Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

3370 treffers met Den Haag

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1872
Het huwelijk tussen P. Sazias uit Bordeaux en C. Hoven werd
door de Belgische rabbijn Astruc ingezegend.
Collectie > Joodse pers > 20020782

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1867
Opmerking over de verkiezing tot kerkenraadslid van dhr. Abrahamson te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20015856

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Oproep aan de lezers om geld te geven aan de huisvader met een groot gezin.
Collectie > Joodse pers > 20038878

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
I. Teixeira de Mattos, MH Godefroi en D. Polak Daniëls zijn benoemd tot de "commissie
tot ondersteuning van door den oorlog verarmde volken".
Collectie > Joodse pers > 20012882

 Verslag van de kerkeraadsvergadering der Ned. Israel. gemeente te 's-Gravenhage.  1873
Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. gemeente te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20021228

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Hage  1883
Aanprijzing van de "Verein zur Erziehung jüdischer Waisen in Palästina". / Aankondiging
van de verkiezing voor de periodiek aftredende kerkenraadsleden.
Collectie > Joodse pers > 20032329

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1873
Het is een schande dat er nauwelijk ingeschreven leden van de gemeente te
Den Haag naar de begrafenis van SJ Goldsmid zijn gekomen.
Collectie > Joodse pers > 20021520

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1867
Op 17 Augustus viert J. van J. Ferares zijn ambts- en huwelijksjubileum.
Collectie > Joodse pers > 20015621

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Benoeming en eervol ontslag bij de schutterij.
Collectie > Joodse pers > 20016640

 De synagoge der Portugeesche joden in Den Haag.  1867
Artikel over de geschiedenis van de (synagogen van)
de Port. Isr. gemeente te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20001244

 Haagsche vraagstukken : synagoge-vraagstuk (slot)  1936
titel, Haagsche vraagstukken : synagoge-vraagstuk (slot). bron, Ha'amoed = De Vuurzuil
[... Den Haag], vol. 5(1936), nr. 20, p. 6-7. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20020532

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1899
Verslag van een vergadering van het Alg. Isr. Verbond, afdeling Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20047274

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De heer J. Simons uit Den Haag is tijdens de
gemeenteraadszitting gekozen tot wethouder van financiën.
Collectie > Joodse pers > 20054814

 [Binnenland] : Alliance Israélite Universelle  1900
Verslag van de jaarvergadering van de Nederlandse afdeling van de "Alliance Isr.
Universelle" in Nijmegen. Willem van Leer hield een lezing over de geschiedenis ...
Collectie > Joodse pers > 20046810

 Kunstnieuws. : [Het gouden feest der Liedertafel "Oefening baart Kunst"]  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan
van zangvereniging "Oefening baart Kunst".
Collectie > Joodse pers > 20056254

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1899
De heren Kalker en van der Wielen zijn gekozen in het kiescollege
dat een opperrabbijn zal gaan benoemen.
Collectie > Joodse pers > 20047127

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Het jaarverslag van het Israelietisch Ziekenhuis in 's-Gravenhage staat stil bij
het overlijden van haar voor- en ondervoorzitter en geeft een terugblik op de viering ...
Collectie > Joodse pers > 20046825

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1868
Het lokaal van religieuze vereniging "Tiferet Bachoeriem Brit Milo" is heropend.
Collectie > Joodse pers > 20016849

 [Binnenlandse berichten] : Steenwijk  1895
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarige bestaan van de synagoge in Steenwijk.
Collectie > Joodse pers > 20038886

 [Binnenland] : Hengelo (G.)  1894
Damesvereniging "Chevrat Nasjiem" schonk twee toramantels aan de gemeente te Hengelo.
Collectie > Joodse pers > 20038604

 Tienjarig bestaan der tweede synagoge  1935
titel, Tienjarig bestaan der tweede synagoge. bron, Ha'amoed = De Vuurzuil [...
Den Haag], vol. 5(1935), nr. 10, p. 5. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20020517

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1875
Vermelding van de bruidegoms der wet in Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20024493

 Het bestaan van T.O.P. in gevaar? : onjuiste geruchten  1937
titel, Het bestaan van TOP in gevaar? : onjuiste geruchten. bron, Ha'amoed = De
Vuurzuil [... Den Haag], vol. 6(1937), nr. 17, p. 3. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20020562

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1871
Men hoopt dat de kerkenraad instemt met de suggesties die een aantal
leden van de gemeente in een brief heeft gedaan.
Collectie > Joodse pers > 20019626

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl