Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

3430 treffers met Den Haag

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1907
Verslag van de lezing die de heer B. de Jongh heeft gehouden voor de "Damesvereniging
ter Beoefening van Joodse Letterkunde en Geschiedenis" met als onderwerp : ...
Collectie > Joodse pers > 20060730

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's Hage  1879
Op een vergadering werd in principe besloten tot de oprichting van een godsdienstschool
voor betalenden. / L. Hirschel zal tijdens de Ontzagwekkende Dagen fungeren ...
Collectie > Joodse pers > 20030071

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
I. Teixeira de Mattos, MH Godefroi en D. Polak Daniëls zijn benoemd tot de "commissie
tot ondersteuning van door den oorlog verarmde volken".
Collectie > Joodse pers > 20012882

 [Binnenland] : 's-Hage  1877
Jac. Duparc en F. Polak zijn kandidaat gesteld voor de vacature
in de schoolcommissie van de Haagse armenschool.
Collectie > Joodse pers > 20027398

 [Binnenland] : Den Haag  1906
Verslag van de lezing die de heer S. Franzie Berenstein heeft gehouden voor de
"Damesvereniging ter Beoefenig van Joodse Letterkunde en Geschiedenis" met als ...
Collectie > Joodse pers > 20058707

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1886
De Isr. godsdienstschool voor betalenden verhuisde naar een ruimere lokatie. / F.
Liebermann uit Memel houdt een proefdienst als oppervoorzanger.
Collectie > Joodse pers > 20033941

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1879
Briefschrijver beklaagt het dat de Haagse parnassijns de synagoge niet willen
beschikbaar stellen aan de chebra, zolang hun lokaal verbouwd wordt. In een nabericht ...
Collectie > Joodse pers > 20029660

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's Gravenhage  1871
D. Polak Daniels is benoemd tot kandidaat voor de Provinciale Staten door
kiesvereniging "Vaderland en Koning". / D. Léon is kandidaat gesteld voor de ...
Collectie > Joodse pers > 20019433

 De synagoge der Portugeesche joden in Den Haag.  1867
Artikel over de geschiedenis van de (synagogen van)
de Port. Isr. gemeente te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20001244

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
Bij ministerieel besluit is de oude schoolcommissie van Den
Haag eervol ontslagen en een nieuwe benoemd.
Collectie > Joodse pers > 20014078

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Circulaire van de "Ver. van Isr. Godsdienst-onderwijzers in Nederland"
waarin godsdienstleraren worden opgeroepen lid te worden.
Collectie > Joodse pers > 20013350

 Haagsche Snufjes.  1907
Scherp redactioneel commentaar naar aanleiding van artikelen van Haganus onder de
titel "Haagsche Snufjes" die in het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen" zijn verschenen ...
Collectie > Joodse pers > 20061475

 [Binnenland] : 's Hage  1878
De kerkenraad vergaderde over onder meer de verlenging van het contract van
voorlezer A. Simon en een aantal wijzigingen in het reglement.
Collectie > Joodse pers > 20028020

 [Ingezonden stukken]  1877
Briefschrijvers betreuren het dat zij na de verkiezingen beschuldigd worden van
onheuse praktijken. Tevens doen zij een aanbeveling voor de te houden herstemming ...
Collectie > Joodse pers > 20027555

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
De waarnemend opperrabbijn uit Den Haag, de heer I. Sohlberg, heeft
een treurrede uitgesproken over de heer JM Content.
Collectie > Joodse pers > 20046461

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1871
Op 12 april zijn ernstige ongeregeldheden uitgebroken tijdens
de ochtenddienst in de Grote Synagoge te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20019394

 [Binnenland] : Godsd. Zangvereeniging [Avodat ha-Kodesj]  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de godsdienstige zangvereniging
"Avodat ha-Kodesj" waarbij tevens het tienjarig bestaan werd gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20061148

 Kunstnieuws. : [Het gouden feest der Liedertafel "Oefening baart Kunst"]  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan
van zangvereniging "Oefening baart Kunst".
Collectie > Joodse pers > 20056254

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1871
Circulaire van een Haagse comité tot oprichting van een
Isr. ziekenhuis met oproep tot liiefdadigheid.
Collectie > Joodse pers > 20019253

 [Binnenland] : Nijmegen  1902
Iets over de feestviering van de "Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren" waarbij
afscheid werd genomen van de voorzitter, de heer AM Cohen.
Collectie > Joodse pers > 20051105

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 8 Mei 1902.  1902
Verslag van een vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Ter
verduidelijking voor de lezers is er een schema opgenomen waaruit men kan opmaken ...
Collectie > Joodse pers > 20051147

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Het jaarverslag van het Israelietisch Ziekenhuis in 's-Gravenhage staat stil bij
het overlijden van haar voor- en ondervoorzitter en geeft een terugblik op de viering ...
Collectie > Joodse pers > 20046825

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Er is voor de volledige f. 30.000 ingeschreven op de geldlening voor de bouw van
woningen aan de Van Ostadestraat voor minvermogende Israelieten.
Collectie > Joodse pers > 20033913

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1898
Verslag van de begrafenis van de heer L. Simons die was overleden op eenentachtigjarige
leeftijd, net voor de begrafenis van opperrabbijn T. Tal.
Collectie > Joodse pers > 20046374

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl