Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

48 treffers met Dieren

 [Binnenlandse berichten (3)] : Dieren  1901
Verslag van de eerste bijeenkomst van enkele dames die een vereniging willen oprichten
die zorgt voor kerkelijke benodigdheden./ Uitslag van verkiezingen voor ...
Collectie > Joodse pers > 20048463

 Centraal Israel. Weeshuis.  1881
Vermelding van giften, ingekomen voor het Centraal Isr. weeshuis in Augustus 1881.
Collectie > Joodse pers > 20028281

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Circulaire van de Haagse afdeling van de "Vereeniging tot bescherming van dieren".
Collectie > Joodse pers > 20021860

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1903
Aankondiging van het vijfentwintigjarige jubileum van het echtpaar AJ Kiek als vader
en moeder van het Isr. Weeshuis./ Vermelding van aanvangstijden van de ochtenddienst ...
Collectie > Joodse pers > 20054048

 [Binnenland] : Dieren  1909
Kort verslag van de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de synagoge te
Dieren. Vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem" heeft de gemeente vier grote koperen ...
Collectie > Joodse pers > 20064766

 [Binnenland] : een soirée van Court Charity 8010  1909
Verslag van een bijeenkomst van de vereniging "Court Charity 8010".
Collectie > Joodse pers > 20064993

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
Excerpt uit het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20030771

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De heer Nieweg uit Dieren, die zelf ook besnijder is, reageert op het artikel in
het vorige nummer waarin het ging over misstanden bij de besnijdenissen. De redactie ...
Collectie > Joodse pers > 20049207

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Tekst van een voorstel van de Permanente Commissie tot wijziging van artikel twee
van het reglement inzake de erkenning van Ned. Isr. Gemeenten. Met een toelichting ...
Collectie > Joodse pers > 20058370

 [Binnenlandse berichten (2)]: Dieren  1898
Verslag van de inwijding van een godsdienstschool./ Kort bericht
over een vergadering van "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20046363

 Verslag van de handelingen der Permanente commissie, van Juni 1880 tot Juni 1881.  
Jaarverslag van de permanente commissie. Onder meer: nieuw gestichte gemeenten,
overwegingen met betrekking tot subsidiën, benoeming schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20026679

 [Binnenland] : Dieren  1906
De collecte voor de Russische Joden heeft in Dieren tweehonderd gulden
opgebracht. In Velp moet de collecte nog plaatshebben.
Collectie > Joodse pers > 20058970

 [Binnenland] : Delfzijl  1908
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heren
Nephtalie B. Goldsmit en Benjamin Nieweg.
Collectie > Joodse pers > 20000655

 [Binnenland] : Groningen  1908
De vereniging "Groningsche Joodsche Vacantie-kolonie" heeft ervoor gezorgd dat er
acht ziekelijke kinderen naar het pension van de heer HB Nieweg in Dieren konden ...
Collectie > Joodse pers > 20063680

 [Binnenland] : "Achawah".  1903
Verslag van een huishoudelijke vergadering van "Achawah" afdeling Gelderland.
Collectie > Joodse pers > 20053092

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Verslag van de handelingen van de Perm. Commissie van juni 1884 tot juni 1885. In
dit deel: nieuwe gemeenten, bouw of herstel van kerken en het godsdienstonderwijs ...
Collectie > Joodse pers > 20032605

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  1900
Verslag van een vergadering van de Rotterdamse kerkenraad. Er werd oa besloten het
verzoek van de Engelse Board of Sjechita tot benoeming van een functionaris die ...
Collectie > Joodse pers > 20046105

 [Binnenland] : Dieren  1902
Het echtpaar S. Bachrach schonk de gemeente een zilveren toraschild ter gelegenheid
van haar vijfentwintigjarige huwelijk. Tevens hoopt het kerkbestuur op reacties ...
Collectie > Joodse pers > 20051780

 [Binnenland] : Dieren  1901
De jongens van de godsdienstschool vormden een koor dat tijdens de diensten van
de afgelopen feestdagen de liederen voordroeg onder leiding van de heer Nieweg.
Collectie > Joodse pers > 20049977

 [geen titel]  1919
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 54(1919), nr. 36, p. 3. materiaal,
bericht. trefwoorden, Dieren jubileum synagoge. signatuur, micro-fiche.
Collectie > Joodse pers > 20000756

 [Binnenland] : Dieren  1893
Opperrabbijn Tal bracht een bezoek aan de gemeente te Dieren.
Collectie > Joodse pers > 20037639

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1899
Namen voorkomende in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20023570

 [Binnenland] : Dieren  1903
Kort verslag van de viering van het driejarige bestaan van vrouwenvereniging "Chevrat
Nasjiem". De volgende avond zorgden de dames voor een feest voor de schoolkinderen ...
Collectie > Joodse pers > 20054389

 "Onze president in Rusland".  1908
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de reis die de president van
de zionisten, David Wolffsohn, naar Rusland heeft gemaakt.
Collectie > Joodse pers > 20063733

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1905
De kerkenraad heeft besloten de contributie niet te verhogen./ Verslag van de lezing
die de heer HI Pimentel heeft gehouden voor de "Joodse Literaire Club" aan ...
Collectie > Joodse pers > 20056513

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl