Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

448 treffers met Dordrecht

 [Binnenlandse berichten] : Dordrecht  1869
Uitslag van de kerkenraadsverkiezingen.
Collectie > Joodse pers > 20017612

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Dordrecht  1901
Bericht van het overlijden en van de begafenis van mevrouw J. Zadoks-Boasson.
Collectie > Joodse pers > 20000827

 [geen titel]  1931
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 46(1931), nr. 45,
p. 5. materiaal, bericht. trefwoorden, Dordrecht begrafenis Gelder, Gerard van. ...
Collectie > Joodse pers > 20000881

 Algemeene Vergadering van "Achawah", Bond van Isr. Godsd. Onderwijzers in Nederl....  
Verslag van de tweede dag van de jaarvergadering van "Achawah". Dit verslag werd
de redactie toegestuurd door het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20051660

 Afscheid van Dr. Ritter : groote belangstelling, treffende momenten  1928
titel, Afscheid van Dr. Ritter : groote belangstelling, treffende momenten. bron,
Centr. Blad voor Israelieten, vol. 44(1928), nr. 17, p. 11. materiaal, bericht ...
Collectie > Joodse pers > 20000879

 [Binnenland] : Rotterdam  1903
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20053014

 [Binnenland] : Dordrecht  1876
Ph. Zadoks (Azn.) is benoemd tot lid van de "Arba'ah Anasjiem"
van het plaatselijke begrafenisgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20026444

 [Binnenland] : Verslag van de lotgevallen en werkzaamheden der "Maatschappij tot Nut...  1908
Tweede deel van een samenvatting van het jaarverslag van de
"Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20064084

 [Binnenlandse berichten] : Dordrecht  1869
Verslag van een vergadering van de subcommissie ter verkrijging van gelden
voor het algemeen verplegingsgesticht voor Isr. wezen.
Collectie > Joodse pers > 20017089

 [Binnenland] : Dordrecht  1881
De onmin die leidde tot een kortstondige ontbinding van de afdeling Dordrecht van
de "Mij. tot Nut der Israelieten", bleek op een vergissing te berusten.
Collectie > Joodse pers > 20026518

 [Binnenland] : Dordrecht  1886
Ressortaal opperrabbijn dr. B. Ritter bracht een bezoek aan de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20034406

 [Binnenland] : Dordrecht  1885
Beknopt verslag van de jaarvergadering van vereniging "Megadle Jethomiem".
Collectie > Joodse pers > 20035336

 [Binnenland] : Dordrecht  1885
De Dordsche Courant schrijft vol lof over het optreden van Estella Bolle en J.
Mossel, die deel uitmaken van de "Nederlansche Toonkunstenaars".
Collectie > Joodse pers > 20033454

 [Binnenland] : Dordrecht  1901
De correspondent uit Dordrecht deelt mee dat twee zevenjarige neefjes PI en PN
Braadbaard tijdens het Chanoeka-schoolfeest hebben "angezunden". Graag zou hij nog ...
Collectie > Joodse pers > 20050338

 [Binnenlandse berichten (2)]: Dordrecht  1900
Verslag van het schoolfeest ter gelegenheid van Chanoeka./
De jaarlijkse schoolinspectie heeft plaatsgehad.
Collectie > Joodse pers > 20048383

 Huldiging H. Breemer  1940
titel, Huldiging H. Breemer. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 75(1940), nr. 37, p.
8. materiaal, bericht. trefwoorden, Dordrecht kerkenraad ambtsjubileum Breemer ...
Collectie > Joodse pers > 20004695

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vergadering in Amersfoort van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20043739

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  1902
Verslag van de feestelijkheden naar aanleiding van het feit dat de heer Ph. Neter
vijfentwintig jaar geleden in dienst was getreden bij sigarenfabrikanten Gebr. ...
Collectie > Joodse pers > 20051137

 [Binnenland] : Breda  1909
Kort bericht over een bijeenkomst van de zionistische beweging waarbij de heer R.
van Raalte uit Dordrecht een toespraak heeft gehouden. Volgens de redactie is ...
Collectie > Joodse pers > 20065268

 [Binnenlandse berichten (2)] : Arnhem  1909
Verslag van de lezing die de heer Justus Tal heeft gehouden voor de "Vereniging
tot Bevordering van Joodse kennis" met als onderwerp : "Iets over Midrasj"./ ...
Collectie > Joodse pers > 20064844

 [Binnenlandse berichten] : Dordrecht  1869
In Dordrecht is een commissie opgericht tot ondersteuning
van het op te richten centraal Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20015480

 [Binnenland] : Dordrecht  1893
De collectantenvereniging in Dordrecht gaat haar
vijfentwintigjarig jubileum feestelijk vieren.
Collectie > Joodse pers > 20038114

 [Binnenland] : Dordrecht  1882
Beknopt verslag van de jaarvergadering van "Tsidkat Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20030345

 [Binnenland] : Dordrecht  1907
Vermelding van degenen die zijn gekozen tot leden van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20062370

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl