Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

4100 treffers met Den Haag

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1867
Opmerking over de verkiezing tot kerkenraadslid van dhr. Abrahamson te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20015856

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Oproep aan de lezers om geld te geven aan de huisvader met een groot gezin.
Collectie > Joodse pers > 20038878

 [Binnenlandse berichten] : 's-Gravenhage  1875
Oproep om ook bij de aanstaande herstemming, tussen twee niet-joodse
kandidaten voor de gemeenteraad, te gaan stemmen.
Collectie > Joodse pers > 20023195

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1893
Vereniging "Tiferet Bachoeriem Brit Milo" vierde het
veertigjarig jubileum van leraar L. Hirschel.
Collectie > Joodse pers > 20037344

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
I. Teixeira de Mattos, MH Godefroi en D. Polak Daniëls zijn benoemd tot de "commissie
tot ondersteuning van door den oorlog verarmde volken".
Collectie > Joodse pers > 20012882

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Hage  1883
Aanprijzing van de "Verein zur Erziehung jüdischer Waisen in Palästina". / Aankondiging
van de verkiezing voor de periodiek aftredende kerkenraadsleden.
Collectie > Joodse pers > 20032329

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1867
Op 17 Augustus viert J. van J. Ferares zijn ambts- en huwelijksjubileum.
Collectie > Joodse pers > 20015621

 [Binnenland] : 's Hage  1879
Opperrabbijn Berenstein hield een droosje ter gelegenheid van het huwelijk van Willem
III. Tevens hield hij een hesped voor de onlangs overleden opperrabbijn te ...
Collectie > Joodse pers > 20029388

 De synagoge der Portugeesche joden in Den Haag.  1867
Artikel over de geschiedenis van de (synagogen van)
de Port. Isr. gemeente te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20001244

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1879
Briefschrijver citeert een recensie uit het "Dagblad" van
een uitvoering van het "Haagsch Mannenkoor".
Collectie > Joodse pers > 20029542

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's Gravenhage  1866
In Den Haag is een speciaal ziekenlokaal voor cholera-lijders ingericht. / Vereniging
"G'mieloet Chasadiem" heeft haar bestuurder M. de Graaf een ruststoel kado ...
Collectie > Joodse pers > 20014589

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1899
Verslag van een vergadering van het Alg. Isr. Verbond, afdeling Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20047274

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De heer J. Simons uit Den Haag is tijdens de
gemeenteraadszitting gekozen tot wethouder van financiën.
Collectie > Joodse pers > 20054814

 [Binnenland] : Alliance Israélite Universelle  1900
Verslag van de jaarvergadering van de Nederlandse afdeling van de "Alliance Isr.
Universelle" in Nijmegen. Willem van Leer hield een lezing over de geschiedenis ...
Collectie > Joodse pers > 20046810

 [Binnenlandse berichten] : 's-Gravenhage  1875
De brood- en meelfabriek te Den Haag gaat ook kosjer brood produceren.
Collectie > Joodse pers > 20022939

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Mr. C. Asser is benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20028652

 Kunstnieuws. : [Het gouden feest der Liedertafel "Oefening baart Kunst"]  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan
van zangvereniging "Oefening baart Kunst".
Collectie > Joodse pers > 20056254

 [Een misdaad in een zoogenaamd Joodsch orgaan.]  1896
Bespreking van een artikel uit "The Jewish Observer" waarin Hirsch Wijschenk kritiek
levert op het ritueel slachten in Nederland, met uitzondering van Rotterdam ...
Collectie > Joodse pers > 20040857

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1899
De heren Kalker en van der Wielen zijn gekozen in het kiescollege
dat een opperrabbijn zal gaan benoemen.
Collectie > Joodse pers > 20047127

 [Binnenland] : 's Hage  1879
Verslag van een vergadering van de Haagse kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20029425

 Haagsche brieven.  1878
Na een omslachtige inleiding, volgt het verslag van de perikelen rond de verkiezing
van een sjochet na de dood van IA Levy en de rol van BS Berenstein daarin.
Collectie > Joodse pers > 20028584

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Het jaarverslag van het Israelietisch Ziekenhuis in 's-Gravenhage staat stil bij
het overlijden van haar voor- en ondervoorzitter en geeft een terugblik op de viering ...
Collectie > Joodse pers > 20046825

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1881
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. hoofdsynagoge te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20029313

 [Binnenlandse berichten] : Steenwijk  1895
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarige bestaan van de synagoge in Steenwijk.
Collectie > Joodse pers > 20038886

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl