Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

420 treffers met Den Haag

 Brief  1925-04-27
Brief van Isidore Mendels uit Groningen aan Justus Tal over de perikelen rond de
benoeming van wijlen zijn vader Tobias Tal als opperrabbijn van Den Haag, 1925.
Collectie > Documenten > 00009329

 Dossier  1850-1970
Dossier met brieven, genealogische aantekeningen en ander materiaal met
betrekking tot de families Simons en De Jongh, 1850-.
Collectie > Documenten > aanwd542

 Brief  1944-03-14
Brief van Cornelia Visser-Wertheim uit Westerbork
aan Dr. BJ Salomonson in Den Haag, 1944.
Collectie > Documenten > 00011459

 Uitnodiging  1841
Uitnodiging aan J. Henriques de Castro om aanwezig te zijn op een
galabal op het paleis Noordeinde op 19 januari 1841.
Collectie > Documenten > 00008585

 Brief  1807-08-07
Brief van J. Salvador aan zijn broer, 1807.
Collectie > Documenten > 00004858

 Besnijdenisregister  1797-1835
Besnijdenisregister Samuel Ben Abraham Oven, Den Haag (?), 1797-1835.
Collectie > Documenten > 00000058

 Uittreksel  1901
Uittreksels (2) uit het geboorteregister van Amsterdam ten name van Andries Bloch,
geboren op 28 juli 1895, en van zijn vrouw Gezina Elte, geboren op 4 juni 1901
Collectie > Documenten > 00013212

 Album  1968-09-13
Album aangeboden door de Liberaal Joodse Gemeente te 's-Gravenhage aan Mr. RA Levisson
als blijk van waardering voor de vele jaren waarin hij voorging, 1968.
Collectie > Documenten > 00013512

 Manuscript  1935 (ca.)
Manuscript van "De Oude Hagenaar'' (= Michel Jochems)
over straatnamen in Den Haag, ca. 1935.
Collectie > Documenten > 00012931

 Notulen  1857-1858
Notulen vergadering regenten Isr. oude mannen-
en vrouwenhuis, 's-Gravenhage, 1857-58.
Collectie > Documenten > 00002932

 Condoleancebrief  1942-02-22
Condoleancebrief van Trijntje Plat aan Cornelia Visser-Wertheim naar aanleiding
van het overlijden van haar man Mr. LE Visser op 17 februari 1942.
Collectie > Documenten > 00011556

 Afscheidsbrief  1942-11-27
Afscheidsbrief van Evalina de Vries-van der Wijk en haar man Samuel
de Vries vlak voor hun deportatie geschreven, 1942.
Collectie > Documenten > 00013399

 Plechtigheid geviert in de synagoge der Portugeesche Jooden, in 's Haage, op Woensdag...  1793
Orde van dienst van een plechtigheid in de Portugese Synagoge in Den Haag ter
gelegenheid van de verdrijving van de vijand uit de Republiek, 1793.
Collectie > Documenten > 00009796

 Sluitzegel  1918 (ca.)
Sluitzegel van fotohandel AMA Susan & Co. in Den Haag, circa 1918.
Collectie > Documenten > 00009004

 Rouwadvertentie  1898-10-24
Rouwadvertentie van rabbijn Tobias Tal, 1898.
Collectie > Documenten > 00010319

 Brief  1931
Brief aan Isidoor van Dam uit Enschede met verzoek om financiële hulp, 1931.
Collectie > Documenten > 00007246

 Bewijs  1845-08-01
Bewijs van afschrijving van de rekening van Akiba Lehren in het Grootboek
der Nationale Schuld naar die van Sara Salvador, 1845.
Collectie > Documenten > 00008633

 Briefkaart  1942-07
Verzoek, gericht aan H. Corver, om een niet-jood verklaring
te tekenen, met begeleidend schrijven, juli 1942.
Collectie > Documenten > 00000250

 Brief  1956-1958
Brieven (5) en een briefkaart van Henny van Dijk en Frans
aan Ro Mogendorff (1907-1969), 1956-1958.
Collectie > Documenten > 00010023

 Testament  1824-07-20
Holografisch testament van Clara de Pinto, 1824.
Collectie > Documenten > 00008617

 Briefkaart  1943
Briefkaart van Jacques Sanders vanuit het Joodsch Tehuis
aan de familie Ten Boom in Den Haag, 1943.
Collectie > Documenten > 00010365

 Uitnodiging  1811 (ca.)
Uitnodiging aan H. de Castro om aanwezig te zijn op een
feest ter ere van zijne majesteit, circa 1811.
Collectie > Documenten > 00008583

 Maandelykse Nederlandsche Mercurius  1789 ; 1799
Drie losse nummers van het tijdschrift "Maandelykse Nederlandsche Mercurius" met
berichten over Portugese joden in Essequibo en Demerary (1789, p. 75-76), vestiging ...
Collectie > Documenten > 00008515

 Dossier  1907
menukaart ter gelegenheid van het 8e zionistisch congres in Den Haag, met tekening
door Jozef Israels van Mozes op de berg Nebo, van 17 augustus 1907.
Collectie > Documenten > 00012649

 Brief  1941-01-
Brief van Evalina de Vries-van der Wijk en haar man en dochter aan de familie Ter
Heide-Heida in Meppel in verband met het overlijden van Roelof, 1942.
Collectie > Documenten > 00013398

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl