Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

4140 treffers met Den Haag

 Hongersnood in het Heilige Land.  1870
Vermelding van de giften, binnengekomen bij Pekidiem en Amarkeliem, voor Palestina.
Collectie > Joodse pers > 20018516

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Liefdegiften.  1908
Vermelding van giften die zijn binnengekomen voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20064198

 [Binnenland] : Den Haag  1898
Verslag van een bijeenkomst van de "Vereniging voor Joodse Letterkunde en Geschiedenis"
tijdens welke de journalist, de heer JE van der Wielen, een lezing hield ...
Collectie > Joodse pers > 20045142

 [Tisjbie]  1908
Verslag van een bijeenkomst, georganiseerd door het hoofdbestuur van de bond "Tisjbie",
met als doel de oprichting van een afdeling in Amsterdam. Volgens artikel ...
Collectie > Joodse pers > 20063998

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
I. Teixeira de Mattos, MH Godefroi en D. Polak Daniëls zijn benoemd tot de "commissie
tot ondersteuning van door den oorlog verarmde volken".
Collectie > Joodse pers > 20012882

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Opgave van de joodse kunstenaars met hun werken die
tentoongesteld zijn op de stedelijke tentoonstelling.
Collectie > Joodse pers > 20025176

 [Ingezonden Stukken.] : De a.s. kerkeraadsverkiezing.  1908
Volgens de briefschrijver gaat de verkiezingsstrijd in Den Haag niet over personen,
niet over de vraag of de kandidaten zionist of anti-zionist, orthodox of liberaal ...
Collectie > Joodse pers > 20064314

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" behandelt in dit
deel de kritiek die hij kreeg op zjin laatste artikelen waarin hij pleitte voor ...
Collectie > Joodse pers > 20052951

 [Binnenland] : Verslag van de lotgevallen en werkzaamheden der "Maatschappij tot Nut...  1908
Tweede deel van een samenvatting van het jaarverslag van de
"Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20064084

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1903
Verslag van een bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van opperrabbijn T.
Lewenstein van de Ned. Isr. Gemeente. De kerkenraad had ook het armbestuur en de ...
Collectie > Joodse pers > 20052992

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 De synagoge der Portugeesche joden in Den Haag.  1867
Artikel over de geschiedenis van de (synagogen van)
de Port. Isr. gemeente te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20001244

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1875
Lovende woorden voor het concert van het Haagsche mannenkoor.
/ Verslag van de kerkenraadszitting.
Collectie > Joodse pers > 20024633

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" gaat in deze
aflevering nader in op de aanstaande verkiezing van tien mannen die mee zullen werken ...
Collectie > Joodse pers > 20053258

 Aan de Redactie van het Nieuw Israëlietisch Weekblad.  1908
De dichteres reageert, in dichtvorm, op een opmerking die de redactie
onder een vorig gedicht van haar hand had geplaatst.
Collectie > Joodse pers > 20064112

 [Binnenland] : "Mikweh Israel" [Vertrouwen Israel].  1909
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van de vereniging "Mikwe Jisrael" te Den
Haag./ De heer K. de Wind zal in Hotel de Jong een voordracht houden over een door ...
Collectie > Joodse pers > 20064616

 [Binnenlandse berichten (2)]: Hoogeveen  1901
Bericht over de herbenoeming van bestuursleden van "Gemiloet Chasadiem". De heer
B. Frank heeft de benoeming echter niet aangenomen./ De vrouwenafdeling van "Gemiloet ...
Collectie > Joodse pers > 20049892

 Kunstnieuws. : [Het gouden feest der Liedertafel "Oefening baart Kunst"]  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan
van zangvereniging "Oefening baart Kunst".
Collectie > Joodse pers > 20056254

 [Ingezonden Stukken.] : Een gevaar voor het Jodendom ?  1908
Godsdienstleraar van Rijs uit Den Haag reageert op het artikel van de heer KdW in
het vorige nummer waarin het ging over een bezoek aan het zendelingshuis. Hij ...
Collectie > Joodse pers > 20064373

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1869
A. de Pinto is benoemd tot de schoolcommissie te DenHaag.
Collectie > Joodse pers > 20017944

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Tekst van een circulaire die het bestuur van de vereniging "Mikwe Jisrael" uit Den
Haag heeft verspreid. Daarin roept zij op tot financiële bijdragen voor de organisatie ...
Collectie > Joodse pers > 20064397

 [Ingezonden Stukken.] : Uit Den Haag. Met de nachtschuit. [I.]  1908
Iemand bespreekt de kerkenraadsverkiezing van de Ned. Isr. Gemeente te Den Haag
en zegt dat hij "iets over de acteurs wil zeggen die het Haagse blijspel of wel ...
Collectie > Joodse pers > 20064416

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Het jaarverslag van het Israelietisch Ziekenhuis in 's-Gravenhage staat stil bij
het overlijden van haar voor- en ondervoorzitter en geeft een terugblik op de viering ...
Collectie > Joodse pers > 20046825

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1880
Beknopt verslag van de jaarvergadering van de Haagse
afdeling van het "Alg. Isr. Verbond".
Collectie > Joodse pers > 20024899

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl