Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

16 treffers met Edam

 [Binnenlandse berichten] : Edam  1869
De protestantse gebr. Veen hebben honderd gulden aan
de joodse gemeente te Edam geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20017346

 [In Memoriam] : Mozes Abraham Koekoek  1896
Bericht van het overlijden en de begrafenis van leraar de heer Mozes Abraham Koekoek.
Collectie > Joodse pers > 20041151

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
De Isralietische gemeente te Edam is ontbonden.
Collectie > Joodse pers > 20033915

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
G. de Haan is benoemd tot leraar rekenen aan de kweekschool voor onderwijzeressen.
Collectie > Joodse pers > 20022908

 [Binnenland] : Openbare examens der Rijkschool voor Kunstnijverheid.  1906
Vermelding van degenen die zijn geslaagd voor verschillende
examens van de Rijksschool voor Kunstnijverheid.
Collectie > Joodse pers > 20059709

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
G. de Haan is toegelaten tot de rang van hoofdonderwijzer.
Collectie > Joodse pers > 20018314

 [Binnenland] : Monnickendam  1909
De heren Andries Nol en Salomon Leuw zijn geslaagd voor het toelatingsexamen
voorbereidende klas van de rijksnormaalschool te Edam.
Collectie > Joodse pers > 20065195

 [Binnenlandse berichten] : Edam  1869
Het echtpaar HM Flesch schonk ter gelegenheid van hun zilveren huwelijk
een voorhang aan hun voormalige woonplaats Edam.
Collectie > Joodse pers > 20017470

 [geen titel]  1886
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 2(1886), nr. 2, p. ..
materiaal, bericht. trefwoorden, Edam. signatuur, micro-fiche.
Collectie > Joodse pers > 20000920

 [Ingezonden Stukken.] : Een aardige reclame.  1907
Enkele juryleden van een prijsvraag maken reclame voor de firma A. Kreymborg & Co.
Collectie > Joodse pers > 20061897

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
De zesenzestigjarige heer P. Frenkel heeft zijn werk als journalist weer opgepakt.
Om gezondheidsredenen kon hij drie jaar niet werken. Hij is nu redacteur van ...
Collectie > Joodse pers > 20050645

 [Binnenlandse berichten] : Edam  1871
E. van Lier is benoemd tot afgevaardigde van de Edamse afdeling
van het "Ned. Onderwijzers-Genootschap".
Collectie > Joodse pers > 20019479

 Centrale Commissie.  
Eerste deel van het verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie tot
de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap, die plaatshad op zondag 28 Juni ...
Collectie > Joodse pers > 20063550

 [Binnenlandse berichten] : Edam  1869
Aanvulling op een eerder bericht over een schenking aan de joodse gemeente te Edam.
Collectie > Joodse pers > 20017491

 [Ingekomen giften voor het Centraal Israel. weeshuis.]  1873
Vermelding van diverse giften aan het Centr. Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20021811

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  
Derde deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie. In dit deel gaat het
om de onbeheerde Isr. begraafplaatsen in het hele land en om de Ned. Isr. Gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20065874

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl