Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

3030 treffers met Den Haag

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1872
Het huwelijk tussen P. Sazias uit Bordeaux en C. Hoven werd
door de Belgische rabbijn Astruc ingezegend.
Collectie > Joodse pers > 20020782

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1867
Opmerking over de verkiezing tot kerkenraadslid van dhr. Abrahamson te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20015856

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Oproep aan de lezers om geld te geven aan de huisvader met een groot gezin.
Collectie > Joodse pers > 20038878

 Naar aanleiding van de inwijding der nieuwe tweede synagoge van 's-Gravenhage  1925
titel, Naar aanleiding van de inwijding der nieuwe tweede synagoge van 's-Gravenhage.
auteur, Levisson, AS. maker, Levisson, AS. bron, De Vrijdagavond, vol. ...
Collectie > Joodse pers > 20005415

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
I. Teixeira de Mattos, MH Godefroi en D. Polak Daniëls zijn benoemd tot de "commissie
tot ondersteuning van door den oorlog verarmde volken".
Collectie > Joodse pers > 20012882

 Verslag van de kerkeraadsvergadering der Ned. Israel. gemeente te 's-Gravenhage.  1873
Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. gemeente te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20021228

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1873
Het is een schande dat er nauwelijk ingeschreven leden van de gemeente te
Den Haag naar de begrafenis van SJ Goldsmid zijn gekomen.
Collectie > Joodse pers > 20021520

 Uittreksel uit de Jaarverslagen der Afd. van den Joodschen Vrouwenraad in Nederland...  1930
titel, Uittreksel uit de Jaarverslagen der Afd. van den Joodschen Vrouwenraad
in Nederland over 1929. auteurs, Fonteyn-Cohen, A. Wallig, A. ...
Collectie > Joodse pers > 20009570

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1867
Op 17 Augustus viert J. van J. Ferares zijn ambts- en huwelijksjubileum.
Collectie > Joodse pers > 20015621

 Plaatselijke werk [van de Joodse Vrouwenraad]  1931
titel, Plaatselijke werk [van de Joodse Vrouwenraad]. bron, Ha-ischa, vol.
3(1931), nr. 9, p. 210-211. materiaal, bericht. trefwoorden, ...
Collectie > Joodse pers > 20009744

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Benoeming en eervol ontslag bij de schutterij.
Collectie > Joodse pers > 20016640

 De synagoge der Portugeesche joden in Den Haag.  1867
Artikel over de geschiedenis van de (synagogen van)
de Port. Isr. gemeente te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20001244

 Haagsche vraagstukken : synagoge-vraagstuk (slot)  1936
titel, Haagsche vraagstukken : synagoge-vraagstuk (slot). bron, Ha'amoed = De Vuurzuil
[... Den Haag], vol. 5(1936), nr. 20, p. 6-7. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20020532

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De heer J. Simons uit Den Haag is tijdens de
gemeenteraadszitting gekozen tot wethouder van financiën.
Collectie > Joodse pers > 20054814

 Plaatselijk Werk  1930
titel, Plaatselijk Werk. bron, Ha-ischa, vol. 2(1930), nr. 4, p. 91-92. materiaal,
bericht. trefwoorden, Joodse Vrouwenraad Amsterdam Arnhem Den Haag Rotterdam. ...
Collectie > Joodse pers > 20009460

 Kunstnieuws. : [Het gouden feest der Liedertafel "Oefening baart Kunst"]  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan
van zangvereniging "Oefening baart Kunst".
Collectie > Joodse pers > 20056254

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1899
De heren Kalker en van der Wielen zijn gekozen in het kiescollege
dat een opperrabbijn zal gaan benoemen.
Collectie > Joodse pers > 20047127

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Het jaarverslag van het Israelietisch Ziekenhuis in 's-Gravenhage staat stil bij
het overlijden van haar voor- en ondervoorzitter en geeft een terugblik op de viering ...
Collectie > Joodse pers > 20046825

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1868
Het lokaal van religieuze vereniging "Tiferet Bachoeriem Brit Milo" is heropend.
Collectie > Joodse pers > 20016849

 [Binnenlandse berichten] : Steenwijk  1895
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarige bestaan van de synagoge in Steenwijk.
Collectie > Joodse pers > 20038886

 Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]  1933
titel, Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]. bron, Ha-ischa, vol.
5(1933), nr. 8, p. 146-147. materiaal, bericht. trefwoorden, ...
Collectie > Joodse pers > 20009942

 Tienjarig bestaan der tweede synagoge  1935
titel, Tienjarig bestaan der tweede synagoge. bron, Ha'amoed = De Vuurzuil [...
Den Haag], vol. 5(1935), nr. 10, p. 5. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20020517

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1875
Vermelding van de bruidegoms der wet in Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20024493

 Het bestaan van T.O.P. in gevaar? : onjuiste geruchten  1937
titel, Het bestaan van TOP in gevaar? : onjuiste geruchten. bron, Ha'amoed = De
Vuurzuil [... Den Haag], vol. 6(1937), nr. 17, p. 3. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20020562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl