Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

124 treffers met Delft

 [Binnenland] : Verslag van de lotgevallen en werkzaamheden der "Maatschappij tot Nut...  1908
Tweede deel van een samenvatting van het jaarverslag van de
"Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20064084

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De voorzitter en secretaris van de Permanente Commissie vragen de mening van
kerkenraden en kerkbesturen inzake een voorstel aan de Centrale Commissie tot ...
Collectie > Joodse pers > 20055084

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Het eerste deel van het "Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van
Juni 1885 tot Juni 1886, aan de Centrale Commissie" behandelt: nieuwe gemeenten ...
Collectie > Joodse pers > 20034427

 [Binnenland] : Vergadering der Centrale Commissie op Zondag 27 Juni e.k. des...  1909
Agenda, bestaande uit vijftien punten, voor de komende vergadering van de Centrale
Commissie. De redactie meldt de ontvangst van een reeks gedrukte stukken en ...
Collectie > Joodse pers > 20065642

 [Binnenland] : Delft  1899
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Jacob Susholz.
Collectie > Joodse pers > 20000646

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
De afdeling Delft van de "Ned. Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid"
organiseert een tentoonstelling van decoratief aardewerk en glas.
Collectie > Joodse pers > 20035550

 [Binnenland] : Veendam-Wildervank  1909
Vermelding van de leerlingen van de godsdienstschool die werden onderscheiden vanwege
hun prestaties./ De heer L. Ph. Bendiks, voorzitter van de Isr. gemeente en ...
Collectie > Joodse pers > 20065828

 [Binnenlandse berichten (2)] : Wildervank  1907
De heer F. van Delft is door de gemeenteraad benoemd tot hoofd van de Westerschool./
De heer L. de Levie is gekozen tot lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20060795

 [Binnenlandse berichten (2)] : Delft  1893
Vereniging "Hachnasat Orchiem" heeft haar eerste jaarvergadering gehouden. /
I. de Hartogh is benoemd tot lid van het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20037163

 [Binnenland] : Delft  1903
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van mevrouw Duifje de Groot.
Collectie > Joodse pers > 20052488

 [Binnenland] : Veendam-Wildervank  1906
Verslag van een feest van de godsdienstschool./ De afdeling Veendam-Wildervank van
de "Maatschappij tot Nut der Israelieten" hield haar jaarvergadering./ De ...
Collectie > Joodse pers > 20059046

 [Binnenland] : Delft  1908
De heren S. Norden en A. van der Stam zijn benoemd tot leden van het
kerkbestuur en van het genootschap "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20064306

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1904
Mannenzangvereniging "Onderlinge Oefening" heeft op de nationale
zangwedstrijd in Delft verschillende prijzen gewonnen.
Collectie > Joodse pers > 20055322

 [Binnenland] : Delft  1908
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van mevrouw van Gelderen-Norden.
Collectie > Joodse pers > 20063498

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1865
Het Delftse Isr. kerkbestuur heeft kerkbesturen ongevraagd
loten voor een liefdadigheidsloterij gestuurd.
Collectie > Joodse pers > 20013707

 [Binnenlandse berichten (2)] : Veendam  1912
Emma Polak heeft diploma A en B van de handelscursus behaald, Dav. van Delft diloma
B. / Dhr. H. van Beugen gaat na 18 jaar dienst in Veendam, in Stadskanaal werken ...
Collectie > Joodse pers > 20014428

 [Binnenlandse berichten (2)] : Hoogezand  1908
Verslag van een kerkenraadsverkiezing./ Verslag van de toneeluitvoering door
de vereniging "Eensgezindheid" die plaatshad in hotel Struvé.
Collectie > Joodse pers > 20064219

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De secretaris van de Isr. gemeente in Noord- en Zuidbroek wil graag ook anderen -
naast de zusjes Dondorp - in het zonnetje zetten die prachtig borduurwerk hebben ...
Collectie > Joodse pers > 20049158

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Benoemingen in de schoolbesturen van diverse gemeenten.
Collectie > Joodse pers > 20024937

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  1900
Aankondiging van de liederen die zaterdag tijdens de ochtenddienst gezongen zullen
worden. / Zangvereniging "Koningin Wilhelmina" doet mee aan het nationaal zangconcours ...
Collectie > Joodse pers > 20044703

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Bericht van overlijden van de heer Jac. van Gigch, doctor in de rechten en de letteren.
Collectie > Joodse pers > 20043902

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
I. Boas Boasson heeft met goed gevolg examen afgelegd als technoloog.
Collectie > Joodse pers > 20025809

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Verslag van de activiteiten van de "Vereeniging tot
bevordering der belangen van het jodendom" .
Collectie > Joodse pers > 20023980

 [Binnenlandse berichten] : Delft  1867
Op 2 Februari is de nieuwe voorhang van de gemeente te Delft ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20015020

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1866
Klacht over de organisatie van een verloting ten bate van de synagoge te Delft.
Collectie > Joodse pers > 20014559

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl