Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

70 treffers met Eibergen

 [geen titel]  1912
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 47(1912), nr. 41, p. 13.
materiaal, bericht. trefwoorden, Nijmegen installatie Modijefski ...
Collectie > Joodse pers > 20003215

 [Binnenland] : Eibergen  1900
Korte terugblik op dat wat er in het afgelopen jaar in de joodse gemeente Eibergen
is gebeurd. Het dak van de synagoge is verbeterd, maar helaas is de toneelvereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20047846

 [Binnenland] : Eibergen  1904
De heer S. Aptroot is als godsdienstleraar benoemd in Goor.
Collectie > Joodse pers > 20001111

 [Binnenland] : Eibergen  1902
De heer S. Aptroot is benoemd tot onderwijzer, voorzanger en slachter.
Collectie > Joodse pers > 20050615

 [geen titel]  1937
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 73(1937), nr. 2, p. 11. materiaal,
bericht. trefwoorden, Eibergen begrafenis Maas, SJ kerkbestuur. ...
Collectie > Joodse pers > 20000901

 [Binnenlandse berichten (3)] : Eibergen  1903
Het echtpaar J. Elzas uit Winterswijk schonk de gemeente een menora, ter herinnering
aan overleden familieleden./ Vrouwenvereniging "Bigde Kodesj" heeft het plan ...
Collectie > Joodse pers > 20052495

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Bij de adresbeweging van joodse gemeenten hebben zich enkele plaatsen aangesloten.
Collectie > Joodse pers > 20039535

 [geen titel]  1924
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 40(1924), nr. 21,
p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Eibergen herinneringsplaquette ...
Collectie > Joodse pers > 20000916

 [Binnenland] : Tiel  1906
Mejuffrouw N. Samson uit Eibergen is met lof geslaagd voor het eindexamen aan de
HBS in Gelderland. Zij bezocht nooit op sjabbat of feestdag de school.
Collectie > Joodse pers > 20059714

 [geen titel]  1918
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 54(1918), nr. 14, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Culemborg voorzanger Cohen, D. godsdienstleraar Eibergen ...
Collectie > Joodse pers > 20000612

 [Binnenland] : Eibergen  1893
De verdeelde gemeente te Eibergen is weer één geworden
en heeft een nieuw reglement en bestuur.
Collectie > Joodse pers > 20038237

 [Binnenland] : Eibergen  1909
De Isr. begraafplaats van Eibergen heeft een nieuwe omheining gekregen en een
metaheerhuisje./ Emmy Samson is geslaagd voor het toelatingsexamen voor de HBS te ...
Collectie > Joodse pers > 20000907

 [Binnenland] : Borculo  1905
Kort bericht over het bezoek van opperrabbijn Wagenaar. Vermelding van de herbenoeming
van de heer N. Elzas als secretaris en penningmeester en van de benoeming ...
Collectie > Joodse pers > 20056500

 Vergadering over het Godsdienst-Onderwijs.  1899
Zesde en laatste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de
vergadering over het godsdienstonderwijs, die was georganiseerd door de schoolcommissie ...
Collectie > Joodse pers > 20047439

 Vergadering over het Godsdienst-Onderwijs.  1899
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de vergadering over
het godsdienstonderwijs, die was georganiseerd door de schoolcommissie uit Nijmegen ...
Collectie > Joodse pers > 20047413

 [geen titel]  1924
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 59(1924), nr. 37, p. 3. materiaal,
bericht. trefwoorden, Eibergen godsdienstleraar Koppelman, SJ. ...
Collectie > Joodse pers > 20000913

 [Binnenland] : Eibergen  1903
De vrouwenvereniging "Bigde Kodesj" schonk de gemeente een parochet. De vereniging
"Ateret Bachoeriem" schonk drie bijpassende kleedjes.
Collectie > Joodse pers > 20053074

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van Juni 1892 tot Juni 1893.  1893
Jaarverslag van de permanente commissie, oa met vermelding van
de in dat jaar toegelaten godsdienstonderwijzers.
Collectie > Joodse pers > 20037703

 [Binnenland] : Eibergen  1905
De heer L. Goldsmid van Zutfen is benoemd tot godsdienstleraar in Eibergen.
Collectie > Joodse pers > 20000906

 [Binnenland] : Eibergen  1902
Bericht van het overlijden van de voorzitter van de gemeente, de
heer Marcus Elzas, op zesenvijftigjarige leeftijd.
Collectie > Joodse pers > 20000904

 [Binnenland] : Culemborg  1907
De heer J. Brandon uit Eibergen is benoemd tot voorzanger, godsdienstleraar en slachter.
Collectie > Joodse pers > 20000607

 [Binnenland] : Eibergen  1905
De heer S. Aptroot is benoemd tot godsdienstleraar in Amersfoort. Drie
jaar heeft hij in Eibergen zijn functies waargenomen.
Collectie > Joodse pers > 20000905

 [geen titel]  1912
titel, [geen titel]. auteur, Gelder, J. van. maker, Gelder, J. van. bron, Nieuw
Isr. Weekblad, vol. 48(1912), nr. 30, p. 5. annotatie, ingezonden brief. ...
Collectie > Joodse pers > 20004595

 [Binnenland] : Groningen  1885
Verslag van een vergadering met dames van de Groninger afdeling
van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20035650

 Nog eens de mediene  1974
titel, Nog eens de mediene. auteur, Meyer, Joop. maker, Meyer, Joop. bron, Nieuw
Isr. Weekblad, vol. 110(1974), nr. 1, p. 5. annotatie, Meyer ...
Collectie > Joodse pers > 20010890

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl