Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

114 treffers met Denekamp

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1869
Namen voorkomend in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20018865

 [Binnenlandse berichten] : Meerssen  1868
Op 29 Aug. werden de door weduwe en wees Soesman geschonken siertorens ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20016707

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Het jaarverslag van het Israelietisch Ziekenhuis in 's-Gravenhage staat stil bij
het overlijden van haar voor- en ondervoorzitter en geeft een terugblik op de viering ...
Collectie > Joodse pers > 20046825

 Nederlandsche afdeeling van het Algemeen Israel. Verbond  1886
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van de
gewestelijke afdeling van de "Alliance".
Collectie > Joodse pers > 20034716

 [Ingekomen giften voor het Centraal Isr. Weeshuis]  
Overzicht van de giften aan het Centraal Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20026980

 Algemeene Vergadering der Nederlandsche Afdeeling van het Algemeen Israel. Verbond,...  1881
Verslag van de jaarvergadering van het "Algemeen Isr. Verbond'.
Collectie > Joodse pers > 20027325

 [geen titel]  1914
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 49(1914), nr. 39, p. 6.
materiaal, bericht. trefwoorden, Noordbroek Zuidbroek Cohen ...
Collectie > Joodse pers > 20003261

 [Binnenland] : Amsterdam  
Excerpt uit het jaarverslag van het "Centr. Isr. weeshuis". Onder
meer vermelding van de ambachten die de wezen leren.
Collectie > Joodse pers > 20030365

 Liefdegiften.  1903
Bericht over binnengekomen giften voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20052562

 [Binnenland] : Denekamp  1909
Kort verslag van het bezoek van opperrabbijn SJS Hirsch.
Collectie > Joodse pers > 20065661

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
De Amsterdamse afdeling van het "Alg. Isr. Verbond"
heeft een "comité van propaganda" gevormd.
Collectie > Joodse pers > 20029519

 [Binnenland] : Schoonhoven  1879
EE Denekamp werd herkozen als lid van de gemeenteraad.
Collectie > Joodse pers > 20029921

 [Binnenland] : Schoonhoven  1878
Arend Denekamp is bij herstemming gekozen tot lid van de Kamer van Koophandel.
Collectie > Joodse pers > 20029250

 [Binnenland] : Denekamp  1903
Verslag van het bezoek van opperrabbijn SJS Hirsch. De verzamelde bezoekers verwachtten
een boeiende preek van de opperrabbijn, maar deze gaf te kennen dat hij ...
Collectie > Joodse pers > 20053251

 Advertentiën : [Familieberichten]  1895
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20039584

 [Binnenlandse berichten] : Schoonhoven  1869
EE Denekamp is benoemd tot voorzitter van het burgerlijk armbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20017869

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Aankondiging van de algemene vergadering van de Nederlandse
afdeling van het "Alg. Isr. Verbond".
Collectie > Joodse pers > 20034426

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1898
De drieenveertigjarige briefschrijver beschrijft de toestand in zijn gemeente in
Denekamp. Sinds hij in Denekamp woont, en dat is vanaf zijn geboorte, heeft hij ...
Collectie > Joodse pers > 20046564

 [Binnenlandse berichten] : Venlo  1868
Alex. Prins heeft de gemeente een jad geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20016804

 [Binnenland] : Rotterdam  1894
Verslag van de jaarvergadering van de "Commissie tot Spijsverzorging
van Minvermogende Israelieten" te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20040427

 [Binnenland] : Utrecht  1878
In een vergadering van de Commissie van Toezicht en van het Collegie van Regenten
van het "Centr. Isr. Weeshuis" wordt een commissie benoemd die moet onderzoeken ...
Collectie > Joodse pers > 20028775

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Uittreksel uit het jaarverslag van de Utrechtse afdeling
van de "Mij. tot Nut der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20016593

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
A. Denekamp is benoemd tot lid van het comité van het Rode Kruis te Schoonhoven.
Collectie > Joodse pers > 20012783

 [Binnenland] : Schoonhoven  1878
EE Denekamp is benoemd tot wethouder.
Collectie > Joodse pers > 20028944

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl