel]  1918
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 54(1918), nr. 24, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Eindhoven Isr. Jongeliedenvereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20000972

 [geen titel]  1917
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 52(1917), nr. 32, p. 9.
materiaal, bericht. trefwoorden, Eindhoven begrafenis Ham, S ...
Collectie > Joodse pers > 20000973

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Citaat uit een strooibiljet dat aan de "Kiezers van Eindhoven" werd uitgedeeld ter
gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen, waarin wordt geschreven : "Steunt ...
Collectie > Joodse pers > 20062960

 [geen titel]  1896
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 32(1896), nr. 15, p.
2=3. materiaal, bericht. trefwoorden, Eindhoven schoolgebouw ...
Collectie > Joodse pers > 20000922

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl