Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

15 treffers met Dwingeloo

 [Binnenland] : Dwingelo  1900
Vereniging "Touwous Nosiem" vierde haar jaarlijkse feest.
Collectie > Joodse pers > 20044646

 [Binnenland] : Dwingelo  1900
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Tovat Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20048356

 [Binnenland] : Dwingeloo  1906
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20060218

 De stand der Israëlietische bevolking in de provincie Drenthe.  1869
De joodse bevolking van Drenthe is tussen 1795 en 1868 aanzienlijk gegeroeid.
Collectie > Joodse pers > 20017796

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
Een oud-leerling van godsdienstleraar WL Stokvis uit Steenwijk geeft enige
bijzonderheden weer uit de veertigjarige loopbaan van de heer Stokvis.
Collectie > Joodse pers > 20061638

 [Binnenland] : Dwingeloo  1876
Benoeming en verkiezing van parnassim.
Collectie > Joodse pers > 20026402

 Benoemingen [van leden van de schoolcommissies.]  1874
Vermelding van degenen die zijn benoemd tot van lid van een schoolcommissie.
Collectie > Joodse pers > 20022098

 [Binnenlandse berichten] : Meppel  1868
De godsdienstscholen te Meppel, Dwingelo en Willemsoord zijn geinspecteerd.
Collectie > Joodse pers > 20016672

 [Binnenland] : Dwingeloo  1901
De heer S. van Gelder, die zeven jaar lang in de Dwingelose Isr. gemeente actief
was, is benoemd tot onderwijzer met hoofdakte aan de openbare lagere school in ...
Collectie > Joodse pers > 20050298

 [Binnenland] : Dwingelo  1901
Verslag van het vijfde jaarfeest van de vrouwenvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20050396

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van juni 1871- juni 1872,...  1872
Samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20020582

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  
Vermelding van de schoolbesturen die door de Permanente Commissie zijn benoemd.
Collectie > Joodse pers > 20020005

 [Binnenland] : Dwingeloo  1900
Voor de leerlingen van de godsdienstschool in Dwingeloo
werd een feestmiddag georganiseerd.
Collectie > Joodse pers > 20046738

 [Binnenland] : Dwingelo  1899
Verslag van de jaarvergadering van de vrouwenvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20046953

 [Binnenland] : Dwingelo  1899
S. van Gelder is herkozen als lid van het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20043010

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl