Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

17 treffers met Eijsden

 [Binnenland] : Eindhoven  1906
Verslag van een vergadering van afgevaardigden van de ressorten Noord-Brabant en
Limburg waarbij werd besloten tot de combinatie van beide ressorten over te gaan ...
Collectie > Joodse pers > 20060301

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1865
Reactie op de beschuldigingen aan het adres van een corresponderend lid
van de Hoofdcommissie, uit naam van de Isr. gemeente Venlo.
Collectie > Joodse pers > 20013790

 [Binnenland] : Rotterdamsch toneelgezelschap.  1906
Wegens groot succes zal het "Rotterdamsch Toneelgezelschap" het
blijspel "Kunstlievende Dames" nog eens opvoeren.
Collectie > Joodse pers > 20058742

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

 [Binnenland] : Maastricht  1909
Kort verslag van het bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20064724

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1865
Reactie op de beschuldigingen aan het adres van een corresponderend lid van de
Hoofdcommissie, uit naam van de sub-schoolcommissie te Eijsden.
Collectie > Joodse pers > 20013789

 [Binnenland] : Eysden [Limburg]  1904
De eerste dag van Pesach was extra feestelijk in verband met de voltooiing van de
restauratie van de synagoge. Ter gelegenheid van zijn eenennegentigste verjaardag ...
Collectie > Joodse pers > 20055051

 Hongersnood in het Heilige Land.  1870
Vermelding van de bij de Pekidiem en Amarkeliem binnengekomen giften.
Collectie > Joodse pers > 20018671

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1866
Hoewel de 'oude' gemeente te Eijsden niet arm is,
ontbreekt het er aan godsdienstonderwijs.
Collectie > Joodse pers > 20014692

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
Uitslag van de examens afgenomen door de algemene commissie van
examinatoren voor Isr. godsdienstonderwijzers.
Collectie > Joodse pers > 20012491

 [Binnenlandse berichten] : Eijsden  1866
De afgescheiden gemeente in Eijsden heeft al sinds drie jaren een godsdienstonderwijzer.
Collectie > Joodse pers > 20004626

 [Ingezonden stukken] : De zegeningen van een corresponderend lid.  1865
In Eijsden is de schoolsubsidie stopgezet en heeft de gemeente zich gesplitst. Volgens
de schrijver is de situatie veroorzaakt door het corresponderend lid van ...
Collectie > Joodse pers > 20013767

 [geen titel]  1918
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 54(1918), nr. 21, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Eijsden begrafenis Goldstein, PJ. signatuur, micro ...
Collectie > Joodse pers > 20004623

 [geen titel]  1918
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 34(1918), nr.
32, p. 3. materiaal, bericht. trefwoorden, Eijsden begrafenis ...
Collectie > Joodse pers > 20004625

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
Vermelding van de personen die voor een examen als
godsdienstonderwijzer in enige rang geslaagd zijn.
Collectie > Joodse pers > 20012500

 [Binnenlandse berichten] : Eijsden  1866
Donderdag as zal de nieuwe begraafplaats der afgescheidene
Israel. gemeente ingewijd worden.
Collectie > Joodse pers > 20004628

 Combinatie Limburg-Noord-Brabant. : Een gemoedleijk woord.  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de ontwikkelingen betreffende de combinatie
van de ressorten Limburg en Noord-Brabant. Limburg ligt dwars inzake het ...
Collectie > Joodse pers > 20059858

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl